Jaunimo dienos Raseiniuose ir Šiluvoje „Kur jūsų lobis, ten jūsų širdis“ (Lk 12, 34) Šilinių proga (2014 09 06–07)
Paskelbta: 2014-09-10 08:48:17

Fotografijos Kristinos Jankauskaitės

Kauno arkivyskupijos Jaunimo centras Šilinių proga pakvietė jaunimą į Jaunimo dienas, kurios prasidėjo Raseiniuose, o baigėsi žygiu pėsčiomis į Šiluvą, kur rugsėjo 7-ąją pradedant atlaidus buvo švenčiama jaunimo draugo, dabar jau dangiškojo užtarėjo Šv. Jono Pauliaus II, Jaunimo bei Pasaulio lietuvių diena >>.

Raseiniuose iš vakaro, rugsėjo 6-ąją, susirinkęs jaunimas iš Raseinių, Girkalnio, Babtų, Kėdainių, Čekiškės, Josvainių, Kretingos, Rietavo, kitų parapijų, taip pat LSMU gimnazijos, J. Urbšio, dainavos pagr. mokyklos Kaune moksleiviai, KTU studentai (netgi iš kitų šalių, atvykę pagal mainų programas) dalyvavo orientaciniame žaidime, paskui šventė arkivyskupijos Jaunimo centro kapeliono kun. Kęstučio Genio bei kun. Mindaugo Malinausko SJ vadovaujamą Eucharistiją Raseinių bažnyčioje.

 

Tą vakarą jos šventoriuje vykęs grupės krikščioniškos grupės „Chebra“ koncertas, liaudiški šokiai patraukė ir vietinio jaunimo dėmesį.

 

Visai vakare jaunimas su Jono Pauliaus II centro savanoriais dalyvavo Taizé pamaldose, eilutės jų nusidriekė prie klausyklų, kuriose, be minėtų kunigų, jaunimui patarnavo kun. Andrius Končius ir kun. Gintas Leonavičius.

 Po nakvynės mokykloje sekmadienį arkivyskupijos Jaunimo centro organizuotos Jaunimo dienos tęsėsi žygiu pėsčiomis, su giesmėmis, Rožinio malda, į Šilinių atlaidus Šiluvoje. Nešama Marijos ikona ir jos dangiška globa lydėjo jaunuosius piligrimus, vadovaujamus kun. M. Malinausko, SJ į Marijos apsireiškimu palaimintą Šiluvos žemę, kurią dalis jaunų žmonių aplankė pirmą kartą. Šiek tiek išvargę, tačiau laimingi piligrimai, 11 val. pajudėję iš Raseinių, 18 val. jau šventė vakaro šv. Mišias Šiluvoje.

Jaunuosius piligrimus sveikino Mišioms vadovavęs arkivyskupas Sigitas Tamkevičius, o vysk. Kęstutis Kėvalas pasakė homiliją, patardamas joje jauniems žmonėms, kaip atpažinti savyje asmenišką, unikalų Dievo duotą pašaukimą kaip ypatingą dovaną, drąsino pagauti Šventosios Dvasios vėją, ieškoti pagalbos maldos tyloje ir bažnytinėje bendruomenėje.

 

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba

 

Ganytojo žodis

Gyvename laiku, pilnu iššūkių šeimos, gyvybės ir laisvės vertybėms. Tačiau žvelkime į šį laiką kaip naują galimybę parodyti Viešpaties mokslo grožį ir gylį. Juk jis žmogų gelbėja iš ideologijų, mitų ir totalitarizmo. Dėkoju už Jūsų kantrią ir nuoširdžią tarnystę nešant savo broliams ir seserims Gerosios Naujienos džiaugsmą

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune