Malda arkikatedroje už akademines bendruomenes (2013 09 02)
Paskelbta: 2013-09-02 16:52:57

Rugsėjo 2 d. vidudienį arkikatedroje bazilikoje melstasi už naujuosius mokslo metus pradedančias Kauno aukštųjų mokyklų bendruomenes. Iškilmingai Eucharistijai vadovavo Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius SJ, koncelebravo arkivyskupijos augziliaras vyskupas Kęstutis Kėvalas, kiti ugdymo įstaigose vadovais, dėstytojais kapelionais dirbantys dvasininkai: prel. prof. Vytautas Steponas Vaičiūnas OFM, mons. Aurelijus Žukauskas, mons. Artūras Jagelavičius, kun. Ramūnas Norkus, kiti kunigai.

VDU, KTU, LSMU ir naujosios LSMU vidurinės mokyklos, Kolpingo bei Šv. Ignaco kolegijų vadovus, dėstytojus, studentus ir ypač pirmakursius (daug jų į arkikatedrą atžygiavo šventinėje eisenoje nuo Įgulos bažnyčios), Kauno kunigų seminarijos (taip pat ir Parengiamojo kurso Šiluvoje) klierikus sveikinęs Kauno arkivyskupas ragino visus šiose šv. Mišiose prašyti Viešpaties palaimos naujiems mokslo ir studijų metams.

Homiliją sakęs vysk. K. Kėvalas atkreipė dėmesį į Evangelijoje minimą Jėzaus viešosios veiklos pradžią gimtajame Nazarete, mieste, nuo kurio slenksčio vėrėsi daug istorinių kelių ir vyko daug istorinių posūkių. Pasak ganytojo, universitetas šiandien taip pat yra panaši vieta, pro kur praeina didžiausi informacijos srautai, randasi naujausi mokslo pasiekimai, mąstoma apie žmonijos patirtį ir rengiamasi naujai jos pažangos pakopai.

Vysk. K. Kėvalas atkreipė dėmesį į Jėzaus mokymą žydų sinagogoje: Jėzus atvynioja senuosius Raštus, neatmeta tos patirties, kuri jau buvo sukaupta ir užrašyta. Šiandien, homilijos žodžiais tariant, aukštojo mokslo užduotis – perduoti tai, kas žmonijos jau atrasta, per ilgus amžius buvo nekvestionuojama, ypač moralės, santuokos, šeimos ir kt. žmogiškųjų vertybių srityse. Negana to, universitetui svarbu žmonijos mintį, sukauptas įžvalgas per ilgą jos istoriją perduoti jaunimui su ugnimi, mokyti mąstyti kūrybiškai ir veikti bendruomeniškoje, kūrybiškumą ir bendrystę skatinančioje aplinkoje.

„Žmogus gali būti stiprus, kai turi tiesioginį santykį su Kūrėju“, – sakė vysk. Kęstutis, ragindamas nuolat stabtelėti prie Viešpaties kojų, ir tai teiks sparnus kilti, kurti ir bendradarbiauti.

Visuotinėje maldoje melsta, kad visus pasiektų Dievo žodis, kad būtų tarnaujama tiesai ir gėriui, kad jaunoji karta stropiai ir sąžiningai siektų žinių, ugdytųsi tvirtą valią.

Šv. Mišių pabaigoje vyskupai suteikė visiems ganytojiškąjį palaiminimą.

 

 Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba

Ganytojo žodis

BROLIAI SESERYS, šiandien mūsų užduotis – nenusiminti, save dovanoti kitiems meilės būdu ir šitaip mūsų krašte įtvirtinti vienybę, solidarumą per save leidžiant Dievo Dvasiai įeiti į pasaulį, būti Jos kanalu. Dievas ieško tokių liudytojų, kurie gyventų tiesa ir dvasia ir Jo artumą dovanotų pasauliui.
Tegu ŠVENTOJI DVASIA kreipia, džiugina ir drąsina mūsų širdis skelbti Gerąją Naujieną.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune