į pirmą puslapį

LRT mediatekos rinkinys

 


Pokalbis su tėvu redemptoristu Rastislavu Dluhý („Šventadienio mintys“, LRT, 2022 12 18)

Nacionaliniai maldos pusryčiai Prezidentūroje. Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo žodis (LRT, 2021 11 26)

Dokumentinė apybraiža „Ir šventieji vaikščiojo žeme“, LRT, 2021 11 01) 

Literatūros pėdsekys“  – apie Adelės Dirsytės maldaknygę „Marija, gelbėki mus“; tikėjimo viltis maldų tekstuose, o ne mirties tragizmas (LRT, 2020 12 06) 

Šventadienio mintys. Kauno arkivyskupas metropolitas Kęstutis Kėvalas apie pašaukimą: nežinau, ar yra stipresnis jausmas (LRT, 2020 10 18)

Prisikėlimo liudytojai. Kankinys Boleslovas Vėgėlė: ir mirties akivaizdoje liko ištikimas kunigystės pašaukimui (2020 09 27)

Kardinolo Vincento Sladkevičiaus MIC gimimo šimtmečiui (LRT, 2020 08 20)

Prisikėlimo liudytojai. Tikėjimo liudijimas ir kankinystė – visuomet greta (LRT, 2020 04 26)

Prisikėlimo liudytojai. Laisvas apsisprendimas nevergauti užpuoliko aistroms, bet mirti už Kristų ir šeimą: Elenos Spirgevičiūtės istorija (LRT, 2020 02 23)

Prisikėlimo liudytojai. Po kiekvieno susidūrimo su lagerio budeliais Adelė Dirsytė kartojo: keršto kelias – ne mūsų kelias (LRT, 2020 01 26)

 LRT laidoje „Daiktų istorijos“ - pasakojimas apie Šiluvos Apsireiškimo koplyčios statytoją, architektą ir skulptorių  A. Vivulskį (2019 11 28)

Apie Adventą ir klausyklą – pokalbis su Kauno arkikatedros kunigu Ramučiu Janšausku (LRT radijo laidoje „Draugystė veža“, 2019 11 30)

Iš mažo katalikų būrelio – į didingas Vatikano bažnyčias: Sigitas Tamkevičius tapo ketvirtuoju lietuviu, paskirtu kardinolo pareigoms (LRT, 2019 10 06)

Popiežius paskyrė Sigitą Tamkevičių kardinolu (LRT, 2019 10 05)

S. Tamkevičius prieš iškilmingą kardinolo regalijų įteikimą: popiežius taip įvertino visus, kovojusius už laisvę (LRT, 2019 10 05)

Susitikimas su prel. Vytautu Steponu Vaičiūnu OFS (LRT, 2019 03 24)

Susitikimas su Kauno arkikatedros altaristu kun. Ramučiu Janšausku (LRT, 2019 03 17)

Apie rengimą sakramentams Jonavos Šv. apaštalo Jokūbo ir Bukonių parapijose (LRT, 2018 05 13)

Sankt Peterburge palaiminta Pal. Teofiliaus Matulionio koplyčia (LRT, 2018 04 28)

Apie Kristaus Prisikėlimą, mūsų tikėjimą ir bendruomenes su vysk. D. Trijoniu, mons. V. Grigaravičiumi, R. Tamoliūniene („Šventadienio mintys“, 2018 04 01)

Apie įvaikinimą ir globą, arkivyskupijos CARITO Vaiko gerovės institutą („Šventadienio mintys“, 2018 03 25)

Katalikiška žinaisklaida Knygų mugėje („Šventadienio mintys“, 2018 03 04)

Popiežiaus PRANCIŠKAUS knygos „Tėve mūsų“ pristatymas Knygų mugėje (Forumas-LRT studija, 2018 02 24)

Apie arkivyskupijos CARITO pagalbą benamiams – aktualijų laidoje „Laba diena, Lietuva!“ (LRT, 2018 02 14)

Dokumentinių apybraižų „Legendos“ laida apie pal. Teofilių MATULIONĮ (LRT „Kultūra“, 2018 02 11)

Kauno Šv. Jono Pauliaus II parapija apie iššūkį statyti bažnyčią ir burti bendruomenę („Šventadienio mintys“, 2018 01 14)

Šv. Mišios Kristaus Prisikėlimo bazilikoje (LRT, 2017 12 26)

Dokumentinis filmas „Alfonsas Svarinskas“. (LRT, 2017)

Šilinių atlaidai (LRT tiesioginė transliacija, 2015)

Dokumentinis filmas „Dovydas prieš Galijotą“. (LRT, 2013)

Dokumentinis filmas „Lagerių moterys. Nijolė Sadūnaitė“ (LRT, 2011)