„BAŽNYČIOS ŽINIŲ“ redaktoriui Kastantui LUKĖNUI įteikta LŽD PREMIJA „Kelyje į Vilties Prezidento Lietuvą“ (2014 01 11)
Paskelbta: 2014-01-11 18:37:34

Fotografijos Silvijos Knezekytės

Fotografija Silvijos Knezekytės

Sausio 11 d. Istorinėje Prezidentūroje Kaune įteikta Lietuvos žurnalistų draugijos (LŽD) 1998 m. įsteigta Stasiui Lozoraičiui atminti skirta premija „Kelyje į Vilties Prezidento Lietuvą“. Šios premijos 16-uoju laureatu šiemet tapo LKB Informacijos centro leidinio „Bažnyčios žinios“ redaktorius Kastantas LUKĖNAS  – už ilgametę ir nenuilstamą dorovinių vertybių sklaidą visuomenės komunikavimo priemonėse.

Apdovanojimas įteiktas iškilmingoje ir sykiu labai šiltoje bei nuotaikingoje ceremonijoje gausiai dalyvaujant LŽD Valdybai ir draugijos nariams, keliems ankstesnių metų premijos „Kelyje į Vilties Prezidento Lietuvą“ laureatams, Kastanto Lukėno artimiesiems, bičiuliams, kolegoms. Savo dalyvavimu ir sveikinimo žodžiais laureatą, šios šventės rengėjus, visą LŽD draugiją pagerbė Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius SJ, Kauno meras Andrius Kupčinskas ir, žinoma, premijos mecenatas Kazys Starkevičius, LR Seimo narys.

Fotografija Silvijos Knezekytės

Apie Kastantą Lukėną, pirmiausia šios premijos proga pasveikintą LŽD Valdybos pirmininkės Gražinos Viktorijos Petrošienės, pavaduotojo Kazio Požėros ir 2013 m. premijos laureatės žurnalistės Marytės Kontrimaitės, bičiuliškai šiltą žodį tarė Petras Kimbrys, buvęs „Naujojo Židinio“ redaktorius, vertėjas.

„Būti pagerbtas šia Stasio Lozoraičio premija Kastantas nusipelnė kaip niekas kitas“, – sakė apie savo bičiulį P. Kimbrys, negailėdamas gero žodžio ir prisimindamas, jog kelias į ją prasidėjo dar tada, kai niekas net nepagalvojo, jog gali tikėtis tokio prezidento, kaip Stasys Lozoraitis, ar tikėtis, jog Lietuva kada nors bus nepriklausoma. „Kastantas visada gyveno kaip laisvas žmogus“, – liudijo bičiulis, prisimindamas jo „tyliąją rezistenciją“ sovietmečiu, to meto sistemos ignoravimą, dalyvavimą savišvietos būreliuose su garsiais disidentais, skaitytą ir platintą pogrindinę laisvos minties literatūrą. Kastantas, kelių inteligentų kartų palikuonis, šviesių tėvų atžala jau jaunystėje žavėjo savo intelektualumu, gabumais savarankiškai išmoktoms užsienio kalboms; jo „tylioji rezistencija“ tęsėsi dirbant paprastą darbą tuometiniame Dailės muziejaus filiale – Pažaislio vienuolyne. Nepriklausomybės metais kurį laiką Kastantas vadovavo žurnalui „Katalikų pasaulis“, ilgus metus dirba „Bažnyčios žiniose“, yra Vatikano radijo lietuviškųjų redakcijų bendradarbis, vertėjas. Jo tekstuose, kaip sakė P. Kimbrys, nerastume pseudo intelektualumo ar perdėto emocionalumo, o žodyje puikiai dera minties aiškumas ir stiliaus gyvumas.

Premija „Kelyje į Vilties Prezidento Lietuvą“ mecenatas ūkininkas, LR Seimo narys Kazys Starkevičius pasidžiaugė, jog LŽD atkreipia dėmesį ir atranda žiniasklaidos baruose daugiau darbštuolių, kurių pavardžių nerastume pirmuosiuose spaudos puslapiuose, bet juos patys susiranda tie, kam svarbu ne sensacijos, bet tikrosios vertybės.

„Daugiau kaip 20 metų esame artimi bendradarbiai. Mačiau jį darbštų, nešantį tikėjimą, viltį. Tai žmogus, kokių šiandien labai reikia Lietuvai. Tamsos daug, ir ji gali slėgti, tad kiekvienas žmogus, nešantis šviesos žiburį, yra labai brangus“, – sakė Kastantą Lukėną, ilgametį Bažnyčios spaudos darbininką, sveikindamas ir dėkodamas jam už tarnystę arkivyskupas S. Tamkevičius.

Sveikinimo žodį taręs meras Andrius Kupčinskas, be kita ko, pasidžiaugė, jog ne visa žiniasklaida vaikosi sensacijų, yra siekiančių būti žiburiais vilties kelyje, paminėjo katalikiškus leidinius „Bažnyčios žinios“, mėnraštį „Artuma“ kaip tuos, kurie ypač atspindi Stasio Lozoraičio idealus.

Fotografija Silvijos Knezekytės

Visiems padėkos žodį taręs premijos „Kelyje į Vilties Prezidento Lietuvą“ laureatas Kastantas Lukėnas atkreipė dėmesį į du žodžius jos pavadinime: „kelyje“ ir „vilties“, kurie, jo manymu, parodo, ko šiandien labiausiai ilgimasi, o šiemetinis apdovanojimas, kaip šmaikštavo, greičiausiai atspindi, jog žiniasklaidoje šiandien ilgimasi ir tylos, ir neskubėjimo, ir noro „pačiupti“ pačias geriausias mūsų gyvenimo akimirkas, pranešti pirmiausia gerąją naujieną.

Laureatą pasveikino ir pirmoji premijos „Kelyje į Vilties Prezidento Lietuvą“ laureatė žurnalistė Nijolė Baužytė, LŽD Kauno skyriaus nariai, „Bažnyčios žinių“ redakcija, draugai.

Fotografija Silvijos Knezekytės

 Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba

Ganytojo žodis

Gyvename laiku, pilnu iššūkių šeimos, gyvybės ir laisvės vertybėms. Tačiau žvelkime į šį laiką kaip naują galimybę parodyti Viešpaties mokslo grožį ir gylį. Juk jis žmogų gelbėja iš ideologijų, mitų ir totalitarizmo. Dėkoju už Jūsų kantrią ir nuoširdžią tarnystę nešant savo broliams ir seserims Gerosios Naujienos džiaugsmą

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune