Arkivyskupijos sielovados komandos (KASK) posėdyje – įspūdžiai iš tarptautinio susitikimo „Evangelii gaudium sielovadinis projektas“ Romoje (2014 10 01)
Paskelbta: 2014-10-02 08:52:10

Spalio 1 d. į pirmą KASK posėdį šį rudenį arkivyskupijos kurijoje drauge su augziliaru vyskupu Kęstučiu Kėvalu aptarti sielovados aktualijų ir bendradarbiavimo susirinko „Caritas“, Šeimos, Katechetikos, Jaunimo centrų, Jono Pauliaus II piligrimų centro, bendruomenės „Gailestingumo versmė“, Informacijos tarnybos vadovai (ar jų atstovai).

Posėdyje arkivyskupijos sielovados programų koordinatorė Vaida Spangelevičiūtė-Kniežienė pasidalijo įspūdžiais ir nauju evangelizaciniu užsidegimu, kuriuos patyrė dalyvaudama (drauge su kun. Artūru Kazlausku) rugsėjo 18–21 d. Romoje Popiežiškosios naujojo evangelizavimo tarybos surengtame tarptautiniame susitikime „Evangelii gaudium sielovadinis projektas“. Bažnyčios evangelizacinei misijai skirtame susitikime dalyvavo 12 Lietuvos atstovų (katechetų), o į jį iš viso pasaulio susirinko 2 tūkst. dalyvių iš 60 šalių (5 žemynų). Pusę susitikimo dalyvių sudarė pasauliečiai, dalyvavo ir pagrindinius pranešimus skaitė vyskupai, dalyvavo ir kunigų, seminaristų, pašvęstojo gyvenimo narių.

Pasak Vaidos Spangelevičiūtės-Kniežienės, šis susitikimas labai sustiprino bei išgrynino evangelizavimo motyvaciją. Jau dešimtmetį dirbanti sielovados programų koordinatorė, evangelizacinės bendruomenės „Naujoji Sandora“ vadovė džiaugėsi ypač pastarojo meto Bažnyčios dėmesiu evangelizacinei misijai. Pagrindinis visokios veiklos motyvas Bažnyčioje, kaip minėjo Vaida, parsivežusi šią mintį iš tarptautinio renginio, turėtų būti Jėzaus meilė, o jos liudijimas – tai pamatas kitus vesti į asmenišką susitikimą su Dievu. Svarbu, kad ir patys dirbantieji Bažnyčioje būtų išgyvenę tokį susitikimą – be šio pagrindo lieka tik negyvas administravimas. Šiandien Bažnyčios struktūroms nebeužtenka administravimo, jos turi būti misionieriškos.

Pasak susitikime taip pat dalyvavusio popiežiaus Pranciškaus,turime atverti bažnyčių duris iš abiejų pusių – kad į bažnyčią ateitų žmonių ir kad patys iš bažnyčių eitume prie jų, būti pasiruošusiems jiems pasitarnauti.  Prieš atrasdami religinius klausimus, kaip kalbėta susitikime, žmonės pirmiausia susiduria su Bažnyčios tarnautojais, tad svarbu, kaip šie atstovauja Bažnyčiai. Tas, kuris evangelizuoja, turi būti drąsus, geras, dvasingas. Kaip pabrėžė arkivyskupijos atstovė tarptautiniame susitikime, evangelizuotojas veikia Jėzaus pavyzdžiu, jis neturi jausti ir ypatingo saugumo (pvz., finansinio), nes saugumo jausmas prislopina evangelizacinį įkarštį.

Apaštališkajam paraginimui „Evangelii gaudium“ skirto susitikimo dalyvius priėmęs popiežius Pranciškus kalbėjo apie tai, kokia šiandien turėtų būti Bažnyčios misija pasaulyje. Pasak Vaidos, popiežius vėl priminė Bažnyčios kaip karo ligoninės įvaizdį, pabrėždamas, jog ji turi eiti liudyti ypač į visuomenės paribius, egzistencines periferijas, palinkėjo kantrybės ir ištvermės – vis tiek eiti ir eiti prie žmonių, nors ir nematant savo evangelizavimo vaisių.

Sielovados koordinatorė Vaida Spangelevičiūtė-Kneižienė pasidalijo tolesniais Miesto misijų Kaune planais, noru kartu su institucijų darbuotojais surengti atsinaujinimo dieną, kurioje būtų galima pastudijuoti ir būti įkvėptiems apaštališkojo paraginimo „Evangelii gaudium“.

Vyskupas Kęstutis Kėvalas šia proga pakvietė posėdžio dalyvius  apmąstyti evangelizacinius aspektus savo institucijų veikloje. Sykiu ganytojas pristatė evangelizacinį projektą parapijoms „Pažink–melskis–skelbk“. Tai parapijų dvasinio atsinaujinimo dienos, organizuojamos advento ar gavėnios laiku šalia įprastų rekolekcijų. Jos, kaip pasisekęs eksperimentas, jau buvo surengtos keliose parapijose pavasarį, atpažinus, kad jose žmonės nori ir geba liudyti, dalytis tikėjimu. Tikimasi, jog per šias dienas maldos, konferencijų (jų vedėjai būtų rengiami kurijoje), liudijimų metu parapijose susiformuos grupelės, gims naujų atnaujinimo iniciatyvų ir drąsos eiti prie žmonių, skelbti Dievo meilę, pakviesti į parapijų bendruomenes.

Šį mėnesį KASK posėdis dar bus surengtas 22 dieną.

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba

 

Ganytojo žodis

BROLIAI SESERYS, šiandien mūsų užduotis – nenusiminti, save dovanoti kitiems meilės būdu ir šitaip mūsų krašte įtvirtinti vienybę, solidarumą per save leidžiant Dievo Dvasiai įeiti į pasaulį, būti Jos kanalu. Dievas ieško tokių liudytojų, kurie gyventų tiesa ir dvasia ir Jo artumą dovanotų pasauliui.
Tegu ŠVENTOJI DVASIA kreipia, džiugina ir drąsina mūsų širdis skelbti Gerąją Naujieną.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune