Floristų darbais pasipuošusi Šiluva pasitinka pirmuosius piligrimus (2015 09 05)
Paskelbta: 2015-09-06 19:49:23

Fotografijos Juozo Kamensko

Vaizdo įrašas >>

Rugsėjo 3–5 d. Šiluvoje, jau ne pirmi metai Šilinių išvakarėse, vyko tarptautinis floristikos simpoziumas „Floristikos kultūrų tiltai“ , kurio dalyviai savo meniškomis, šiuolaikiškomis ir giliamintėmis gėlių kompozicijomis papuošė ir sujungė į vientisą sakralią erdvę Švč. M. Marijos Gimimo baziliką. Apsireiškimo koplyčią ir aikštę bei čia, priešais Baziliką, parengtą altorių Eucharistijai švęsti. Tai Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centro dovana Šiluvai ir visai krikščioniškajai bendruomenei. Renginio globėja – LR Seimo narė Vincė Vaidevutė Margevičienė. Floristų kūrybiniam simpoziumui vadovavo Marijus Gvildys, Lietuvoje gerai žinomas floristas, daugelio tarptautinių florisitjos konkursų laureatas.

Floristikos simpoziumo dalyviai rugsėjo 5 d. darbą užbaigė drauge švęsdami Eucharistiją Apsireiškimo koplyčioje ir dėkodami Dievui už Jo pagalbą, įkvėpimą ir gerą orą puošiant Šiluvą atlaidams.

„Kristaus Evangelija išaukština dvasinį turtingumą. Ji ragina siekti tų vertybių, kurių nesunaikina nei laikas, nei senatvė, nei ligos, nei pikti žmonės. Gražiausia iš tų dvasinių vertybių yra meilė silpniems žmonėms. Jėzus tiek žodžiais, tiek savo darbais kreipia mūsų mintis į stokojančius mūsų brolius ir seseris“, – sakė Eucharistijai vadovavęs arkivyskupas emeritas Sigitas Tamkevičius. Ganytojas dėkojo floristams, kad Marijos šventovė Šiluva apsirengė nauju drabužiu, pasipuošusi laukia ir yra pasirengusi sutikti visus, dovanoti dvasinį grožį ir patiems vargingiausiems, stokojantiems.

„Jau septinti metai iš eilės puošiame Šiluvą. Tai darome iš didžiausios meilės visai Lietuvai, Viešpačiui, kuris mus globoja, ir meilės Marijai. Kadangi šie metai yra Pašvęstojo gyvenimo metai, tai mūsų Šiluvos puošimas puikiai atliepia savanorystės idėjas. Visi floristai dirbo iš pašaukimo ir savanorystės idėjos vedini“,  – teigia Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centro direktorė dr. Laimutė Anužienė.

„Labai sudėtinga toje pačioje erdvėje kaskart atrasti naujus dalykus. Kadangi šie metai yra Pašvęstojo gyvenimo metai ir pašventimo kažkam metai, tai atsispyrėme nuo tos idėjos ir šiemet pasirinkome dominuojantį žvakės bei jos liepsnos motyvus. Naudojome raudonas, geltonas, baltas gerberas ir rugių varpas, kurios tarsi liepsnos primena rusenančią žvakę. Varpos taip pat asocijuojasi su duona, kuri neatsiejama nuo mūsų stalo ir yra šv. Mišių dalis. Kompozicija primena siuvinėjimą kryželiu, tai mums lietuviams labai sava“ – aiškina puošybos koncepcijos autorius, vienas žymiausių Lietuvos floristų ir Centro profesijos mokytojas Marijus Gvildys.

„Su floristika lengviau nei su tikėjimu“, – sakė Marijus Gvildys, jau kelerius metus vadovaujantis floristų darbui Šiluvoje. Tačiau, pasak menininko, nors ir nelengva suvokti dieviškuosius slėpinius, jis su nuostaba mato, kaip stipriai pasikeičia žmonių gyvenimas, kai jie atranda tikėjimą.

Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centro direktorė Laimutė Anužienė užbaigiant simpoziumą įteikė padėkas jo dalyviams.
 

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba

 

Ganytojas

Šv. Kazimieras, Lietuvos globėjas, tegul padeda atpažinti šiandienos gundymus ir juos atmesti. Pal. Jurgis Matulaitis temoko visus priimti su meile. Žvelkime į garbingąjį arkivyskupą Teofilių Matulionį, įveikusį visus gundymus ir išlikusį tiesiu, garbingu lietuviu kataliku <...>. Tegul šių iškilių mūsų tautiečių pavyzdys įkvepia ir skatina mus ne konkuruoti su Dievu, o tapti panašius į Kristų.

 Arkivysk. L. Virbalo herbas+ Lionginas VIRBALAS SJ
(iš I gavėnios sekmadienio homilijos)

Aktualu

Pamaldos

Šiluva

Jono Pauliaus II piligrimų kelias

Marijos radijas

Šv. Kazimiero knygynas Kaune

Svečių namai

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Parama