Miesto misijų vakaras Jėzuitų bažnyčioje (2014 11 27)
Paskelbta: 2014-11-28 09:58:31

Fotografijos Ievos Jokubaitienės

Fotografija Ievos Jokubaitienės

Lapkričio 27 d. Kaune, Šv. Pranciškaus Ksavero (jėzuitų) bažnyčioje, vyko pirmasis Advento laikui bei pasirengimui šv. Kalėdoms skirtas Miesto misijų vakaras. Kauno arkivyskupijos kurija ir katalikų evangelizacinė bendruomenė „Naujoji Sandora“ vėl rengia ketvirtadienio vakarų ciklą, norėdama pakviesti kauniečius, ypač jaunimą atvira širdimi sutikti artėjančias šventes, skuboje ir prieššventiniuose rūpesčiuose atrasti ramybės valandėlę, pabūti Dievo artumoje, susitaikyti su Juo (ir išpažintimi). Šis vakarų ciklas pavadintas „Kad šviestų širdys, ne vien eglės!“

Lapkričio 27-osios vakaro maldai vadovavo Kauno kunigų seminarijos dvasios tėvas kun. Severinas Holocheris OFM, išstatęs pagarbinimui Švenčiausiąjį Sakramentą, paskelbęs Dievo žodį ir pasakęs trumpą homiliją. Viešpatį giesmėmis šlovino, pakviesdami ir visus tą vakarą bažnyčioje apsilankiusius žmones, Kauno kunigų seminarijos klierikai.

Fotografija Ievo Jokubaitienės

Fotografija ievos Jokubaitienės

Tėvas Severinas kvietė visus įsimąstyti, ką iš tiesų reiškia Evangelijoje minimas žodis „Budėkite“. Krikščionims tai nėra ta reikšmė, jog budėti – tai susikaupus laukti kažko. Tai reiškia būti pasirengus ir leisti Jėzui ateiti į kiekvieną savo gyvenimo minutę. Tuo metu, kai laukiame Viešpaties Jėzaus Gimimo, Dievo žodis kalba ir apie durininką, laukiantį nežinia kada pasirodysiančio namų šeimininko. Šis „vidinis“ durininkas, kaip sakė t. Severinas, yra žmogaus sąžinė, kurios visiems palinkėjo klausytis. Tai rūpestis ne tik dėl savęs, bet ir dėl bendruomenės, kurioje gyvename.

Tą vakarą buvo galimybė susitaikyti su Dievu atliekant išpažintį ar tiesiog pasikalbėti su kunigu. Klausyklose patarnavo Kauno kunigų semianrijos rektorius mons. Aurelijus Žukauskas, prefektas kun. Kęstutis Genys ir kun. Severinas Holocheris. Kiti misijų vakarai, kuriuose meldžiamasi ir už Kauną bei kauniečius, vyks gruodžio 4, 11, 18 d. 19 val. Jėzuitų bažnyčioje.

Ievos Jokubaitienės fotografija

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba

 

Ganytojo žodis

BROLIAI SESERYS, šiandien mūsų užduotis – nenusiminti, save dovanoti kitiems meilės būdu ir šitaip mūsų krašte įtvirtinti vienybę, solidarumą per save leidžiant Dievo Dvasiai įeiti į pasaulį, būti Jos kanalu. Dievas ieško tokių liudytojų, kurie gyventų tiesa ir dvasia ir Jo artumą dovanotų pasauliui.
Tegu ŠVENTOJI DVASIA kreipia, džiugina ir drąsina mūsų širdis skelbti Gerąją Naujieną.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune