Jaunimo dienos Raseiniuose ir Šiluvoje „Kur jūsų lobis, ten jūsų širdis“ (Lk 12, 34) Šilinių proga (2014 09 06–07)
Paskelbta: 2014-09-10 08:48:17

Fotografijos Kristinos Jankauskaitės

Kauno arkivyskupijos Jaunimo centras Šilinių proga pakvietė jaunimą į Jaunimo dienas, kurios prasidėjo Raseiniuose, o baigėsi žygiu pėsčiomis į Šiluvą, kur rugsėjo 7-ąją pradedant atlaidus buvo švenčiama jaunimo draugo, dabar jau dangiškojo užtarėjo Šv. Jono Pauliaus II, Jaunimo bei Pasaulio lietuvių diena >>.

Raseiniuose iš vakaro, rugsėjo 6-ąją, susirinkęs jaunimas iš Raseinių, Girkalnio, Babtų, Kėdainių, Čekiškės, Josvainių, Kretingos, Rietavo, kitų parapijų, taip pat LSMU gimnazijos, J. Urbšio, dainavos pagr. mokyklos Kaune moksleiviai, KTU studentai (netgi iš kitų šalių, atvykę pagal mainų programas) dalyvavo orientaciniame žaidime, paskui šventė arkivyskupijos Jaunimo centro kapeliono kun. Kęstučio Genio bei kun. Mindaugo Malinausko SJ vadovaujamą Eucharistiją Raseinių bažnyčioje.

 

Tą vakarą jos šventoriuje vykęs grupės krikščioniškos grupės „Chebra“ koncertas, liaudiški šokiai patraukė ir vietinio jaunimo dėmesį.

 

Visai vakare jaunimas su Jono Pauliaus II centro savanoriais dalyvavo Taizé pamaldose, eilutės jų nusidriekė prie klausyklų, kuriose, be minėtų kunigų, jaunimui patarnavo kun. Andrius Končius ir kun. Gintas Leonavičius.

 Po nakvynės mokykloje sekmadienį arkivyskupijos Jaunimo centro organizuotos Jaunimo dienos tęsėsi žygiu pėsčiomis, su giesmėmis, Rožinio malda, į Šilinių atlaidus Šiluvoje. Nešama Marijos ikona ir jos dangiška globa lydėjo jaunuosius piligrimus, vadovaujamus kun. M. Malinausko, SJ į Marijos apsireiškimu palaimintą Šiluvos žemę, kurią dalis jaunų žmonių aplankė pirmą kartą. Šiek tiek išvargę, tačiau laimingi piligrimai, 11 val. pajudėję iš Raseinių, 18 val. jau šventė vakaro šv. Mišias Šiluvoje.

Jaunuosius piligrimus sveikino Mišioms vadovavęs arkivyskupas Sigitas Tamkevičius, o vysk. Kęstutis Kėvalas pasakė homiliją, patardamas joje jauniems žmonėms, kaip atpažinti savyje asmenišką, unikalų Dievo duotą pašaukimą kaip ypatingą dovaną, drąsino pagauti Šventosios Dvasios vėją, ieškoti pagalbos maldos tyloje ir bažnytinėje bendruomenėje.

 

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba

 

Ganytojas

Šv. Kazimieras, Lietuvos globėjas, tegul padeda atpažinti šiandienos gundymus ir juos atmesti. Pal. Jurgis Matulaitis temoko visus priimti su meile. Žvelkime į garbingąjį arkivyskupą Teofilių Matulionį, įveikusį visus gundymus ir išlikusį tiesiu, garbingu lietuviu kataliku <...>. Tegul šių iškilių mūsų tautiečių pavyzdys įkvepia ir skatina mus ne konkuruoti su Dievu, o tapti panašius į Kristų.

 Arkivysk. L. Virbalo herbas+ Lionginas VIRBALAS SJ
(iš I gavėnios sekmadienio homilijos)

Aktualu

Pamaldos

Šiluva

Jono Pauliaus II piligrimų kelias

Marijos radijas

Šv. Kazimiero knygynas Kaune

Svečių namai

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Parama