Naujųjų tikybos mokymo metų atidarymo šventė Kaune (2014 08 26)
Paskelbta: 2014-08-26 18:01:37

Fotografijos Kauno arkivyskupijos Katechetikos centro

Fotografija Kauno arkivyskupijos Katechetikos centro

Rugpjūčio 26 d. šv. Mišiomis Kauno arkikatedroje bazilikoje, vėliau konferencija arkivyskupijos salėje pradėti naujieji tikybos mokymo metai.

Malda arkikatedroje

Daugiau kaip šimtą dalyvavusių tikybos mokytojų, kurie prašė Viešpaties palaimos savo atliekamai tarnystei Bažnyčios siuntimu, arkikatedroje pasveikino Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius SJ. Ganytojas vadovavo Eucharistijos šventimui, koncelebravo Kauno I dekanato dekanas mons. Vytautas Grigaravičius, prel. prof. Vytautas Steponas Vaičiūnas OFS, keli kunigai.

Savo ganytojiškajame žodyje arkivyskupas pabrėžė, kaip svarbu tiems, kurie skelbia Dievo žodį, perteikia tikėjimo tiesas, ugdo jaunus žmones, patiems nuosekliai laikytis Evangelijos. Homilijoje priminta, kaip aštriai Jėzus atsiliepdavo apie savo meto veidmainius Rašto aiškintojus bei fariziejus, sakydamas: „Vargas jums <...>“ Laikytis Dievo įsakymų – tai reiškia gyventi tiesoje ir teisingume, kurie atsispindėtų žodžiuose ir darbuose.

Mokytojai, kaip sakė ganytojas, turi padėti ir savo mokiniams atskirti tiesą nuo melo, gėrį nuo blogio. O šiandien to melo  daug, ypač kai kalbama apie žmogaus lytiškumą, šeimą. Daugybė jaunuolių, to melo suklaidinami, netgi atitolsta nuo tikėjimo. Mokytojų uždavinys – padėti jauniems žmonėms rasti tiesą.

„Tačiau teisingumas be meilės nėra krikščionio laikysena“, – atkreipė dėmesį arkivyskupas ir pabrėžė, jog niekas dar nėra pasigailėjęs to, kad pasielgė gailestingai. Homilija užbaigta palinkėjimu mokytojams apaštalo Pauliaus žodžiais: „Dievas <...>pašaukė jus per mūsų Evangeliją, kad įgytumėte mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus garbę. Todėl, broliai, tvirtai stovėkite ir laikykitės perduotų tiesų, kurių išmokote iš mūsų žodžių ar laiško“ (2 Tes 2, 14–15).

Vėliau bendruomeninėje maldoje melstasi už Bažnyčią, už jos ganytojus, už gyvus ir mirusius mokytojus, už mokinius, mokyklų bendruomenes ir jų vadovus.

Mokytojų konferencija

Pasibaigus šv. Mišioms konferencijų salėje naujų mokslo metų pradžios proga tikybos mokytojus pasveikino arkivyskupijos Katechetikos centro vadovas dr. Artūras Lukaševičius, pakviesdamas kelias minutes panirti į muzikos grožį ir paklausyti dviejų studenčių (VU ir VDU) – Ievos ir Aušrinės – atliekamų muzikos kūrinių.

Vėliau dr. A. Lukaševičius iškėlė šiems Šeimos metams aktualią jaunimo lytiškumo ugdymo temą, nes ypač šioje srityje vyksta nuožmiausia kova dėl žmogaus, už jaunimo pasirinkimus. Tikybos mokytojai mokykloje ir yra svarbiausi, kurie turi gebėti tinkamai, pagarbiai, taip, kad būtų išgirsti, sakyti tiesą apie jaunam žmogui aktualius draugystės, meilės, lytiškumo klausimus, parodyti skaistumo vertę ir grožį.

Kaip laimėti jaunimą, kuris šiandien „ganosi socialinių tinklų pievose“ ir ten susiformuoja vienokias ar kitokias nuostatas, su mokytojais dalijosi konferencijos svečias psichoterapeutas prof. Gintautas Vaitoška. Jis atkreipė dėmesį, jog laimi tie, kurių išminties dovana remiasi meile, nes į meilę, tikrumą atsiliepiama labiausiai. Prof. Vaitoška minėjo, jog jaunimas turintis entuziazmo, karštą, atjaučiančią širdį, norintis keisti pasaulį, neretai pasiduoda požiūriui, jog turintys įvairių lytiškumo perversijų (šiandien priskaičiuojami 23 „gender“ variantai) yra skriaudžiami. Psichoterapeutas pasidalijo, kaip kalbėtis su jaunimu apie homoseksualumą, atskleisti jį kaip žmogaus sielos kentėjimą, kaip potraukį, kuris kyla iš emocinių traumų, gimtinės tapatybės sužeistumo vaikystėje. Emocinis sužeistumas, kaip minėta konferencijoje, gali būti išgydomas (beje, ir su maldos pagalba).

Kaip tokiems žmonėms galėtų padėti mokytojai, katechetai? „Krikščioniška žinia – kad kiekvienas žmogus turi didžiausią vertę“ , – sakė prof. Vaitoška, keldamas uždavinį mokytojams ją pabrėžti, ugdyti, apginti silpnesnį nuo patyčių, nuo mažens mokyti, jog tikrasis vyriškumas nesiremia vien fizine jėga ir gali būti kitoks, dvasinis, parodyti pavyzdžius šventųjų, kurie, būdami trapaus kūno, atliko herojiškų darbų.

Fotografija Kauno arkivyskupijos Katechetikos centro Fotografija Kauno arkivyskupijos Katechetikos centro

Vėliau arkivyskupijos Katechetikos centro vadovas A. Lukaševičius pristatė mokytojams konkrečias galimybes ir pagalbą, kaip ugdyti krikščionišką lytiškumo sampratą. Jie paraginti kviesti moksleivius (nuo 14 metų), burti jų grupes ir dalyvauti Jaunimo susitikimų dienose (kelios jau vyko Kaune, artimiausia – lapkričio 22 d. VDU Didžiojoje salėje). 9–12 kl. moksleiviams rengiamas kūrybinių darbų konkursas „Meilės koordinatės“. Mokytojai gali į savo mokyklas pasikviesti komandą, kuri pravestų lytiškumo ugdymo renginį ar pamokas moksleiviams. A. Lukaševičius linkėjo mokytojams padėti jaunimui, kuris iš tiesų yra atviras, atrasti skaistumą, kalbėti tiesą apie žmogaus lytiškumą, parodant jį ir kaip Dievo dovanotą grožį.

Kokios realios kovos už jaunus žmones vyksta nesibaigiančiomis lytinio švietimo atakomis per įstatymus įvairius projektus ir programas, konferencijoje kalbėjo VDU Santuokos ir šeimos studijų centro moklso darbuotoja prof. Birutė Obelenienė. Ji minėjo, kaip svarbu mokytojams būti budriems ir atpažinti, kaip ir kur šiandien brukamas lytinis švietimas – prisidengiant sveikos gyvensenos, sveikatinimo, gyvenimo įgūdžių ugdymo, vaikų psichinės sveikatos, jaunimui palankių paslaugų, „Laimingų dienų mokyklos“, „Bendraamžiai – bendraamžiams“ ir kt. programomis, –  kad jie galėtų stabdyti tai savo bendruomenėse ir taip apsaugoti vaikus nuo juos žalojančios informacijos.

Tikybos mokytojų konferencija baigėsi pabendraujant agapėje, kurios stalą po savo linkėjimo niekada neprarasti vilties palaimino arkivykupas S. Tamkevičius.

Fotografija Kauno arkivyskupijos Katechetikos centro

Tikybos pamokas arkivyskupijoje 2013/2014 mokslo metais lankė 55,1 proc. visų moksleivių, dirbo 182 tikybos mokytojai.

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba

 

Ganytojo žodis

BROLIAI SESERYS, šiandien mūsų užduotis – nenusiminti, save dovanoti kitiems meilės būdu ir šitaip mūsų krašte įtvirtinti vienybę, solidarumą per save leidžiant Dievo Dvasiai įeiti į pasaulį, būti Jos kanalu. Dievas ieško tokių liudytojų, kurie gyventų tiesa ir dvasia ir Jo artumą dovanotų pasauliui.
Tegu ŠVENTOJI DVASIA kreipia, džiugina ir drąsina mūsų širdis skelbti Gerąją Naujieną.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune