Sekminių išvakarėse arkikatedroje beveik 100 žmonių priėmė Sutvirtinimo sakramentą (2014 06 06)
Paskelbta: 2014-06-09 09:36:01

Birželio 7 d., Sekminių išvakarėse, arkikatedroje bazilikoje iš Kauno arkivyskupo metropolito Sigito Tamkevičiaus SJ rankų priimdami Sutvirtinimo sakramentą Šventosios Dvasios sutvirtinimo dovaną gavo beveik 100 žmonių – jaunuolių ir suaugusiųjų (keli jų kartu priėmė ir Pirmąją Komuniją). Jie rimtai rengėsi Sutvirtinimui arkikatedros parapijos namuose, Suaugusiųjų katechezės mokykloje ar dalyvaudami evangelizacinėje ALFA programoje.

Eucharistijai vadovavęs ir Sutvirtinimą teikęs arkivyskupas kvietė labai gausiai arkikatedroje susirinkusią bendruomenę melstis už sutvirtinamuosius, kad Viešpats laimintų jų jaunystę.

„Dievas ateina pas jus su savo meile ir Jis gali padaryti jūsų gyvenimą nuostabų – jis gali tapti šventas“, – sakė ganytojas jauniems žmonėms savo homilijoje, vėliau tėviškai jiems patardamas, kokios priemonės padėtų nuolat gyventi Dievo malonėje ir Šventosios Dvasios šviesoje. Jaunuoliai paraginti nedelsti ir išpažintimi atkurti meilės ryšį su Dievu, jei jis kartais nutrūktų per nuodėmę; meilės ryšį su Dievu nuolat palaikyti malda, ypač su džiaugsmu, o ne iš varginančios pareigos ateinant į Viešpaties meilės puotą – sekmadienio Eucharistiją; tikėjimą auginti nuolat skaitant Šventąjį Raštą.

„Prašau Jūsų – bendradarbiaukite su Viešpačiu“, – sakė arkivyskupas jau priėmusiems Sutvirtinimą, linkėdamas  rimtai, klausantis Viešpaties, rinktis ir pašaukimo kelius, kad gyvenimas išties būtų vaisingas.

Sutvirtinimo sakramentas nuo gegužės teikiamas ir kitose parapijose. Nuo šiemet arkivyskupijoje jis teikiamas sulaukusiems 15 metų jaunuoliams trokštant, kad šią Viešpaties malonę jauni žmonės priimtų būdami kuo brandesni.

Sutvirtinimo sakramento teikimas >>

 Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba

 

Ganytojo žodis

BROLIAI SESERYS, šiandien mūsų užduotis – nenusiminti, save dovanoti kitiems meilės būdu ir šitaip mūsų krašte įtvirtinti vienybę, solidarumą per save leidžiant Dievo Dvasiai įeiti į pasaulį, būti Jos kanalu. Dievas ieško tokių liudytojų, kurie gyventų tiesa ir dvasia ir Jo artumą dovanotų pasauliui.
Tegu ŠVENTOJI DVASIA kreipia, džiugina ir drąsina mūsų širdis skelbti Gerąją Naujieną.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune