Jaunimo susitikimų diena „Esi vertas daugiau“ Kaune (2014 05 03)
Paskelbta: 2014-05-05 12:55:42

Fotografijos Marijos Stanulytės

Fotografija Marijos Stanulytės

Gegužės 3 d. arkivyskupijos Katechetikos ir Jaunimo centrai, VDU Katalikų teologijos fakultetas moksleivius, studentus (ne tik iš Kauno arkivyskupijos) pakvietė į antrą šiemet Jaunimo susitikimų dieną VDu Didžiojoje salėje, pavadindami ją „Esi vertas daugiau“ (pirmoji Jaunimo susitikimų diena Kaune buvo surengta šių metų sausį, o jos tema buvo „Žmogus: mylėti, NE naudoti“. Žr. >>).

Jaunieji šio renginio dalyviai (daugiau kaip du šimtai) visą dieną praleido drauge, klausėsi pranešimų svarstė, dalijosi teminiuose užsiėmimuose, kartu šlovino Viešpatį, atvira širdimi priimdami tai, ką buvo sumanę šios šventės rengėjai ir savanoriai, jaunimo bendraamžiai.

Fotografija Marijos Stanulytės

Ko esame verti, ar mes išties vertingi? Ar tikrai esi vertingas, nors tau kas nors ir labai nesiseka, pvz., kokia nors pamoka etc.– šiomis mintimis nuotaikingieji renginio vedėjai – studentė Arūnė ir aktorius Arūnas Žemaitaitis – kvietė mąstyti ir linkėjo labai geranoriškai nusiteikusiems jauniems žmonėms šią dieną praleisti kartu, susitikti su nuostabiais draugais, atverti širdies indus nuostabiems dalykams, kuriuos paruošė organizatoriai (nuoširdžiais plojimais buvo palydėti ir daugiau kaip dvi dešimtys renginio savanorių) bei pats Viešpats.

Fotografija Marijos Stanulytės

Jį, prieš prasidedant dviem konferencijoms, netrukus ir pašlovino giesme kartu su savo bendraamžių šlovintojų grupe jaunieji renginio dalyviai.

Vėliau jie, galima sakyti, sulaikę kvapą klausėsi dviejų jaunų žmonių – ses. Evelinos Lavrinovičiūtės MSV bei svečio italo Gian Luca Demarco – pasidalijimų, žiūrėjo ir šiltais plojimais palydėjo aktoriaus Alekso Mažono suvaidintą pantomimos miniatiūrą apie jauno žmogaus ieškojimus.

Fotografija Marijos Stanulytės

Kad Viešpats gali nuostabiai patraukti žmogų ir uždegti troškimu dalytis meile, nuoširdžiai liudijo ses. Evelina. Ji pasakojo, kaip atėjo į vienuolinį gyvenimą palikusi daugeliui jaunų žmonių įprastus ateities planus, svajones apie gerą išsilavinimą, karjerą, šeimą. Tai daugeliui įprastas gyvenimo kelias. Tačiau Dievas ne tik pakeitė jos svajones. Jis parodė tikrąją vertę ir uždavė klausimą: kas galėtų ją ir jos gyvenimą pripildyti iki galo? Dievo valia, kaip sakė ses. Evelina, kartais mums atrodo kaip kažkas baisaus. Bet Jo meilė yra visada didesnė už žmogaus meilę, ir Jis duoda žmogui kur kas daugiau netgi už jo paties svajones. Sesuo vienuolė drąsino jaunus žmones sakydama, jog Dievas niekada nepažemina žmogaus, bet, atvirkščiai, iškelia jį: kiekvieno istorija jam yra brangi, kiekvieno gyvenimas vertingas. Tik jame, kaip linkėta, nereikia bijoti sunkumų, kančios, pasiaukojimo.

Salė liko visiškai tylutėlė, kai jaunieji klausytojai po šio pasidalijimo buvo paprašyti ir mielai atsiliepė į pakvietimą kelias minutes skirti Dievu ir sau.

Fotografija Marijos Stanulytės

Atvirą, drąsų ir uždegantį žodį jaunimui (beje, lietuviškai) tarė svečias Luca Demarco, jaunos šeimos dviejų vaikų tėvas, gyvenantis Lietuvoje. Jis papasakojo savo atsivertimo istoriją. Gyvenimo vertės, prasmės klausimai jam kilo po sunkios traumos profesionaliame sporte. Būdamas labai jaunas, lyg tol šėliojantis vaikinas ėmė rimtai ieškoti atsakymų, ir šių atsakymų klausė paties Dievo. Dievas, kaip liudijo, labai greitai atsiliepė. „Išskirtinė laimė turėti protą“, – šmaikštavo jaunasis italas, labai nuoširdžiai tiesiog pamokydamas jaunus žmones, kaip bendrauti (netgi rengtis), kad nebūtum kito išnaudojamas, išsaugotum ir gerbtum savo ir kito orumą, kaip atpažinti vaikinų ir merginų prigimties, elgesio skirtingumus, nusiimti rožinius akinius bendraujant su priešinga lytimi. Kalbėdamas apie lytinius santykius iki santuokos, Luca Demarco ragino jaunimą neskubėti bendrauti fiziškai, o pirmiau suvokti moterų ir vyrų prigimtinius skirtumus, trokšti pažinti kitą ne tik fiziškai, gryninti santykius iki skausmo. Antroji pusė žmogui yra Dievo padovanojama, tad Jis dalyvauja šiame „meilės trikampyje“, tik santuokinėje bendrystėje galima atrasti ir tikrą džiaugsmą pažįstant kito žmogaus gilumą.

Renginio dalyviai kelis kartus plojimais pertraukė šį paprastą ir nuoširdų jauno žmogaus pasidalijimą  (vėliau bus daugiau rengėjų info).

Nuotraukose - kitos Jaunimo susitikimų dienos akimirkos.

Fotografijos Marijos Stanulytės

Fotografijos Marijos Stanulytės

Fotografijos Marijos Stanulytės

Fotografijos Marijos Stanulytės

 

 Fotografijos Marijos Stanulytės

Fotografijos Marijos Stanulytės

Fotografijos Marijos Stanulytės

 Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba

 

Ganytojo žodis

BROLIAI SESERYS, šiandien mūsų užduotis – nenusiminti, save dovanoti kitiems meilės būdu ir šitaip mūsų krašte įtvirtinti vienybę, solidarumą per save leidžiant Dievo Dvasiai įeiti į pasaulį, būti Jos kanalu. Dievas ieško tokių liudytojų, kurie gyventų tiesa ir dvasia ir Jo artumą dovanotų pasauliui.
Tegu ŠVENTOJI DVASIA kreipia, džiugina ir drąsina mūsų širdis skelbti Gerąją Naujieną.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune