Šlovinimo ir maldos vakaras už pasirengimą 2013 Lietuvos jaunimo dienoms (2012 09 27)
Paskelbta: 2012-09-28 10:52:27

Fotografijos Raimondos JANUŠAUSKAITĖS

 Fotografija Raimondos Janušauskaitės

Rugsėjo 27 d. Kauno Šv. Jurgio Kankinio (pranciškonų) bažnyčioje surengtame pirmajame Šlovinimo ir maldos vakare melstasi už pasirengimą Lietuvos jaunimo dienoms, kurios 2013 metų birželį vyks Kaune, taip pat už jaunimo misijas Kaune LJD artėjant.

Fotografija Raimondos Janušauskaitės

Dalyvavo bemaž 150 jaunų žmonių – studentų, moksleivių ne tik iš Kauno miesto, bet ir iš Jonavos, įvairių arkivyskupijos parapijų. Jaunimas šlovino Viešpatį giesme, vadovaujami katalikų bendruomenės „Naujoji Sandora“.

Žodį jaunimui taręs kun. Audrius Arštikaitis, Kauno kunigų seminarijos dvasios tėvas, drąsino pradėti ypatingo laiko – 9 mėnesių – kelionę į Lietuvos jaunimo dienas, linkėjo, kad šis laikas padėtų „išnešioti“ Jėzaus meilę ir ypatingą tarpusavio bendrytę, giliau pažinti Jėzų, tapti tikru jo draugu ir pasirengti liudyti jį kitiems. Tai bus meilės, maldos bendrystės laikas išstatyto Švč. Sakramento ir Lietuvos jaunimo dienų kryžiaus artumoje.

Fotografija Raimondos Janušauskaitės

Šlovinimo ir maldos vakare dalyvavo Kauno kunigų seminarijos klierikai su vadovybe. Švenčiausiąjį Sakramentą išstatė diakonas Donatas Grigalius (Šiaulių vyskupija).

20 val. buvo aukojamos šv. Mišios, joms vadovavo br. kun. Tomas Žymantas OFM, koncelebravo kun. Gintaras Blužas. Šiomis šv. Mišiomis į Helsinkyje vyksiantį Taizé susitikimą išlydėta Jono Pauliaus II piligrimų centro suburta jaunimo grupė.

Šlovinimo ir maldos vakarai Kaune, Šv. Jurgio Kankinio bažnyčioje, bus rengiami paskutiniais mėnesių ketvirtadieniais:
šiemet – spalio 25 d., lapkričio 29 d., gruodžio 27 d.; 2013 m. – sausio 31 d., vasario 28 d., kovo 28 d., balandžio 25 d., gegužės 30 d.

Spalio 25 d. bus meldžiamasi už vyskupus, kunigus, vienuolius ir vadovus, kurie dalyvaus LJD 2013.

Apie visas numatytas šių vakarų maldos intencijas žr. >>

 

Ganytojo žodis

Gyvename laiku, pilnu iššūkių šeimos, gyvybės ir laisvės vertybėms. Tačiau žvelkime į šį laiką kaip naują galimybę parodyti Viešpaties mokslo grožį ir gylį. Juk jis žmogų gelbėja iš ideologijų, mitų ir totalitarizmo. Dėkoju už Jūsų kantrią ir nuoširdžią tarnystę nešant savo broliams ir seserims Gerosios Naujienos džiaugsmą

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune