Pirmojo penktadienio maldos vakaras už atsivertimus Šv. Jurgio Kankinio (pranciškonų) bažnyčioje (2014 06 06)
Paskelbta: 2014-06-09 08:38:26

Birželio 6 d. Nacionalinė egzorcistų asociacija kartu su broliais pranciškonais surengė kauniečiams nebe pirmą Maldos ir budėjimo vakarą. Nemažai jų tą vakarą Šv. Jurgio Kankinio (pranciškonų) bažnyčioje kartu šventė Eucharistiją. Maldos vakaras baigtas Švč. Sakramento adoracijos valandėle ir pamaldomis Švč. Jėzaus Širdžiai. Klausyklose norintiems susitaikyti su Dievu patarnavo t. Severinas Holocheris OFM.

Pirmojo penktadienio vakaro šv. Mišias aukojo kun. Arnoldas Valkauskas, koncelebravo Šv. Jurgio konvento gvardijonas kun. Paulius Saulius Bytautas OFM.

Homiliją sakęs kun. A. Valkauskas atkreipė dėmesį į ką tik girdėtą Evangeliją (Jn 21, 15–19) ir Jėzaus klausimą: „Simonai, Jono sūnau, ar myli mane?“ primindamas, jo tai klausimas, skirtas kiekvienam. Žinoma, žmogaus meilė niekada nebus tokia, kaip Viešpaties. Jis žmogų pažįsta iki galo, mes Jam kaip ant delno. Jėzus žino ir visas žmogaus silpnumus, nuodėmes ir nori žmogui kitokio gyvenimo. Kaip tik todėl, kaip pabrėžta homilijoje, reikia nuolatinio atsivertimo į Jėzaus meilę. Žmogus neturi išsigąsti savo silpnumo ir jo laikysena turėtų būti pasitikėjimas – visada, kai ir labai sunku, net sunkiausioje situacijoje matyti šviesą.

Kiekvienas momentas svarbus, kai tik žmogus bando atsiliepti į Dievo meilę. Šį maldos vakarą kun. A. Valkauskas pavadino taip pat atsiliepimu į Jėzaus meilę susirinkus drauge nuolankiai melstis už savo pačių atsivertimą.

Sekminių devyndienio laiku tarp kitų, pačių žmonių išsakytų maldavimų bendruomeninėje maldoje melsta Šventosios Dvasios šviesos, jos dovanų ir jų išsiskleidimo atliekant savo pašaukimo tarnystes.
 

 Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba

 

Ganytojo žodis

Kūrėjas mus kalbina į savo bendrystę, skatina domėtis kitu žmogumi ir bendruoju gėriu. Esame kviečiami atsiliepti į Dievo kalbinimą, į tą švelnų ir kartu tvirtą balsą. Mums reikalingas konkretus ir aiškus apsisprendimas priimti Dievą į savo širdį ir leistis Jo vedamiems.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune