Kauno arkikatedroje įšventinti trys kunigai (2014 05 18)
Paskelbta: 2014-05-19 09:05:04

Fotografijos Aldonos Narušienės

Fotografija Aldonos Narušienės

Gegužės 18 d., sekmadienį, 12 val. iškilmingose šv. Mišiose, arkikatedroje bazilikoje Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius SJ suteikė kunigystės šventimus Nerijui Pipirui, Valdui Šidlauskui, Robertui Urbonavičiui, kurie baigė Kauno kunigų seminariją, o prieš šventimus atliko sielovadinę praktiką kaip diakonai arkikatedros, Kristaus Prisikėlimo bei Švč. Jėzaus Širdies (Šančių) parapijose. Iškilmėse dalyvavo seminarijos bendruomenė, šventinamųjų artimieji, bičiuliai, parapijų kunigai bei gausiai arkikatedroje susirinkę tikintieji.

Eucharistijos bei kunigystės šventimų liturgijai vadovavo arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius SJ, koncelebravo seminarijos vadovai – rektorius mons. Aurelijus Žukauskas, studijų dekanas prel. Vytautas Steponas Vaičiūnas OFS, seminarijos dvasios tėvai, dėstytojai, kelių Kauno parapijų klebonai. Liturgiją aiškino kurijos kancleris mons. Adolfas Grušas, liturgijoje asistavo seminarijos klierikai.

Homiliją pasakęs arkivyskupas darsyk atkreipė dėmesį į ką tik girdėtą Evangeliją pagal Joną ir ypač Jėzaus žodžius: „Aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas“ (Jn 14, 6), kurie ir šiandien aktualūs žmonėms, kad jie gyventų visavertį gyvenimą. Kurdami įvairias kultūrines ir kt. strategijas, žmonės pernelyg nesirūpina savo pačių gyvenimo strategija, planais, priemonėmis, kuriomis sieks visaverčio, sėkmės lydimo gyvenimo sau ir savo vaikams. Gyvenimo strategija siekti vien pinigų, kaip sakė homilijoje ganytojas, būtų vien skurdi egzistencija. Tik Jėzus yra kelias, kuriuo einant galima patirti tikrą gyvenimo džiaugsmą ir pilnatvę. Tik jis Tiesa, ypač aktuali šiandien, kai į žmonių sąmonę kaip tiesa agresyviai skverbiasi nauja totalitarinė gender ideologija.

„Trys diakonai rengiasi atiduoti Jėzui savo gyvenimą“, – sakė ganytojas, palinkėdamas šventinamiesiems nemąstyti apie saugų, ramų gyvenimą kunigystėje. Šitokio gyvenimo neturėjo pats Jėzus. Kunigo misija – rodyti Jėzaus –Tiesos kelią, nors daugeliui jis ir nepatinka. Užbaigdamas homiliją arkivyskupas kvietė melstis vieniems už kitus ir ypač būsimuosius kunigus, kad jie drąsiai eitų Jėzaus tiesos keliu.

Fotografija Aldonos Narušienės

Pasibaigus šventimų liturgijos apeigoms, įšventinti kunigai Nerijus Pipiras, Valdas Šidlauskas, Robertas Urbonavičius buvo pasveikinti džiaugsmingais plojimais. Vėliau jie kartu su kitais celebrantais aukojo pirmąsias šv. Mišias.

Fotografija Aldonos Narušienės

Liturgijos pabaigoje arkivyskupas nuoširdžiai pasveikino jaunuosius kunigus, suteikė jiems ir visai jų šventimus malda lydėjusiai bendruomenei ganytojiškąjį palaiminimą.

 Daugiau foto žr. www.kks.lcn.lt >>

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba

 

Ganytojo žodis

Gyvename laiku, pilnu iššūkių šeimos, gyvybės ir laisvės vertybėms. Tačiau žvelkime į šį laiką kaip naują galimybę parodyti Viešpaties mokslo grožį ir gylį. Juk jis žmogų gelbėja iš ideologijų, mitų ir totalitarizmo. Dėkoju už Jūsų kantrią ir nuoširdžią tarnystę nešant savo broliams ir seserims Gerosios Naujienos džiaugsmą

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune