Švč. Sakramento adoruotojų Susikaupimo diena „Tikėjimas ir malda“ arkikatedroje (2012 10 27)
Paskelbta: 2012-10-30 20:17:50

Spalio 27 d. arkikatedroje bazilikoje nepaliaujamos Švč. Sakramento adoracijos rengėjai vėl pakvietė adoruotojus į Susikaupimo dieną, pavadindami ją „Tikėjimas ir malda“ ir šį kartą skirdami Tikėjimo metams.

Susikaupimo dienos dalyviai (o jų buvo apie šimtas) arkikatedros Švč. Sakramento koplyčioje drauge šventė šv. Mišias, adoravo Švč. Sakramentą, o arkikatedros parapijose namuose klausėsi dviejų konferencijų, kurias lenkų kalba vedė naujasis Šv. Jono kongregacijos prioras t. Jurgis CSJ, jau puikiai bendraujantis ir lietuviškai.

Švč. Sakramento adoruotojus, visus šio renginio dalyvius t. Jurgis CSJ pakvietė pažvelgti į maldą kaip į unikalų, asmenišką susitikimą su Dievu. Turėdami paties Jėzaus ir Bažnyčios raginimą nepaliaujamai melstis, kasdien to mokomės. Maldos siekiamybė – tai troškimas visiškos vienybės su Dievu.

Ką daryti, kad malda sklistų iš žmogaus vidaus? Konferencijų vedėjas atkreipė dėmesį į maldos nuorodas Evangelijoje. Mokinius, prašiusius išmokyti juos melstis, Jėzus mokė žodžiu „Abba“, išreiškiančiu giliausią vienybę su Tėvu; Jėzus taip pat paliko savo paties maldos pavyzdį, išmokė „Tėve mūsų“ maldos, ragino melstis slaptoje, savo kambarėlyje. Svarbiausia, kaip mokė t. Jurgis CSJ, suprasti, jog melsdamasis žmogus susitinka pirma ne su pačiu savimi, bet su Dievu, tad svarbu mokytis klausyti, ką sako Dievas, pasinerti jo Žodyje.

„Iš Dievo pusės yra jo gyvas, kuriantis Žodis, iš žmogaus pusės – maldos ištvermė“, – sakė jonitų prioras, pabrėždamas, jog maldai nereikia daug žodžių. Jai reikia tylos, kad žmogus išgirstų pats save ir Dievą. O svarbiausia – reikia Dievo garbintojų Tiesoje ir Dvasioje. Tik tada besimeldžiantis žmogus, jo siela, kaip šmaikščiai sakė t. Jurgis CSJ, yra tarsi malūnsparnio nusileidimo aikštelė, į kurią gali nusileisti Šventoji Dvasia. Šiai vidinei maldos tikrovei rastis reikia žmogaus gyvenimo vidinės vienovės, kad malda išreikštų jo gyvenimą šiandien, jo rūpesčius, išsakytų meilę Dievui iš visos širdies jam tariant „Abba“ – „Tėve“.

„Malda yra visa savo esybe prisiglaudimas prie Dievo, prie to, ko moko Bažnyčia, jos šventieji“, – sakė t. Jurgis CSJ, primindamas, jog malda yra sunkus darbas, bet gražus su Dievu, kuris laukia žmogaus meilės ir pasitikėjimo.

Ganytojo žodis

Kūrėjas mus kalbina į savo bendrystę, skatina domėtis kitu žmogumi ir bendruoju gėriu. Esame kviečiami atsiliepti į Dievo kalbinimą, į tą švelnų ir kartu tvirtą balsą. Mums reikalingas konkretus ir aiškus apsisprendimas priimti Dievą į savo širdį ir leistis Jo vedamiems.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune