Kunigų konferencijoje Kaune – įspūdžiai iš Vyskupų Sinodo (2014 12 17)
Paskelbta: 2014-12-19 21:01:20

Gruodžio 17 d. kurijoje vyko paskutinė šiais metais arkivyskupijos kunigų nuolatinio ugdymo konferencija. Joje gausiai dalyvavę dvasininkai kartu su arkivyskupu metropolitu Sigitu Tamkevičiumi bei vyskupu augziliaru Kęstučiu Kėvalu po bendros Valandų liturgijos maldos klausėsi svečio Vilkaviškio vyskupo Rimanto Norvilos įspūdžių iš spalį Vatikane vykusio, šeimų sielovadai skirto Vyskupų Sinodo. Konferencijoje aptartos ir kitos sielovados aktualijos, būsimi renginiai.

Neeilinis Vyskupų Sinodas dėl pastoracinių iššūkių šeimai, pasak LVK atstovavusio vysk. R. Norvilos, išsiskyrė įsigilinimu į praktines – šeimų sielovados – aktualijas, remiantis labai plačia įvairių kraštų panorama. Tam Bažnyčią paskatino šiandien gerokai pasikeitusi šeimų situacija, problemos, kurias reikia matyti, apie jas diskutuoti ir ieškoti sprendimų. Tai iššūkis šiandienei Bažnyčios misijai. Vysk. R. Norvila pasidalijo (taip pat ir fotografijomis) apie nuveiktą didžiulį Sinodo darbą bei centrinį Sinodo asmenį – popiežių Pranciškų, ypač akcentavusį Dievo malonę, Šventosios Dvasios globą ir labai skatinusį atvirą kalbėjimą bei pagarbų įsiklausymą. Popiežius Pranciškus iš tiesų buvo vienijantis asmuo, o jo bendravimas labai patrauklus, charizmiškas bei paprastas.

Vysk. Norvila, trumpai apžvelgęs Sinode nagrinėtas daugiau kaip dešimt šeimų sielovados temų bei potemių, laisvųjų diskusijų akcentus, ypač pabrėžė labai svarbią Sinodo tėvų pabrėžtą mintį, jog geros, krikščioniškos šeimos yra Bažnyčios lobis; kad reikia padėti visoms šeimoms, jas priimti, joms tarnauti su Dievo malone, palydėti po Santuokos, šeimos sielovadai daugiau dėmesio turėtų skirti visos Bažnyčios struktūros. Bažnyčia turi būti atvira visiems ir sykiu drąsiai kalbėti apie nuodėmę. Iš Sinodo tėvų ne kartą nuskambėjo mintys apie šeimą kaip Dievo norėtą, apie santuokinę ištikimybę ir santuokos neišardomumą. Šeimų sielovados klausimus toliau spręs būsimoji (2015 m.) Sinodo asamblėja, jos parengiamąjį dokumentą bus prašoma svarstyti Vyskupų Konferencijose.

Vysk. R. Norvila pažymėjo, jog iš tiesų žiniasklaidoje pateiktas Sinodo vaizdas tikrovėje buvo kitoks. Čia netrūko gyvos pozityvios diskusijos, dalijimosi, pačių šeimų (iš įvairių šalių) liudijimų, o popiežius Pranciškus apibendrindamas Sinodo darbą kalbėjo: „Galiu ramiai sakyti, kad šiomis dienomis matėme kolegialumo ir sinodiškumo dvasią. Šis Sinodas buvo solidarus ėjimas kartu.“

Pasidalijęs su kunigais šiomis ir kitomis mintimis iš Sinodo darbo, kurios galėtų pagelbėti sielovadoje, Vilkaviškio vyskupas vėliau linkėjo Kauno arkivyskupijos dvasininkams ugnies savo tarnystėje, kad gebėtų ją perduoti ir kitiems.

Antrojoje konferencijos dalyje kunigai pakviesti perduoti jaunimui parapijose pasirengimo 2015 metų Lietuvos jaunimo dienoms medžiagą, pakviesti žmones į Šeimų vakarą Kaune sausio 9 dieną (su viešnia iš Ispanijos, 18 vaikų mama Rosa Pich). Vasario 14-ąją vėl bus rengiama „Valentino diena kitaip“, kurioje ne tik dainuoti, šokti, bet ir savo tikėjimą liudyti pakviesti garsūs užsienio atlikėjai, tarp kurių ir Dievui pašvęstieji asmenys. Pačių kunigų iniciatyva nuo sausio ketinama rengti paskaitas, padėsiančias jiems pagilinti ir atnaujinti savo tarnystei svarbias teologijos bei pastoracijos žinias.

Užbaigiant konferenciją, vysk. K. Kėvalas pakvietė kunigus bendradarbiauti padedant parapijose organizuoti atsinaujinimo/rekolekcijų dienas. Arkivysk. S. Tamkevičius atkreipė dėmesį į popiežiaus Pranciškaus paraginimą eiti į periferijas, o šios periferijos – dažnai tai ir žmonės, patys ateinantys pas mus ir prašantys, pvz., Santuokos ar Krikšto sakramentų, nors ir stokojantys tikėjimo, menkai tepažįstantys Dievą ir Bažnyčią. Todėl ganytojas pabrėžė, jog bendraujant su jais  itin svarbu gerumas, atvirumas, nebiurokratiškas, pagarbus elgesys ir kunigų, ir parapijų referentų su visais žmonėmis, kurie ateina į bažnyčią.

Pabaigoje keli dvasininkai – vysk. Kęstutis Kėvalas, kun. Virginijus Birjotas, kun. Gražvydas Geresionis, kun. Šarūnas Petrauskas, kun. Renaldas Šumbrauskis – buvo pasveikinti 15 metų kunigystės proga, o vėliau agapėje visi broliškai laužė ir dalijosi kalėdaičiais bei linkėjo palaimintų Viešpaties Gimimo švenčių.

2015 metais pirmoji kunigų konferencija vyks sausio 21 dieną.

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba

 

 

Ganytojo žodis

Gyvename laiku, pilnu iššūkių šeimos, gyvybės ir laisvės vertybėms. Tačiau žvelkime į šį laiką kaip naują galimybę parodyti Viešpaties mokslo grožį ir gylį. Juk jis žmogų gelbėja iš ideologijų, mitų ir totalitarizmo. Dėkoju už Jūsų kantrią ir nuoširdžią tarnystę nešant savo broliams ir seserims Gerosios Naujienos džiaugsmą

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune