Kovo 28-29 d. Sutaikinimo sakramento šventimas Kauno arkikatedroje bazilikoje ir kitose arkivyskupijos bažnyčiose: „24 valandos Viešpačiui“
Paskelbta: 2014-03-24 11:37:08

Popiežiškosios naujosios evangelizacijos tarybos iniciatyva kovo 28–29 d. Vatikane rengiamas Sutaikinimo sakramento šventimas visą parą su galimybe atlikti asmeninę išpažintį. Šv. Petro bazilikoje kovo 28 d. vakare jų klausys ir popiežius Pranciškus. Šis Gavėnios meto paraginimas skirtas viso pasaulio tikintiesiems, prie šios iniciatyvos kviečiant prisijungti visas vyskupijas ir surengti vienoje savo bažnyčių visą parą trunkantį Sutaikinimo sakramento šventimą.

Kaune „24 valandos su Viešpačiu“ bus rengiama arkikatedroje bazilikoje. Sutaikinimas kovo 28 d. vakare bus švenčiamas ir kitose arkivyskupijos dekanatų bažnyčiose.

KAUNO ARKIKATEDROJE BAZILIKOJE

Pradžia – kovo 28, penktadienį, 18 val. šv. Mišios. Vėliau galimybė susitaikyti su Dievu atliekant išpažintį. Išpažinčių klausys Kauno I dekanato kunigai. Per visą naktį vyks Švč. Sakramento adoracija.

Pabaiga – kovo 29 d., šeštadienį, 18 val., tuo pat metu, kai Romoje Popiežius Pranciškus vadovaus baigiamajai maldai – Mišparams.

Išpažinčių KLAUSO:

03 28 d.

18-19 val. mons. P. Meilus, mons. V. Jalinskas,
kun. E. Vitulskis, kun. N. Vyšniauskas
19–20 val. mons. A. Jagelavičius, kun. G. Blužas,
kun. E. Vitulskis, kun. N. Vyšniauskas
20–21 val. kun. A. Alminas, kun. K. Rugevičius
21–22 val. kun. D. Lukonaitis, kun. D. Vasiliauskas
22–23 val. mons. A. Žukauskas, kun. K. Genys
23–24 val. kun. V. Birjotas , kun. G. Stumbras

03 29 d.

24–1 val. kun. E. Vitulskis, kun. N .Vyšniauskas
1–2 val. kun. L. Grikietis, kun. M. Pukštys
2–3 val. kun. J. Grigonis, kun. Ž. Paulauskas
3–4 val. kun. V. Lukoševičius SJ, kun. A. Gudaitis SJ
4–5 val. kun. R. Grigas, kun. S. Bytautas OFM
5–6 val. kun. W. Michalowskis OFM Cap., kun. G. Tamošauskas OFM Cap.
6–7 val. mons. P. Meilus, mons. V. Jalinskas
7–8 val. mons. V. Jalinskas
8–9 val. mons. P. Meilus, mons. V. Jalinskas
9–10 val. kun. E. Vitulskis, kun. N. Vyšniauskas,
mons. P. Meilus,
10–11 val. kun. E. Vitulskis, mons. A. Jagelavičius
11–12 val. kun. J. Indriūnas, kun. V. Vaškelis
12–13 val. kun. B. Gimžauskas, kun. A. Martusevičius
13–14 val. kun. T. Trečiokas , kun. V. Lenktaitis,
mons. V. Grigaravičius
14–15 val. kun. J. Bujokas, kun. L. Šipavičius
15–16 val. kun. J. Paszenda SDB, kun. P. Dumbliauskas SDB
16–17 val. kun. J. Račaitis, kun. R.Šumbrauskis
17–18 val. mons. P. Meilus, mons. V. Jalinskas,
kun. E. Vitulskis, kun. N. Vyšniauskas

Kitose arkivyskupijos dekanatų bažnyčiose

Sutaikinimo šventimą su Švč. Sakramento adoracija kovo 28 d. vakare po 18 val. šv. Mišių iki 21 val. taip pat rengia Kėdainių (Šv. Juozapo bažnyčioje), Jurbarko (Jurbarko bažnyčioje), Jonavos (Šv. apaštalo Jokūbo bažnyčioje), Ukmergės (Šv. apaštalo Petro ir Povilo bažnyčioje) ir Raseinių (Raseinių bažnyčioje) dekanatai. 

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba

 

 

 

Ganytojo žodis

Kaip svarbu vėl naujai išgirsti nuostabią Kristaus PRISIKĖLIMO žinią ir švęsti drauge Velykų džiaugsmą! Dievo gailestingumas buvo parodytas mums, žemės keleiviams, kad pradžiugtų mūsų širdys, kad sustiprėtų mūsų viltis, apie kurią Tikėjimo išpažinime sakoma: „laukiu mirusiųjų prisikėlimo ir būsimojo amžinojo gyvenimo.“

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune