Šlovinimo ir maldos vakaras Kaune rengiantis 2013 Lietuvos jaunimo dienoms (2012 11 29)
Paskelbta: 2012-11-30 11:49:58

Lapkričio 29 d. vakare Šv. Jurgio Kankinio bažnyčioje surengtas trečiasis maldos ir šlovinimo vakaras meldžiant Viešpaties pagalbos lydėti savo globa pasirengimo 2013 metų Lietuvos jaunimo dienoms metą.

Šiame vakare buvo meldžiamasi už jaunimo bendruomenes Lietuvoje. Dalyvavo nemažas būrys Kauno jaunimo, tikėjimo kelionėje jį palydinčių seserų vienuolių (pranciškonių, saleziečių), taip pat Kauno kunigų seminarijos bendruomenė. Švč. Sakramentą pagarbinimui išstatė diakonas Donatas Grigalius. Jaunimas šlovino Viešpatį ir savo giedojimu, kuriam vadovavo katalikų bendruomenės „Naujoji Sandora“ nariai. Vakaro dalyviai galėjo susitaikyti su Dievu atlikdami išpažintį – jų klausė Kauno kunigų seminarijos dvasios tėvas kun. Audrius Arštikaitis ir Petrašiūnų parapijos klebonas kun. Tomasz Pilch OFM Cap.

Žodį jaunimui taręs kun. A. Arštikaitis pabrėžė, jog jaunimo bendruomenės padeda sklisti krikščioniškajai žiniai, padeda jauniems žmonėms dalytis meile, draugyste, džiaugsmu. Pats Kristus ieško žmogaus, kviečia ir buria. Krikščionys yra kviečiami būti regimu Kristaus ženklu.

„Mielas jaunime, tik Kristus gali duoti teisingą atsakymą į visus rūpimus klausimus ir abejones“, – sakė kun. A. Arštikaitis.

Šiame vakare jaunimas buvo kviečiamas prisiminti žmones, kurių dėka šiandien yra tikėjimo kelyje, už juos Dievui padėkoti, taip pat pamąstyti, su kuriuo žmogumi konkrečiai artimiausiu metu išdrįstų pasidalyti savo tikėjimu. Jaunimas, užrašęs vardus, juos sudėjo į indą, kuris maldos metu buvo pasmilkytas smilkalais Viešpaties garbei ir palaiminimui.

Gruodžio 29 dieną maldos ir šlovinimo vakare bus meldžiamasi už Kauno miestą, kuriame paskutinį birželio savaitgalį vyks didžiausias visos Lietuvos jaunimo susitikimas – 2013 metų Lietuvos jaunimo dienos.

Ganytojo žodis

BROLIAI SESERYS, šiandien mūsų užduotis – nenusiminti, save dovanoti kitiems meilės būdu ir šitaip mūsų krašte įtvirtinti vienybę, solidarumą per save leidžiant Dievo Dvasiai įeiti į pasaulį, būti Jos kanalu. Dievas ieško tokių liudytojų, kurie gyventų tiesa ir dvasia ir Jo artumą dovanotų pasauliui.
Tegu ŠVENTOJI DVASIA kreipia, džiugina ir drąsina mūsų širdis skelbti Gerąją Naujieną.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune