Didžiojo ketvirtadienio šv. Mišios Pravieniškių įkalinimo įstaigoje (2014 04 17)
Paskelbta: 2014-04-18 12:30:14

Fotografijos Šarūno Mažeikos

Fotografija Šarūno Mažeikos

Didįjį ketvirtadienį Pravieniškių įkalinimo įstaigoje lankėsi Alfa kursą čia vedanti evangelizacinė komanda, o vėliau, 15 val., Didžiojo ketvirtadienio šv. Mišias aukojo arkivyskupijos augziliaras vyskupas Kęstutis Kėvalas, koncelebravo t. Severinas Holocher OFM, patarnavo diakonas Nerijus Pipiras.

Fotografija Šarūno Mažeikos

Vyskupas Kęstutis Kėvalas, atmenant nuolankųjį Jėzaus meilės ir tarnystės gestą savo dvylikai mokinių Paskutinės vakarienės metu Jeruzalėje, mazgojo kojas 9 Pravieniškėse kalintiems nuteistiesiems. Šv. Mišiose dalyvavo ir įkalinimo įstaigos vadovai, darbuotojai, Alfa kurso, Lietuvos Caritas savanoriai.

Fotografija Šarūno Mažeikos

Homilijoje vysk. K. Kėvalas pasidalijo ir asmeniška patirtimi, kurią turėjo nakvynės namuose dar būdamas kunigu. Čia pamačius visai kruviną žmogų, labiausiai sukrėtė moteriškė, kruopščiai valiusi žaizdas, tvarsčiusi šį vargšą ir  kalbėjusi: sutvarkysime ir vėl išleisime į karą. Ta kova, kaip sakė ganytojas, vyksta nuolat. Ne tik duoti kažką kitiems į kalėjimus ar kitur važiuoja savanoriai – pasilenkdami, tarnaudami, dalydamiesi jie ir patys labai daug gauna.

Užbaigdamas šv. Mišias vysk. K. Kėvalas pakvietė, kas norėtų viešai išpažinti Jėzų  savo gyvenimo Viešpačiu. Į priekį išeidami tai padarė dvylika nuteistųjų.

Fotografija Šarūno Mažeikos

Įkalintųjų asmenų globa ir sielovada jau 20 metų yra Bažnyčios Caritas artimo meilės darbų programų dalis. Nuo Miestų misijų (2013 m.) Kauno arkivyskupijoje, tuo metu aplankytose Pravieniškėse pradėtas ir Alfa kursas stengiantis nešti Dievo meilės žinią nuteistiesiems, padėti atrasti krikščioniškąjį tikėjimą. 20 nuteistųjų nuolat lankosi Alfa kursuose, dalijasi 3–4 grupelėse. Alfa mokymai apie susitaikymą, užtarimo maldą vyko ir prieš minėtas Didžiojo ketvirtadienio pamaldas. Nemažai nuteistųjų susitaikė su Dievu atlikdami išpažintį.

Įkalinimo įstaigose (arkivyskupijos teritorijoje) ir anksčiau yra lankęsi ganytojai, Kauno nepilnamečių tardymo izoliatoriuje – pataisos namuose, Kauno tardymo izoliatoriuje ir Pravieniškių pataisos namuose nuteistųjų sielovada rūpinasi kapelionais skirti arkivyskupijos kunigai.
 

 Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba

 

Ganytojo žodis

BROLIAI SESERYS, šiandien mūsų užduotis – nenusiminti, save dovanoti kitiems meilės būdu ir šitaip mūsų krašte įtvirtinti vienybę, solidarumą per save leidžiant Dievo Dvasiai įeiti į pasaulį, būti Jos kanalu. Dievas ieško tokių liudytojų, kurie gyventų tiesa ir dvasia ir Jo artumą dovanotų pasauliui.
Tegu ŠVENTOJI DVASIA kreipia, džiugina ir drąsina mūsų širdis skelbti Gerąją Naujieną.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune