Kunigystės šventimai arkikatedroje bazilikoje (2013 01 06)
Paskelbta: 2013-01-07 15:18:45

Sausio 6 d. Kauno arkikatedroje bazilikoje švenčiant Viešpaties Apsireiškimo (Trijų Karalių) iškilmę iškilmingų šv. Mišių metu Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius suteikė kunigystės šventimus diakonui Dariui Vasiliauskui, kuris rengėsi kunigystei studijuodamas Kauno kunigų seminarijoje, vėliau brandino pašaukimą atlikdamas diakono tarnystę arkikatedroje.

Pradėdamas pamaldas ir sveikindamas visą gausiai susirinkusią tikinčiųjų bendruomenę, diakono artimuosius, bičiulius, taip pat seminarijos vadovybę, gausiai dalyvavusius kitus brolius kunigus, asistą rengusius seminaristus, arkivyskupas S. Tamkevičius pakvietė melstis už įšventinamąjį Darių Vasiliauską, prašyti Viešpaties savo palaima lydėti visą jo kunigystės kelią. Šiose iškilmėse liturgiją tikintiesiems aiškino kurijos kancleris mons. Adolfas Grušas.

Homiliją (visą tekstą žr. čia >>) pasakęs arkivyskupas S. Tamkevičius joje atkreipė dėmesį į Dievo pažinimą ir jo ieškojimą, kaip kad kitados Rytų išminčiai keliavo į Jeruzalę, ieškodami čia gimusio karaliaus. Mąstantis žmogus, stebėdamas supantį pasaulį, save patį, ieškodamas atsakymų į iškylančius klausimus, artėja prie Dievo pažinimo. Tačiau ne visiems lengva atrasti Dievą. Tam labiausiai trukdo puikybė, kūniškumas, sąžinės nepaisymas ir egoizmas, o padeda teisus gyvenimas ir atvirumas Dievui. Šie Tikėjimo metai, pasak ganytojo, primena svarbų Dievo ieškojimą visam sekuliarajam pasauliui, o tikintiesiems – jog jie irgi tikėjimo kelyje, jų tikėjimas irgi gali augti ir tvirtėti, tik tam reikia pastangų.

„Jeigu suradome Dievą, tuomet negalime likti jam abejingi, bet turime jį mylėti, jam už viską dėkoti ir jį šlovinti. Visa tai yra mūsų dovanos mūsų Karaliui ir Viešpačiui.

Tuojau diakonas Darius priims kunigystės šventimus. Į kunigystę jį taip pat vedė kažkokia žvaigždė. Be jos joks vyras nesiryžtų paaukoti savo gyvenimą Dievo ir žmonių tarnystei. Priimant kunigystės šventimus, Dievui paaukojama labai daug: atsisakoma savos šeimos, pasižadama ištikimybė Bažnyčiai, pasižadama rūpintis žmonių išganymu, prisiimamas ir galimas pasaulio priešiškumas – daug ką reikės pakelti iš meilės Jėzui ir žmonėms“, – sakė arkivyskupas, ragindamas maldoje linkėti naujajam kunigui, kad jo gyvenime niekada nepristigtų meilės žmonėms tarnaujant ir vedant juos artyn prie Dievo.

Pasibaigus šventimų liturgijos apeigoms, naujasis kunigas Darius Vasiliauskas buvo pasveikintas visos arkikatedroje susirinkusios tikinčiųjų bendruomenės džiaugsmingais plojimais. Vėliau jis kartu su kitais celebrantais aukojo savo pirmąsias šv. Mišias, kurioms vadovavo arkivyskupas S. Tamkevičius.

 

Ganytojo žodis

BROLIAI SESERYS, šiandien mūsų užduotis – nenusiminti, save dovanoti kitiems meilės būdu ir šitaip mūsų krašte įtvirtinti vienybę, solidarumą per save leidžiant Dievo Dvasiai įeiti į pasaulį, būti Jos kanalu. Dievas ieško tokių liudytojų, kurie gyventų tiesa ir dvasia ir Jo artumą dovanotų pasauliui.
Tegu ŠVENTOJI DVASIA kreipia, džiugina ir drąsina mūsų širdis skelbti Gerąją Naujieną.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune