Kunigų ugdymo konferencija Kaune (2014 03 18)
Paskelbta: 2014-03-19 13:15:17

Kovo 18 dieną Kaune, arkivyskupijos kurijoje, vyko arkivyskupijos kunigų ugdymo konferencija. Joje gausiai dalyvavo parapijose, rektoratuose, bažnytinėse institucijose tarnaujantys kunigai. Konferencijai vadovavo Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius SJ, dalyvavo arkivyskupijos augziliaras vyskupas Kęstutis Kėvalas. Ganytojai, kaip įprasta šiuose susitikimuose, aptarė su kunigais aktualius sielovados klausimus, o pirmojoje jos dalyje svečias gydytojas psichiatras Audrius Starkauskas pasidalijo žiniomis ir patirtimi apie depresiją, jos gydymą, kaip padėti ja sergančiam žmogui, kaip palaikyti gerą psichologinę savijautą, atsakė į dvasininkų klausimus.

Gydytojas psichiatras pristatė kunigams depresiją kaip žmogaus ligą, kurią pirmiausia sukelia ne išorinės priežastys, bet biocheminiai pakitimai smegenyse. Jos požymiai – tai apatija, sukaustyti judesiai, vangumas, nenoras užsiimti ligi tol buvusia malonia veikla, ligai būdingas sezoniškumas (ypač pavasarį, dėl to tada padaugėja savižudybių). Specialistas atkreipė kunigų dėmesį, jog matydami, kad žmogui gali būti liga, padėtų jam, patartų ieškoti ir gydytojų pagalbos. Depresija, kaip kartais manoma, negydoma darbu, tačiau vaistus turi skirti gydytojas. Dėmesys atkreiptas į tai, jog daug ypač pagyvenusių žmonių vartoja raminamuosius, kurie gali sukelti priklausomybę ir kitas sunkias ligas. „Nuo gyvenimo vaistų nėra“, – sakė gydytojas, o stresas, kurį patiria kiekvienas žmogus, yra gerai, kai jis ne žlugdo ar griauna, bet atvirkščiai, padeda sutelkti jėgas sunkumams įveikti.

Atsakydamas į dvasininkų klausimus, gydytojas psichiatras atkreipė jų dėmesį, jog žmonės paprastai nori su kunigais šnekėtis, aptarti savo sunkumus. Kunigams reikėtų nevengti tokių pokalbių, stengtis išklausyti. Pačių kunigų gerą psichologinę būseną padėtų išlaikyti savitarpio pagalba, bendravimas. Gydytojas pabrėžė, jog žmonės neretai gali ir kunigus pastūmėti į depresiją, keldami jiems ypač didelius reikalavimus, nurodydami jų elgesio, veiklos ribas („o mūsų parapijoje štai taip viskas vyksta“).

Šioje konferencijoje aptariant sielovados aktualijas, arkivyskupas paragino kunigus parapijose rengti kovo 18 – balandžio 16 d. arkivyskupijoje organizuojamą Švč. Sakramento adoraciją Šeimos metų proga, dalyvauti kunigų gavėnios rekolekcijose, paskatinti parapijų jaunimą rimtai svarstyti pašaukimo klausimą, pakviečiant į Kauno kunigų seminarijoje rengiamą vaikinų savaitgalį kovo 28–30 d. Artėjant svarbiems visuomeninio-politinio gyvenimo įvykiams (ES Parlamento, LR Prezidento rinkimams, galimiems referendumams, euro įvedimui) priminta krikščionio pilietinė laikysena jų atžvilgiu.

Konferencija baigta pietumis kurijoje. Balandžio 17 d., Didįjį ketvirtadienį, visi arkivyskupijos kunigai drauge susirinks švęsti Krizmos Mišių Kauno arkikatedroje bazilikoje,
 

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba

 

Ganytojo žodis

Kaip svarbu vėl naujai išgirsti nuostabią Kristaus PRISIKĖLIMO žinią ir švęsti drauge Velykų džiaugsmą! Dievo gailestingumas buvo parodytas mums, žemės keleiviams, kad pradžiugtų mūsų širdys, kad sustiprėtų mūsų viltis, apie kurią Tikėjimo išpažinime sakoma: „laukiu mirusiųjų prisikėlimo ir būsimojo amžinojo gyvenimo.“

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune