Gegužės 4–5 d. švęsime Kauno Šv. apaštalų Petro ir Povilo arkikatedros bazilikos 600 metų jubiliejų ir pal. Jono Pauliaus II apsilankymo 20-metį
Paskelbta: 2013-04-12 13:59:24

     IŠKILMIŲ PROGRAMA >>

Pirmą kartą istoriniuose šaltiniuose 1413 m. balandžio 22 d. paminėta Kauno Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčia šiemet švenčia 600 metų sukaktį. Į šį jubiliejų artėjančią arkikatedrą prieš 20 metų, 1993 m. rugsėjo 6 d., aplankė ir joje meldėsi didis Kristaus piligrimas – Šventasis Tėvas Jonas Paulius II, visai Lietuvai ir Baltijos šalims savo apaštališkąja kelione tuomet nešęs vilties ir ramybės žinią, padrąsinimą kurti krikščionišką savo tautos ateitį. Tad gegužės 4–5 d. Kaune šios dvi sukaktys bus iškilmingai minimos ir švenčiamos.

Kauno arkivyskupijos tikintieji su džiaugsmu priėmė žinią, jog ta proga į Lietuvą atvyksta ir iškilmėse dalyvaus itin garbus svečias – popiežiaus ypatingasis pasiuntinys, Krokuvos arkivyskupas kardinolas Stanisławas Dziwiszas, kurį Lietuvos tikintieji gerai prisimena kaip buvusį artimiausią popiežiaus Jono Pauliaus II bendradarbį bei asmeninį sekretorių. (Beje, kardinolas Karolis Wojtyła į Romos vyskupo sostą įžengė iš tos pačios Krokuvos arkivyskupijos.) Kardinolas Dziwiszas gegužės 4 d. rengiamame iškilmingame minėjime Kauno arkivyskupijos konferencijų salėje apžvelgs pal. Jono Pauliaus II pontifikatą bei jo sąsajas su Lietuva.

Švenčiant šias iškilias datas, Kauno arkikatedros bazilikos priekinio kairiojo pilioriaus altoriuje nuolatiniam viešam gerbimui bus išstatyta palaimintojo Jono Pauliaus II relikvija ir atvaizdas (dailininkas Virginijus Kašinskas). Šis arkikatedros altorius turi turtingą istoriją: pradžioje jis buvo dedikuotas šv. Teklei, nuo 1948 m. iš sovietų uždarytos Šv. Gertrūdos bažnyčios čia prisiglaudė stebuklais garsėjantis, liaudyje vadintas „šaričių“ kryžius su Nukryžiuotuoju, o nuo 2001 m. pab. čia buvo išstatytas Švč. Mergelės Marijos Maloningosios Motinos paveikslas, anksčiau priklausęs Kauno Šv. Jurgio bernardinų konventui, į kurį ir sugrįš iškilmingoje procesijoje š. m. balandžio 21 d.

Prie pagrindinio įėjimo į arkikatedrą bus atidengta atminimo lenta, įamžinsianti šventovės 600 metų jubiliejų jos didingoje istorijoje nuo 1413 iki 2013-ųjų ir paliksianti atminimo ženklą ateities kartoms (autorius – skulptorius prof. Czesławas Dźwigajus iš Krokuvos, kuris taip pat yra ir minėtojo relikvijoriaus su relikvija bei pal. Jono Pauliaus II skulptūros Santakos parke autorius).

Išsamiau apie Kauno arkikatedrą žr. www.kaunoarkikatedra.lt ir www.piligrimukelias.lt/?id=77


IŠKILMIŲ PROGRAMA

 

Gegužės 4-ąją, šeštadienį,

 

16 val. Kauno arkikatedroje bus giedama Valandų liturgijos iškilminga Vakarinė malda. 

 

17.30 val. Kauno arkivyskupijos konferencijų salėje (Papilio g. 5, III a) vyks iškilmingas minėjimas.

Sveikinimo žodį tars ir apie katedros reikšmę vyskupijos gyvenime mintimis pasidalins Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas TAMKEVIČIUS SJ; VDU Senato pirmininkas, šių metų nacionalinės premijos laureatas, profesorius Zigmas KIAUPA istoriko žvilgsniu pažvelgs į turtingą Kauno bei arkikatedros praeitį; Krokuvos arkivyskupas kardinolas Stanisławas DZIWISZAS apžvelgs pal. Jono Pauliaus II pontifikatą bei jo sąsajas su Lietuva. Renginyje giedos Kauno sakralinės muzikos mokyklos choras „Pastoralė“ (dirigentė ir meno vadovė Nijolė Jautakienė).

 

18.45 val. po vakaro šv. Mišių arkikatedroje maldos vigilija.

Maldos vigiliją pradeda jaunimas Dievo šlovinimu. 20 val. apmąstomi Šviesos slėpiniai, Rožinio maldą praturtinę Jono Pauliaus II dėka; 21 val. Jono Pauliaus II piligrimų centro savanoriai surengs Taizé pamaldas.

 

Gegužės 5-ąją, sekmadienį,

12 val. arkikatedroje bus švenčiamos iškilmingos šv. Mišios. Viešam gerbimui išstatomas pal. Jono Pauliaus II  atvaizdas bei relikvija ir atidengiama jubiliejinė atminimo lenta.

Iškilmėms vadovaus popiežiaus ypatingasis pasiuntinys kardinolas Stanisławas Dziwiszas, dalyvaus Lietuvos vyskupai. Giedos Kauno valstybinis choras, vadovaujamas prof. Petro Bingelio. Iškilmes tiesioginiai transliuos Lietuvos televizija bei Marijos radijas.

17 val. popiežiaus ypatingojo pasiuntinio, Krokuvos arkivyskupo kardinolo Stanisławo Dziwiszo susitikimas su miesto jaunimu Gerojo Ganytojo parapijoje.  Dievo žodžio liturgija. Išsamiau žr. čia >> .

 

Kviečiame dalyvauti iškilmėse, stebėti ir klausytis jų transliacijų, melstis ir dėkoti Viešpačiui už arkikatedros statytojus, tarnavusius dvasininkus bei visus ją kūrusius žmones, taip pat už arkivyskupijos ir visos Bažnyčios Lietuvoje istoriją, kurią per amžius iki mūsų dienų ir toliau kartų kartoms veda ir laimina Jo Apvaizdos ranka!

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba

Ganytojo žodis

Kaip svarbu vėl naujai išgirsti nuostabią Kristaus PRISIKĖLIMO žinią ir švęsti drauge Velykų džiaugsmą! Dievo gailestingumas buvo parodytas mums, žemės keleiviams, kad pradžiugtų mūsų širdys, kad sustiprėtų mūsų viltis, apie kurią Tikėjimo išpažinime sakoma: „laukiu mirusiųjų prisikėlimo ir būsimojo amžinojo gyvenimo.“

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune