Šv. Valentino dienos KITAIP žinia pilnutėlėje „Žalgirio“ arenoje: esate Dievo mylimi! (su foto ir vaizdo medžiaga) (2015 02 14)
Paskelbta: 2015-02-15 09:18:35

Fotografijos Erlendo Bartulio, Laimos Lekavičiūtės ir Vytauto Salinio

Fotografija Erlendo Bartulio

Jau aštuntą kartą Kaune vasario 14-osios vakarą rengiama Valentino diena KITAIP „Mylėk ir daryk, ką nori“ (2011 metais pelniusi geriausio šalyje jaunimo renginio apdovanojimą ) ir šiemet sulaukė didžiulio kauniečių ir miesto svečių susidomėjimo. Renginys buvo transliuojamas per „Marijos radiją“ ir Lietuvos televizijos kultūros kanalą.

Tūkstančiai žmonių, daugiausia jaunimo, bet daug ir šeimų su vaikais, taip pat ir vyresnio amžiaus žmonių iš visos Lietuvos ir užsienio atsiliepė į Kauno arkivyskupijos kvietimą per Šv. Valentiną švęsti tikrąją meilę, kuri yra daugiau ir tvariau, nei vien gražieji Valentino dienos laiškeliai ir dovanėlės, tą meilę, kuria jau esame Dievo pamilti ir kuria dėl to neįmanoma nesidalinti.

Atsiliepusieji į šį kvietimą labai šiltai priėmė visą vakaro programą. Sveikinimai, muzika, šokiai, žodžiai iš širdies – visa tai kūrė arenoje šiltą, džiaugsmingą tarpusavio atmosferą. Žiūrovai atvira širdimi plojimais, rateliais tarp eilių, gera nuotaika ir šypsenomis atsiliepė į nuoširdumą, kuris sklido nuo scenos ir kuriuo su visais dalijosi „Saulės broliai“, kunigas pranciškonas Paulius Vaineikis bei svečiai iš Italijos bei Vokietijos.

Fotografija Erlendo Bartulio

„Mielas jaunime, gerai įsidėmėkite popiežiaus Pranciškaus tris žodžius apie meilę: „prašau“, „ačiū“ ir „atleisk“, – sakė visus sveikinęs Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius SJ, pašmaikštaudamas, jog jam, trečios jaunystės vyskupui, teko išeiti į sceną sveikinimui, palinkėdamas, kad meilė nebūtų praeinanti emocija, kad ji augtų į tvirtą, nesibaigiantį santykį. Ganytojas sykiu visus pasveikino ir artėjančios Vasario 16-osios proga, palinkėdamas karštai mylėti ir tėvynę Lietuvą.

Fotografija Erelendo Bartulio

Fotografija Laimos Lekavičiūtės

Programą pradėjusius broliškai darnią grupę „Saulės broliai“ netrukus ant scenos pakeitė kaip vėjas į ją įskriejusios dvi italės sesės vienuolės. Ses. Anna Nobili, į Lietuvą atvykusi su seserimi Sara, ant kojų sukėlė visą areną pakviesdama kartu pašokti.

Fotografija Erlendo Bartulio

Fotografija Vytauto Salinio

Vėliau dėmesį prikaustė jos pačios modernaus šokio kompozicija, o dar labiau ir tiksliau – jos meilės Kristui, jo kančios ir prisikėlimo istorija. Šią profesionalią šokėją iš Italijos, kitados ieškojusią meilės nuotykių naktiniuose klubuose, Dievas ten susirado ir atvedė į vienuolinį gyvenimą.

Fotografija Erlendo Bartulio

„Man reikia meilės – sakiau pasauliui. Tačiau tik tuomet, kai sutikau Jėzų, supratau, kokia meilė man skirta. Tik Jėzus turėjo tokį kvapą, kokio neturi nei vienas pasaulio vyras ar moteris. Taip atradau, kad mano kūnas yra Šventosios Dvasios buveinė, – drąsiai liudijo Anna Nobili. – Jėzus išlaisvino mano širdį ir šokį.“

Vėliau visus šnekinęs kunigas Paulius Vaineikis OFS pastebėjo, kokie drąsūs buvo prieš daug metų gyvenusio šv. Augustino pasakyti žodžiai: „Mylėk ir daryk, ką nori.“ Bet tai tik tada, kai meilė tikra, kai ji – kaip tas tikras pinigas, duodantis daug galimybių, o jam atskirti nuo netikro būtinai reikia originalo (brolis Paulius vaizdžiai kalbėjo pasitelkdamas ir du banknotus savo rankose).

Fotografija Erlendo Bartulio

„Meilės originalas yra Dievas, nes Jis yra meilė“, – džiaugsmingai skelbė brolis pranciškonas, linkėdamas jaunimui „nepatogios“ meilės. – Jei jūsų meilė kantri, nepavydi ... (plg. apaštalo Pauliaus laišką korintiečiams) – jums tiesiog pasisekė!“ Ir seserų iš Italijos, ir brolio pranciškono pasidalijimai buvo palydėti audringais plojimais.

Fotografija Erlendo Bartulio

 „Labai dėkoju už gyvenimą, pasaulį, kuris yra Dievo meilės pareiškimas mums“, – pagavia muzika, žodžiais, nuoširdumu žmonių širdis arenoje nuo pat pirmųjų taktų užkariavo Michaelas Patricas Kelly, bemaž šešiais stiliais muzikuojantis atlikėjas, pardavęs daugiau nei 20 milijonų albumų, pelnęs 48 auksinius ir platininius diskus, pradėjęs nuo gatvės muzikantų, vėliau tapusių pasaulinio garso grupe „Kelly Family“.

Fotografija Erlendo Bartulio

Per koncertus išdrįstantis liudyti savo tikėjimą, tą vakarą „Žalgirio“ arenoje M. P.  Kelly su grupe ne tik pradžiugino tūkstantines minias jau pažįstamomis melodijomis ir dainomis iš naujojo albumo „Human“ , bet ir pasidalijo stulbinančiai atviru liudijimu.

Fotografija Erlendo Bartulio

Paklaustas, kas jam yra meilė, sakė, jau dabar, sukūręs šeimą, suprantantis, kas ji yra. Be meilės savo artimiesiems, muzikai, pati giliausia meilė  yra Dievo meilė, ir ji padarė daug stebuklų jo gyvenime. Tai ir merginos, kurią dainininkas mylėjo nuo paauglystės, meilė – tik po 20 metų ji atsiliepė ir tapo jo žmona. Dievas atėjo į Paddy gyvenimo tuštumą, kurią išgyveno nepaisant pasiektos karjeros šlovės.

„Aš ieškojau, beldžiau, prašiau, mano širdis buvo atvira, ir Dievas įžengė į mano gyvenimą“, – liudijo garsus atlikėjas, visus padrąsindamas Evangelijos eilute: „Kas ieško, randa“ (Mt 7).

„Tikroji vakaro žvaigždė esu ne aš, o Jėzus Kristus“, – sakė Paddy Kelly, pasiūlęs užbaigti šventę, kaip dažnai įprasta jo koncertuose, Švč. Sakramento adoracija. Visa arena nuščiuvo ir stovėdama akimis nulydėjo į sceną vyskupo Kęstučio Kėvalo nešamą monstrancijoje Eucharistiją. Vėliau ją pagarbino giesme kartu su Paddy Kelly ir tylia malda.

Fotografija Laimos Lekavičiūtės

Fotografija laimos Lekavičiūtės

Fotografija Erlendo Bartulio

Fotografija Erlendo Bartulio

Turbūt dauguma vakaro dalyvių tomis minutėmis širdyje dėkojo taip arti buvusiam Dievui už tokį meilės prakalbinimą ir palaiminimą, kuriuo buvo apkabinti Šv. Valentino vakarą, ypač kai vyskupas Kęstutis tūkstantines minias arenoje palaimino Švč. Sakramentu.

Renginį orgaanizavo Kauno arkivykupijos kurija su sielovados pagalbininkais bei gražiu būriu jaunųjų savanorių.

Fotografija Erlendo Bartulio

 Fotografija Vytauto Salinio

 Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba

 

 

Vaizdo ištraukos (papildoma)

Filmavo ir montavo Alvydas Rakauskas.

„Saulės broliai“ pradeda I dalį:

Arkivyskupo Sigito Tamkevičiaus žodis, ses. Annos Nobili ir ses. Saros liudijimai:

Ses. Annos Nobili šokis:

Br. kun. Pauliaus Vaineikio OFM žodis „Mylėk ir daryk, ką nori!“:

Brolis kun. Paulius Vaineikis OFM pradeda II dalį:

Interviu su Michael Patrick Kelly apie meilę ir tikėjimą ir Švč. Sakramento adoracija, kuria užbaigtas vakaras:

Ganytojo žodis

BROLIAI SESERYS, šiandien mūsų užduotis – nenusiminti, save dovanoti kitiems meilės būdu ir šitaip mūsų krašte įtvirtinti vienybę, solidarumą per save leidžiant Dievo Dvasiai įeiti į pasaulį, būti Jos kanalu. Dievas ieško tokių liudytojų, kurie gyventų tiesa ir dvasia ir Jo artumą dovanotų pasauliui.
Tegu ŠVENTOJI DVASIA kreipia, džiugina ir drąsina mūsų širdis skelbti Gerąją Naujieną.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune