Šeimų šventė 3D: DOVANA, DĖKINGUMAS IR DŽIAUGSMAS Kaune
Paskelbta: 2014-05-16 17:20:27

Fotografijos Marijos Stanulytės

Fotografija Marijos Stanulytės

Gegužės 15-ąją, minint jau 20-ąją Tarptautinę šeimos dieną, Kaune, pilnoje „Žalgirio“ arenoje, Bažnyčių vadovų, LR Prezidentės, Premjero, miesto mero sveikinimais šeimoms, pačių šeimų liudijimais, nuotaikinga koncertine programa, bendra vakaro malda ir ganytojiškuoju palaiminimu atšvęsta ekumeniška Šeimų šventė 3D – didžiausias nacionalinis šių Šeimos metų renginys. Šventėje dalyvavo neseniai Lietuvoje Šventojo Sosto pasiuntinybę pradėjęs apaštališkasis nuncijus arkivyskupas Pedro López Quintana, Lietuvos krikščioniškų bažnyčių ir bendruomenių ganytojai.

Fotografija Marijos Stanulytės

Apie 9 tūkst. dalyvių – įvairių krikščioniškų konfesijų ir kartų šeimos, ypač daug jaunų šeimų netgi su visai mažais vaikais, plojimais dėkojo Lietuvos vyskupams už drauge su kitomis krikščionių Bažnyčiomis ir bendruomenėmis paskelbtus Šeimos metus.

Fotografija Marijos Stanulytės

„Šiandien krikščioniškų konfesijų šeimos dėkoja už pašaukimo dovaną, kad, nepaisydamos pasitaikiusių sunkumų, pagal Kūrėjo planą gali kurti jaukų, darnų savo pačių ir savo vaikų gyvenimą šeimoje. Tegul ši šventė mus dar labiau suvienija ir tepripildo džiaugsmo, kad priklausome Dievo vaikų šeimai, pasklidusiai visame pasaulyje“, – sakė renginio globėjas Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius SJ, pasidžiaugdamas daugybe darnių šeimų Lietuvoje ir linkėdamas gražių šventės akimirkų. „Tebūnie šios šventės dalyviai gyvas ir garsus atsakymas visiems, kurie nesupranta ir nevertina atsakingai kuriamos šeimos“, – kalbėjo arkivyskupas, išreikšdamas viltį, jog Seimas patvirtins Konstitucijos 38 str. pataisą, įtvirtinančią santuokos pagrindu kuriamą šeimą.

Fotografija Marijos Stanulytės

Žodį ir pasveikinimą šeimoms skyrė Ortodoksų Bažnyčios Vilniaus ir Lietuvos arkivyskupas Inokentijus: „Šioje salėje matome būrį žmonių, kurie liudija džiaugsmą apie ypatingą Dievo sukurtą aplinką – šeimą“, – sakė arkivyskupas, primindamas pareigą ne tik šiais Šeimos metais doru gyvenimu liudyti šį džiaugsmą, bet ir visada ginti bei saugoti šeimą. Tai Viešpaties padovanotas ir išaukštintas gyvenimo perlas; šeimoje prasideda meilės įstatymu kuriama bendrystė, reikalinga jaunuomenei ir visai visuomenei ugdyti. Dėl to, kaip apgailestavo ganytojas, ypač pavojingas tradicinės šeimos griovimas mūsų visuomenėje.

Fotografija Marijos Stanulytės

Lietuvos evangelikų liuteronų Bažnyčios vyskupas Mindaugas Sabutis sveikinimo žodyje atkreipė dėmesį, jog šioje žemėje kaip Bažnyčia, kaip šeima vieni kitus vedame į amžinybę. Tam turime mylinčią Viešpaties ranką, bet Jis dovanoja ir kito ranką bei širdį šeimose. Ganytojas kvietė išmokti džiaugtis savo šeimų nariais, artimaisiais, kurie yra didžiausia Dievo dovana.

Fotografija Marijos Stanulytės

Plojimais pilnutėlė arena palydėjo šventės vedėjų Dalios ir Dariaus šeimos perskaitytą LR Prezidentės Dalios Grybauskaitės sveikinimo laišką >> ir palinkėjimą, kad darnios, gražios šeimos susijungtų į vieną darnią šeimą – Lietuvą. Šeimas pasveikino į sceną kartu su žmona Janina atėjęs Ministras Pirmininkas Algirdas Butkevičius >>, Kauno m. meras Andrius Kupčinskas su žmona Jurgita ir vaikais.

Fotografija Marijos Stanulytės

Fotografija Marijos Stanulytės

Šventės dalyviai, gyvai plodami, pritardami, o vaikai ir šokdami, žiūrėjo koncertinę programą – Neringos ir „Tele bim-bam“, Veronikos Povilionienės ir „Blezdingos“, modernaus folkloro grupė „Čiūtytos“, Petro Vyšniausko, „Quorum“ ir „Žalgiro“ choro bei Lietuvos kariuomenės orkestro muzikinius numerius.

Fotografija Marijos Stanulytės

Fotografija Marijos Stanulytės

Su džiaugsmu šeimos priėmė gera nuotaika, gyvu ganytojiškuoju žodžiu pasidalijusį vyskupą Kęstutį Kėvalą, kuris atkreipė dėmesį į Šeimos šventės pavadinimą – tos 3D byloja apie pilnatvę šeimoje. Kaip šeimos stalas su keturiomis kojomis – štai koks, vyskupo Kęstučio žodžiais tariant, turėtų būti gyvenimas šeimoje: 1) nuolat tarpusavy kalbantis; 2) pagelbėjant vieni kitiems; 3) atleidžiant ir 4) kartu meldžiantis. Ganytojas palinkėjo neprarasti įkvėpimo bendrauti ir kad dabartinių ypač jaunų šeimų nuotraukos būtų kaip jų senelių – kur visa gausi šeima dažniausiai vos besutilpdavo.

Kad šeimos gyvenime, be džiaugsmo, deja, tenka išgyventi ir išbandymų, skaudžių dalykų, liudijo 34 metus santuokoje gyvenanti Vidos ir Zeniaus Mištautų šeima. Sūnaus netektį patyrę tėvai išgyveno ją su Viešpačiu, ir ši nelaimė perkeitė visus šeimos narius. Malda ir tarpusavio palaikymas padėjo nepalūžti ir netgi kitiems rodyti viltį, kurią tikėjimas duoda net ir juodžiausioje neviltyje.

Fotografija Marijos Stanulytės

Kas, jei ne vaikai, gali būti didžiausia šeimos dovana ir džiaugsmas?! Arena plojimais sutiko į sceną su penkiais dar nedidukais vaikais atėjusią Jurgitos ir Vytauto Salinių šeimyną. Šie jauni tėvai sakė jaučiasi Dievo labai apdovanoti, paliudijo, jog būtent tikėjimas jiems padėjo atpažinti kitas Viešpaties duodamas dovanas, o per 10 bendro gyvenimo metų, gausėjant vaikų būriui, su kiekvienu vaikeliu išgyvena vis augantį jų pačių šeimos, taip pat visų artimųjų bei draugų džiaugsmą.

Fotografija Marijos Stanulytės

Aktualiai, su rūpesčiu dėl šeimų ateities šventėje kalbėjo Gabriele Kuby, Europoje garsi sociologė, publicistė ir, kaip pati sakė, mieliausia, jog yra ir trijų vaikų mama, šiomis dienomis viešinti Lietuvoje (gegužės 13 d. kalbėjusi taip pat ir LR Seime). Viešnia apibūdino grėsmes, kurias, prisidengdama laisve, tolerancija, žmogaus teisėmis, visuomenei kelia nauja totalitarinė gender ideologija. Nesuvokiama kodėl, tačiau būtent Europoje, išgyvenusioje siaubingas fašizmo ir komunizmo ideologijų pasekmes, dabar gender ideologija labai grėsmingai skverbiasi į visas sritis – politiką, teisę, švietimą ir kt. Tai ataka prieš šeimą, visuomenės prigimtinius, moralinius pagrindus. Mes visi esame gimę iš tėvo ir mamos meilės, ir tokia meilė yra santuokos bei šeimos pagrindas – sakė Gabriele Kuby bei vilties ženklu pavadino ir ši1 gražią šeimų šventę, ir Bažnyčios ganytojus, ir valstybės vadovus, besirūpinančius šeimos ir visuomenės ateitimi Lietuvoje.

Fotografija Marijos Stanulytės

Šventės pabaigoje į tylą bei maldą visus sugrąžino LVK Šeimos reikalų tarybos pirmininkas kardinolas Audrys Juozas Bačkis. Ganytojas pakvietė mintimis sugrįžti į savo šeimos židinius ir susiėmus už rankų sukalbėti vakaro maldą popiežiaus Pranciškaus maldos žodžiais. Iš tūkstančių lūpų arenos skliautais nuvilnijo „Tėve mūsų“, o po to visiems, mažiems ir dideliems, jauniems ir vyresniems, visiems, kurie atėjo į Šeimų šventę paliudydami, kad jiems svarbi ne tik šeima, bet ir Lietuvos bei Bažnyčios ateitis, kardinolas suteikė ganytojiškąjį palaiminimą.

Fotografija Marijos Stanulytės

Fotografija Marijos Stanulytės

Daugelis „Žalgirio“ areną paliko su džiaugsmu veiduose, tebekartodami mintyse pabaigoje drauge su Veronika Povilioniene visų sudainuotą „Tu Lietuva“.

Šventė tiesiogiai transliuota Marijos radijo bangomis bei internetu, o jos vaizdo įrašą greitai ketina parodyti ir Lietuvos televizija.

 Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba

 

Ganytojo žodis

BROLIAI SESERYS, šiandien mūsų užduotis – nenusiminti, save dovanoti kitiems meilės būdu ir šitaip mūsų krašte įtvirtinti vienybę, solidarumą per save leidžiant Dievo Dvasiai įeiti į pasaulį, būti Jos kanalu. Dievas ieško tokių liudytojų, kurie gyventų tiesa ir dvasia ir Jo artumą dovanotų pasauliui.
Tegu ŠVENTOJI DVASIA kreipia, džiugina ir drąsina mūsų širdis skelbti Gerąją Naujieną.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune