Jaunimo dienos Raseiniuose ir Šiluvoje „Kur jūsų lobis, ten jūsų širdis“ (Lk 12, 34) Šilinių proga (2014 09 06–07)
Paskelbta: 2014-09-10 08:48:17

Fotografijos Kristinos Jankauskaitės

Kauno arkivyskupijos Jaunimo centras Šilinių proga pakvietė jaunimą į Jaunimo dienas, kurios prasidėjo Raseiniuose, o baigėsi žygiu pėsčiomis į Šiluvą, kur rugsėjo 7-ąją pradedant atlaidus buvo švenčiama jaunimo draugo, dabar jau dangiškojo užtarėjo Šv. Jono Pauliaus II, Jaunimo bei Pasaulio lietuvių diena >>.

Raseiniuose iš vakaro, rugsėjo 6-ąją, susirinkęs jaunimas iš Raseinių, Girkalnio, Babtų, Kėdainių, Čekiškės, Josvainių, Kretingos, Rietavo, kitų parapijų, taip pat LSMU gimnazijos, J. Urbšio, dainavos pagr. mokyklos Kaune moksleiviai, KTU studentai (netgi iš kitų šalių, atvykę pagal mainų programas) dalyvavo orientaciniame žaidime, paskui šventė arkivyskupijos Jaunimo centro kapeliono kun. Kęstučio Genio bei kun. Mindaugo Malinausko SJ vadovaujamą Eucharistiją Raseinių bažnyčioje.

 

Tą vakarą jos šventoriuje vykęs grupės krikščioniškos grupės „Chebra“ koncertas, liaudiški šokiai patraukė ir vietinio jaunimo dėmesį.

 

Visai vakare jaunimas su Jono Pauliaus II centro savanoriais dalyvavo Taizé pamaldose, eilutės jų nusidriekė prie klausyklų, kuriose, be minėtų kunigų, jaunimui patarnavo kun. Andrius Končius ir kun. Gintas Leonavičius.

 Po nakvynės mokykloje sekmadienį arkivyskupijos Jaunimo centro organizuotos Jaunimo dienos tęsėsi žygiu pėsčiomis, su giesmėmis, Rožinio malda, į Šilinių atlaidus Šiluvoje. Nešama Marijos ikona ir jos dangiška globa lydėjo jaunuosius piligrimus, vadovaujamus kun. M. Malinausko, SJ į Marijos apsireiškimu palaimintą Šiluvos žemę, kurią dalis jaunų žmonių aplankė pirmą kartą. Šiek tiek išvargę, tačiau laimingi piligrimai, 11 val. pajudėję iš Raseinių, 18 val. jau šventė vakaro šv. Mišias Šiluvoje.

Jaunuosius piligrimus sveikino Mišioms vadovavęs arkivyskupas Sigitas Tamkevičius, o vysk. Kęstutis Kėvalas pasakė homiliją, patardamas joje jauniems žmonėms, kaip atpažinti savyje asmenišką, unikalų Dievo duotą pašaukimą kaip ypatingą dovaną, drąsino pagauti Šventosios Dvasios vėją, ieškoti pagalbos maldos tyloje ir bažnytinėje bendruomenėje.

 

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba

 

Ganytojo žodis

BROLIAI SESERYS, šiandien mūsų užduotis – nenusiminti, save dovanoti kitiems meilės būdu ir šitaip mūsų krašte įtvirtinti vienybę, solidarumą per save leidžiant Dievo Dvasiai įeiti į pasaulį, būti Jos kanalu. Dievas ieško tokių liudytojų, kurie gyventų tiesa ir dvasia ir Jo artumą dovanotų pasauliui.
Tegu ŠVENTOJI DVASIA kreipia, džiugina ir drąsina mūsų širdis skelbti Gerąją Naujieną.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune