Malda už šeimas piligriminėje Šv. Juozapo šventovėje Kėdainiuose (2014 03 19)
Paskelbta: 2014-03-19 14:18:37

Fotografijos Kėdainių Šv. Juozapo parapijos

Fotografija Kėdainių Šv. Juozapo parapijos

Kovo 19 d. Kėdainiuose, piligriminėje Šv. Juozapo šventovėje, kurioje gerbiamas nuo XVIII a. žinomas maloningasis Šv. Juozapo su Kūdikiu paveikslas, buvo švenčiami tituliniai atlaidai. Iškilmingoms šv. Mišioms vadovavo Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius SJ, koncelebravo augziliaras vyskupas Kęstutis Kėvalas, kurijos kancleris mons. Adolfas Grušas, Marijos radijo programų direktorius kun. Gintaras Blužas OFS, grupė Kėdainių dekanato kunigų.

Arkivyskupas iškilmių pradžioje visus ragino šv. Juozapo maloningajai globai pavesti ypač savo ir visos Lietuvos šeimų gyvenimą. Homilijoje gausiai susirinkusiai tikinčiųjų bendruomenei ganytojas priminė pamaldumo tradiciją šv. Juozapui – šeimų, tėvų, vyrų, darbininkų ir visos Bažnyčios šventajam globėjui, kurį Bažnyčia vadina prakilniuoju teisiojo vyro vardu.

Fotografija Kėdainių Šv. Juozapo parapijos Fotografija Kėdainių Šv. Juozapo parapijos

Homilijoje arkivyskupas atkreipė dėmesį į angelo padrąsinimą, kurį gavo šv. Juozapas sunkią savo gyvenimo akimirką, sužinojus, kad jo sužadėtinė Marija laukiasi. „Marijos motinystės slėpinys tada skendėjo tarsi migloje, ir Juozapui tai reikėjo priimti kaip Dievo veikimo vaisių“ – sakė ganytojas.

Fotografija Kėdainių Šv. Juozapo parapijos

Arkivyskupas paragino visus sudėtingus savo gyvenimo apsisprendimus patikėti šv. Juozapo užtarimui. To padrąsinimo laikytis sąžinės ir tiesos, pasak ganytojo, per šv. Juozapo užtarimą gali gauti moteris, kuri sprendžia, ar gimdyti pradėtą kūdikį, šeimos tėvas, kai nori rinktis laiką šeimai ar draugams, jaunuolis, kuris baiminasi drąsiai išpažintį tikėjimą bendraamžių akivaizdoje, darbdavys, kuriam kyla didesnio pelno ar darbuotojų atlyginimo pasirinkimo dilema, ar verslininkas, kuriam reikia spręsti sąžiningo mokesčių mokėjimo klausimą. Šv. Juozapas, kaip sakė ganytojas, užbaigdamas savo žodį, padės pasielgti taip, kad liktume teisūs ir ištikimi Dievo akivaizdoje.

Fotografija Kėdainių Šv. Juozapo parapijos

Iškilmių pabaigoje Kėdainių dekanas ir parapijos klebonas kun. Gintaras Pūras pasveikino arkivyskupą jo šventojo globėjo Juozapo vardo dienos proga, palinkėdamas stiprybės ir sveikatos, toliau gražiai lydėti arkivyskupiją šv. Juozapo pavyzdžiu, kaip jis globojo savo Šventąją Šeimą.

 Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba

Ganytojo žodis

BROLIAI SESERYS, šiandien mūsų užduotis – nenusiminti, save dovanoti kitiems meilės būdu ir šitaip mūsų krašte įtvirtinti vienybę, solidarumą per save leidžiant Dievo Dvasiai įeiti į pasaulį, būti Jos kanalu. Dievas ieško tokių liudytojų, kurie gyventų tiesa ir dvasia ir Jo artumą dovanotų pasauliui.
Tegu ŠVENTOJI DVASIA kreipia, džiugina ir drąsina mūsų širdis skelbti Gerąją Naujieną.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune