MIESTO MISIJŲ susitikimas „Sadutės“ kavinėje ir maldos vakaras Jėzuitų bažnyčioje (2013 12 19)
Paskelbta: 2013-12-20 12:22:24

Gruodžio 19 d. vakare surengtas paskutinis adventinis Miesto misijų susitikimas su kunigu senamiesčio kavinėje „Sadutė“. Šį kartą kun. Artūras Kazlauskas dalijosi su jos lankytojais apie krikščionišką Kūčių stalą.

Po šio susitikimo šalia esančioje Jėzuitų bažnyčioje maldos ir šlovinimo vakare melstasi už miesto gyventojus, save pačius rengiantis atviromis širdimis sutikti džiugiąją Kalėdų naujieną – Įsikūnijusio Dievo meilės žinią pasauliui. Jėzuitų bažnyčioje į maldos vakarą atėję daug jaunų žmonių susitaikė su Dievu atlikdami išpažintį – jiems patarnavo t. Vytautas Merkys SJ, t. Kazimieras Ambrasas SJ, kun. Artūras Kazlauskas.

Susitikimas „Sadutėje“ vyko prie vieno didelio stalo (kavinė vėl vaišino savo svečius nemokama arbata), o stalas, kaip sakė kun. Artūras, krikščionims turi labai gilią prasmę. Evangelijoje skaitome apie Jėzų, kuris kartu sėdi prie stalo, valgo. Krikščioniui tai reiškia ir Dievo duodamą jo gyvenimui ir amžinajai ateičiai su Juo maistą, ir bendrystės, vienybės, dalijimosi išgyvenimą. Kun. Artūras atkreipė dėmesį, jog ir altorius bažnyčiose yra iš tikrųjų stalas, prie kurio renkamasi dalytis dieviškuoju maistu ir meile.

Kun. Artūras patarė sėdantiems prie Kūčių stalo prisiminti tuos, kurie neturi ko valgyti. Kūčių vakarienė, prie Kūčių stalo susirinkusiųjų malda gali tapti vargšų pakvietimu. Tam ypač esame raginami popiežiaus Pranciškaus: argi krikščionys gali būti ramūs, kai yra daug žmonių, kurie alksta, vargsta ir neturi kur nakčia galvų priglausti?


 Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba

Ganytojo žodis

BROLIAI SESERYS, šiandien mūsų užduotis – nenusiminti, save dovanoti kitiems meilės būdu ir šitaip mūsų krašte įtvirtinti vienybę, solidarumą per save leidžiant Dievo Dvasiai įeiti į pasaulį, būti Jos kanalu. Dievas ieško tokių liudytojų, kurie gyventų tiesa ir dvasia ir Jo artumą dovanotų pasauliui.
Tegu ŠVENTOJI DVASIA kreipia, džiugina ir drąsina mūsų širdis skelbti Gerąją Naujieną.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune