„BAŽNYČIOS KRONIKOS“ fondo 2014 m. apdovanojimai žiniasklaidininkams
Paskelbta: 2014-06-02 14:19:51

Šeštinių sekmadienį, birželio 1-ąją, Katalikų Bažnyčia minėjo 48-ąją Pasaulinę visuomenės komunikavimo priemonių dieną. Šiemet žinią jai popiežius Pranciškus pavadino „Komunikavimas autentiškos susitikimo kultūros labui“, o ją tradiciškai paskelbė minint žurnalistų dangiškojo globėjo Šv. Pranciškaus Salezo dieną (sausio 24-ąją).

Jau šešioliktus metus iš eilės, minint Pasaulinę visuomenės komunikavimo priemonių dieną, arkivyskupas Sigitas TAMKEVIČIUS Bažnyčios kronikos fondo vardu paskelbia apdovanojimus žiniasklaidininkams už sąžiningos ir principingos žurnalistikos bei krikščioniškųjų vertybių puoselėjimą viešojoje erdvėje. Šiais Šeimos metais Bažnyčios kronikos fondas reiškia padėką ir apdovanoja:

poetą ir vertėją Antaną GAILIŲ – už kryptingai įgyvendinamą šv. Jono Pauliaus II skelbtą siekį persmelkti kultūrą krikščionybės druska; už literatūriškai įtaigų, bendražmogiškai gilų ir egzistenciškai jautrų pamatinių krikščioniškų klausimų, kultūros reiškinių ir kasdienybės patirčių apmąstymą komentaruose, esė, interviu, skelbiamuose katalikų radijo „Mažosios studijos“, „Artumos“ bei „Naujojo Židinio-Aidų“ žurnalų ir kitų žiniasklaidos kanalų; už uolų krikščioniškojo gyvenimo liudijimą, suderinantį šeimos pašaukimą su reikliu vertėjo ir rašytojo profesionalumu bei plačiašake visuomenine kultūrine veikla; už sektiną nuostatą plėtoti autentiškas susitikimo kultūros erdves, kelti pakrikštytųjų intelektualų atsakomybės už Bažnyčią, valstybę ir tautą klausimus, žadinti visų pilietinį budrumą, ugdyti krikščioniškąją brandą;

Mindaugą BUIKĄ – už ištvermingą ir vaisingą darbuotę krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštyje „XXI amžius“, taip pat bendradarbiavimą kitose katalikų žiniasklaidos priemonėse, radijo ir televizijos programose. Ypač pagirtinos jo nenuilstamos pastangos aprėpti turiningo Visuotinės Bažnyčios gyvenimo panoramą, remiantis krikščioniškųjų informacijos agentūrų duomenimis, ir nuolatinis jo dėmesys žmogaus gyvybės bei orumo apsaugos tematikai, sustiprinamas asmeniško tikėjimo liudijimo.

Apdovanojimus arkivyskupas S. Tamkevičius įteiks iškilmingai švenčiant Kauno arkivyskupijos dangiškojo globėjo Šv. Jono Krikštytojo Gimimo iškilmę birželio 24 dieną.

Žr. 1999–2014 metais „Bažnyčios kronikos“ fondo apdovanotų asmenų sąrašą >>.

Žr. popiežiaus Pranciškaus žinią ta proga „Komunikavimas autentiškos susitikimo kultūros labui“ >>.

 

 Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba

 

Ganytojo žodis

Tikroji meilė – tai ne emocijos ir ne keli centai, įdėti į elgetos ranką, bet angažavimas kovoti už teisingesnę ir geresnę visuomenę, geresnę Lietuvą; tai gebėjimas atleisti nuoskaudas ir kasdienis tarnavimas vieni kitiems toje vietoje, kur Dievas leidžia mums būti ir veikti.

 Arkivysk. S. Tamkevičiaus herbas+ Sigitas TAMKEVIČIUS

Iš homilijos minint CARITO 30-metį

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune