Miesto misijų vakare – kvietimas dėkoti Dievui už gyvenimo dovanas (2014 12 11)
Paskelbta: 2014-12-12 10:41:00

Kaskart daugiau žmonių susirenka į evangelizacinius Miesto misijų vakarus, kuriuos šiuo prieškalėdiniu metu Kauno Šv. Pranciškaus Ksavero (jėzuitų) bažnyčioje rengia arkivyskupijos kurija ir katalikų bendruomenė „Naujoji Sandora“. Ketvirtajame iš eilės surengtame vakare (tokie vakarai vyksta ketvirtadieniais nuo lapkričio pabaigos) gruodžio 11 d. dalyvavo ne tik nemažai jaunų žmonių – atėjo ir jaunų šeimų su mažais vaikais, turbūt sykiu, ta pačia proga, pasigrožėdami ir Kalėdų egle Rotušės aikštėje greta bažnyčios.

O ji, tą vakarą papuošta plakatu-kvietimu atsiliepti į Jėzaus meilę ir degančiomis žvakelėmis prie durų, buvo ypač laukianti visų kauniečių, kurie panorėtų advento skubėjime atrasti valandėlę ramybės, asmeniškai susitikti su Dievu, jau rengiančiu pasauliui ir kiekvienam žmogui savo Sūnaus Gimimo dovaną.

Dievo žodį šįkart vakare susirinkusiems paskelbęs bažnyčios rektorius kun. Vaidas Lukoševičius SJ pasakė ir trumpą homiliją. Tėvas jėzuitas pakvietė pažvelgti į  prabėgusį metų laiką, sutiktus savo gyvenime žmones, patirtus dalykus ir pamatyti Dievo veikimą, pasidžiaugti ir padėkoti Jam už visas dovanas. Didžioji Betliejaus paslaptis, kaip sakė bažnyčios rektorius, kad Dievas netrukus ateis į žemę kaip mažas kūdikis – kad būtų apglėbiamas, myluojamas. Tad tai proga ir žmonėms pajusti, kokie jie yra svarbūs ir brangūs vieni kitiems ir Dievui. Dievas artimas žmogui ir šiandien. Jis yra Emanuelis, „Dievas su mumis“, – Jis yra kartu su žmonėmis ir žengia jų žemiškais keliais. Tėvas jėzuitas nuoširdžiai paliudijo apie savo ypač artimą susitikimą su Dievu per paprastą, atsitiktinai sutiktą kelyje ir pagelbėjusį žmogų.

Kun. V. Lukaševičius SJ vėliau išstatė pagarbinimui Švč. Sakramentą, o susirinkusieji vakare šlovino Viešpatį drauge su „Naująja Sandora“, tyliai meldėsi, o kai kurie ir susitaikė su Dievu atlikdami išpažintį. Klausyklose patarnavo kun. Artūras Kazlauskas, t. Vytautas Merkys SJ ir t. Vaidas Lukoševičius.

Kitas Miesto misijų vakaras „Kad šviestų širdys, ne vien eglės!“ – gruodžio 18 d. 19 val. Jėzuitų bažnyčioje. Vadovaus vyskupas Kęstutis Kėvalas, giedos Jono Pauliaus II piligrimų centro jaunimas. Vaikai turės galimybę nuspalvinti ir išsikirpti betliejų.


 

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba

 

Ganytojo žodis

BROLIAI SESERYS, šiandien mūsų užduotis – nenusiminti, save dovanoti kitiems meilės būdu ir šitaip mūsų krašte įtvirtinti vienybę, solidarumą per save leidžiant Dievo Dvasiai įeiti į pasaulį, būti Jos kanalu. Dievas ieško tokių liudytojų, kurie gyventų tiesa ir dvasia ir Jo artumą dovanotų pasauliui.
Tegu ŠVENTOJI DVASIA kreipia, džiugina ir drąsina mūsų širdis skelbti Gerąją Naujieną.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune