Švč. Mergelę Mariją Šiluvoje sveikina kaimyninių šalių piligrimai: brolių latvių, lenkų, ukrainiečių malda atlaiduose (2023 09 08–09)
Paskelbta: 2023-09-09 21:22:44

Nuotraukos – Agnietės Čisler, Juozo Kamensko 

Šiluvą ir Šilines vis dažniau aplanko kaimyninių šalių piligrimai. Iš palaimintos žemės Lietuvoje jie parsiveža  visų tautų, visų krikščionių gerbiamos Dievo Motinos palaiminimą savo kraštų žmonėms.

Mūsų kaimynai latviai, gerbiantys Švč. Mergelę Mariją savo garsiojoje Agluonos šventovėje, šiemet Švč. Mergelės Marijos Gimimo švęsti atvyko į Šiluvą.

Rugsėjo 8 d. popietę latvių vyskupus, kunigus ir net kelias latvių piligrimų grupes Apsireiškimo koplyčioje pasveikino arkivyskupas Kęstutis Kėvalas. Šv. Mišioms latvių kalba vadovavo Jelgavos vyskupas Edvardas Pavlovskis. Homiliją pasakė Liepojos vyskupas Edvardas Stulpinas. Susišnekėti, užmegzti ryšį padėjo sesuo latvė Marija Gudė SJE, besidarbuojanti Šiluvos Jono Pauliaus II namuose.

 

 -------

Kad Bažnyčia vis labiau atsilieptų į Dievo kvietimą eiti ir padaryti Jo mokiniais visų tautų žmones (plg. Mt 28, 19) – šia intencija rugsėjo 9-ąją buvo kviečiama melstis šv. Mišiose lenkų kalba – antrą kartą Šiluvos atlaidų istorijoje.

Šv. Mišioms aikštėje vadovavo Lomžos vyskupas augziliaras Tadeuszas Bronakowskis su lenkų dvasininkais bei arkivyskupu Kęstučiu Kėvalu. Dievo Motinos Gimimą šia proga šventė Šiluvą vis gausiau aplankantys lenkų tautybės piligrimai.

----------

Antrus metus Lietuvoje gyvenantys ar čia nuo karo savo šalyje besigelbstintys ukrainiečiai randa maldos prieglobstį ir užtarimą Šiluvoje. Kaip ir pernai, taip ir šiemet per Šilines vyksta graikų apeigų katalikų liturgija ukrainiečių kalba.

Rugsėjo 10 d. ukrainiečiai meldėsi Apsireiškimo koplyčioje su tėvais bazilijonais iš Vilniaus Švč. Trejybės graikų apeigų katalikų bažnyčios ir Šv. Juozapato bazilijonų ordino Vilniaus vienuolyno – t. Mikolajumi Ruslanu Kozelkivskiu OSBM, t. Tadu Volodymyru Godovanecu OSBM, t. Mikolajumi Mykosovskiu OSBM.

Šiemet pamaldos ukrainiečių kalba Šiluvoje vyko ypatingu laiku – Lietuvoje švenčiame Ukrainoje gimusio Šventojo Juozapato Kuncevičiaus, kankinio už Bažnyčios vienybę, Polocko graikų apeigų katalikų arkivyskupo, nukankinto Vitebske, metus, nors ir aptemdytus ukrainiečių kančių savo Tėvynėje.

„O ŠILUVOS MREGELE,
<...>padėk pakelti visokius išbandymus, ligas ir kančias.
SKUBIAUSIA ŽMONIŲ PAGALBA,
ugdyk taikos ir laisvės dovanas Lietuvoje ir pasaulyje.“

(iš Maldos prie maloningojo Šiluvos Dievo Motinos su Kūdikiu atvaizdo)

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba

Ganytojo žodis

BROLIAI SESERYS, šiandien mūsų užduotis – nenusiminti, save dovanoti kitiems meilės būdu ir šitaip mūsų krašte įtvirtinti vienybę, solidarumą per save leidžiant Dievo Dvasiai įeiti į pasaulį, būti Jos kanalu. Dievas ieško tokių liudytojų, kurie gyventų tiesa ir dvasia ir Jo artumą dovanotų pasauliui.
Tegu ŠVENTOJI DVASIA kreipia, džiugina ir drąsina mūsų širdis skelbti Gerąją Naujieną.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune