ŠILUVOJE PRASIDEDA DIDIEJI ŠILINIŲ ATLAIDAI
Paskelbta: 2013-09-06 15:41:44

Rugsėjo 7-ąją Šiluvoje prasideda didieji Šilinių atlaidai, kuriuose švęsime Švč. M. Marijos Gimimą ir kartu minėsime Tikėjimo metus, Žemaičių Krikšto 600 metų jubiliejų bei pal. Jono Pauliaus II apaštališkosios kelionės Lietuvoje 20-metį. Atlaidai truks 9 dienas ir baigsis rugsėjo 15-ąją. Jiems parengta išsami programa >>, kviečia piligrimus į maldą ne tik savo asmeniškomis, bet ir visai Lietuvai, Bažnyčiai aktualiomis intencijomis, skatina pasirinkti savo gyvenimo situacijai, profesijai, amžiui ar kt. artimiausias atlaidų dienas ar pamaldų laiką >>.

Sveikas, Dievo Piligrime, Viešpaties pasiuntiny,
mes iš naujo esam gimę, eisim ten, kur tu eini.

           Iš giesmės (muz. D. Polikaičio, ž. B. Brazdžionio), kuri buvo sukurta Jono Pauliaus II apsilankymo Lietuvoje proga

Šį rudenį mūsų šalyje plačiai prisimenant pirmojo Lietuvą aplankiusio popiežiaus pal. Jono Pauliaus II apaštališkosios kelionės 20-metį, tarp kitų renginių ir paminėjimo vietų yra ir Šiluva – būtent čia rugsėjo 7-ąją lankęsis, Švč. M. Marijos apsireiškimo Šiluvoje akmenį pabučiavęs ir jos globai Lietuvą pavedęs pal. Jonas Paulius II bus paminėtas pačią pirmąją Šilinių dieną drauge su vienuolinėmis kongregacijomis ir katalikiškomis organizacijomis – pal. Jono Pauliaus II užtarimu joms prašysime gyvo tikėjimo liudijimo (Jono Pauliaus II atminimas Šiluvoje įamžintas 2003 metais atidarytu Jono Pauliaus II dvasiniu centru, 2008 m. – skulptūra aikštėje, miestelio gatvės pavadinimu greta jos).

Į pagrindinę atlaidų dieną – rugsėjo 8-ąją – piligrimus palydės jos išvakarėse Šiluvos bazilikoje rengiama vigilija – nuo 19 val. per visą naktį Švč. Sakramento adoracija. Ji, popiežiaus Pranciškaus kvietimu, skiriama ir maldai už taiką Sirijoje bei visame pasaulyje (žr. LVK kreipimąsi atsiliepiant į popiežiaus Pranciškaus raginimą >>).

Už didžiausias Viešpaties dovanas kiekvieno krikščionio ir visos tautos gyvenimui – Krikštą ir tikėjimą – tą sekmadienį Šiluvos aikštėje priešais Baziliką dėkosime švęsdami pagrindinę iškilmių Eucharistiją drauge su Lietuvos vyskupais. Iškilmes tiesiogiai transliuos Lietuvos televizija ir Marijos radijas (pastarojo transliacijos iš Šiluvos vyks kasdien).

Be kasmet atlaiduose rengiamų Policijos, Valstybės sienos apsaugos, Gelbėjimo tarnybos darbuotojų, Lietuvos kariuomenės, Lietuvos kunigų dienų, į Šiluvą, nuo seno garsia Marijos, Ligonių Sveikatos, užtarimu, į Ligonių ir medikų dieną ypač kviečiami atvykti patiriantys fizines ir dvasines kančias, įvairias priklausomybes, taip pat slaugytojai, gydytojai, ligonių artimieji.

Rugsėjo 12 d. atlaiduose skiriama maldai už tautiečius ir jų šeimas, kurie gyvena ne Lietuvoje. Rugsėjo 14-ąją Šiluva, rudeninių Lietuvos atlaidų sostinė, kaip kasmet taps ypač jaunatviška ir spalvinga: tądien čia rengiama Šeimų ir jaunimo, mokyklų, kolegijų ir universitetų diena.

Paskutinė atlaidų diena skiriama politikų, verslininkų, žemdirbių, kultūros, švietimo ir mokslo, žiniasklaidos darbuotojų, nevyriausybinių organizacijų maldai už visuomenės gėrį – kad visi savo darbais skatintų ieškoti tiesos ir Dievo.

Kauno arkivyskupo metropolito S. Tamkevičiaus paraginimu (ganytojiškasis laiškas >>) į Šiluvą kviečiama kaip tikriems piligrimams dalį kelio nueiti pėsčiomis – kelis kilometrus per Šiluvos šilą. Šiame piligrimų kelyje šiemet, rugpjūčio 25-ąją, buvo pašventintos Kryžiaus kelio koplytėlės >>. Tokios piligrimystės tradicijas gyvai palaikys ir rugsėjo 8 d. Šiluvą pasieksiantys tarptautinio piligriminio žygio iš Kryžių kalno dalyviai; rugsėjo 14 d. – arkivyskupijos jaunimas, keliausiantys į Šiluvą iš Žaiginio parapijos, taip pat tą pačią dieną čia iš Kauno pėsčiomis atžygiuosiantys ateitininkai.

Šiemet atlaidų dalyviai po pamaldų turės galimybę išgerti arbatos, pabendrauti poilsio zonoje, palapinėse šalia sakraliosios aikštės. 14 val. Šiluvos kultūros namuose kasdien bus siūloma kultūrinė (filmų) programa. Piligrimai galės aplankyti Šiluvos muziejų. Jame rugsėjo 7 d. 14 val. bus pristatomas albumas „Šiluvos šventovė“ (2013 m., išleido VšĮ „Terra Publika“, bendradarbiaudama su Kauno arkivyskupija).

-----------------------------
Šiluvos atlaidų tradicija kilo XV a. viduryje. Nuo XVII a. pr. ėmė sklisti garsas apie Švč. M. Marijos apsireiškimą Šiluvos apylinkėse bei maloningąjį Dievo Motinos su Kūdikiu paveikslą, kuris šiandien visu grožiu spindi didžiajame Bazilikos altoriuje. Piligrimų dėmesį, tarp daugybės kitų krikščioniško meno, kultūros ženklų Šiluvos šventovėje, galbūt atkreips ir Žemaičių Krikštą prie 1413 m. Dubysos vaizduojanti freska Apsireiškimo koplyčioje.

 

 Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba

Ganytojo žodis

BROLIAI SESERYS, šiandien mūsų užduotis – nenusiminti, save dovanoti kitiems meilės būdu ir šitaip mūsų krašte įtvirtinti vienybę, solidarumą per save leidžiant Dievo Dvasiai įeiti į pasaulį, būti Jos kanalu. Dievas ieško tokių liudytojų, kurie gyventų tiesa ir dvasia ir Jo artumą dovanotų pasauliui.
Tegu ŠVENTOJI DVASIA kreipia, džiugina ir drąsina mūsų širdis skelbti Gerąją Naujieną.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune