Miesto misijų vakare – malda už Kauną ir kvietimas ateiti, susitikti, priimti ir pasilikti su Dievu (2014 12 04)
Paskelbta: 2014-12-05 12:05:38

Gruodžio 4 d. vakarą tęsėsi arkivyskupijos kurijos bei katalikų bendruomenės „Naujoji Sandora“ rengiamos Miesto misijos. Į šlovinimo ir maldos vakarą Šv. Praciškaus Ksavero (Jėzuitų) bažnyčioje melstis už save ir kitus bei visą miestą atėjo nemažai jaunimo, įvairaus amžiaus žmonių.

Jų pakviesti, pasikalbėti su žmonėmis šįkart prieš maldą Jėzuitų bažnyčioje į gretimais esančią Rotušės aikštę, jau alsuojančią artėjančių švenčių džiaugsmu, išėjo „Naujosios Sandoros“ bendruomenės nariai. Kaip jie vėliau sakė, žmonės mielai stabtelėjo užkalbinti, daugelį nustebino žinia, jog visai čia pat meldžiamasi ir už juos, visus Kauno miesto gyventojus. Tikimasi, jog iš senamiesčio lankytojų kai kurie iš tiesų užsuko ir į Maldos vakarą.

Jo pradžioje už atėjimą praleisti valandėlę su Viešpačiu Jėzuitų bažnyčioje visiems dėkojo t. Kazimieras Ambrasas SJ, paskui pagarbinimui išstatęs Švč. Sakramentą.

Šlovinimui tą vakarą vadovavo Petrašiūnų parapijos klebonas kun. Tomaszas Pilchas OFM Cap. drauge su šios parapijos jaunimo šlovinimo grupės nare Indre. Kun. Tomaszas nuoširdžiai kvietė visus drauge šlovinti Viešpatį, įsimąstyti į giesmių žodžius, atrandant jose atliepą į savo širdžių lūkesčius, ragino šiuo ypatingu adventiniu metu budėti, susitikti ir priimti Dievą, prašyti, kad Jis pasiliktų širdyse, apsigyventų namuose, šeimose.

Vakaro dalyviai turėjo galimybę susitaikyti su Dievu atlikdami išpažintį – klausyklose patarnavo t. Kazimieras Ambrasas SJ, t. Vytautas Merkys SJ ir kun. Artūras Kazlauskas.

Kitas Miesto misijų vakaras su šlovinimu, Švč. Sakramento adoracija, Sutaikinimo sakramento šventimu – gruodžio 11 d. 19 val. Šlovins „Naujoji Sandora“. Maldai vadovaus bažnyčios rektorius t. Vaidas Lukoševičius SJ. Bus klausoma išpažinčių.

 Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba

 

Ganytojo žodis

Gyvename laiku, pilnu iššūkių šeimos, gyvybės ir laisvės vertybėms. Tačiau žvelkime į šį laiką kaip naują galimybę parodyti Viešpaties mokslo grožį ir gylį. Juk jis žmogų gelbėja iš ideologijų, mitų ir totalitarizmo. Dėkoju už Jūsų kantrią ir nuoširdžią tarnystę nešant savo broliams ir seserims Gerosios Naujienos džiaugsmą

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune