Popiežiaus Pranciškaus bendrojoje audiencijoje – asmeniškas neįgalaus jaunimo grupės iš Kauno pasveikinimas! (2016 01 20)
Paskelbta: 2016-01-20 17:40:05

 

 „Koks artimas popiežius Pranciškus! Priėjo, pakalbino! “ – netvėrė džiaugsmu piligrimų grupelė iš Kauno – septyni jauni neįgalūs jaunuoliai ir septyni juos lydintys savanoriai (iš „Arkos“, „Tikėjimo ir Šviesos“ bei Vilijampolės socialinės globos namų), kurie šią savaitę yra Romoje ir šiandien, sausio 20-ąją, dalyvavo bendrojoje popiežiaus Pranciškaus audiencijoje bei turėjo galimybę asmeniškai susitikti su Šventuoju Tėvu.

Kaip telefonu iš Vatikano pasakojo neįgaliuosius Gailestingumo jubiliejaus piligrimystėje lydintis Kauno arkivyskupas Lionginas Virbalas (beje, pats ir inicijavęs šią kelionę), iš tikrųjų teko laimė taip artimai sutikti Šventąjį Tėvą ir būti jo pradžiugintiems. Pasibaigus audiencijai, kuri susideda iš popiežiaus katechezės, piligrimų pasveikinimo, palaiminimo, Pranciškus paprastai prieina prie žmonių asmeniškai pasisveikinti. Šiandien Šventasis Tėvas pirma pasveikino neįgaliuosius vežimėliuose, o paskui priėjo prie lietuvių grupelės, kuri buvo su Lietuvos vėliava, paspaudė kiekvienam ranką, džiaugėsi mūsų piligrimų šypsenomis ir nuoširdžiai prašė, kad jie melstųsi už jį. Arkivysk. L. Virbalas darsyk perdavė popiežiui kvietimą atvykti į Lietuvą, pradžiuginti mūsų šalies katalikus ir juos sustiprinti.

Atskirame pokalbyje su vyskupais, Kauno arkivyskupas pasiteiravo popiežiaus, iš kur jis pats semiasi gailestingumo: „Per žmones, per susitikimus“, – atsakė Pranciškus, ranka parodydamas į Pauliaus VI audiencijų salę, pilnutėlę žmonių, kuriems tądien, Maldų už krikščionių vienybę savaitės kontekste, katechezę jis sakė apie Dievo gailestingumo malonę, gaunamą per visus krikščionis vienijantį Krikštą.

„Šis susitikimas atskleidžia, su kokia plačia širdimi popiežius Pranciškus žvelgia į Bažnyčią, šiais ypatingais metais skatina dalytis gailestingumu. Gailestingumą parodyti, juo pasidalyti galime kiekvienas ten, kur šiuo metu esame“, – sakė arkivysk. L. Virbalas, pabrėždamas, kad šią Viešpaties mažutėlių grupelę lydėti Romoje, lankyti didžiąsias Gailestingumo šventoves, eiti pro jų Šventąsias duris, drauge melstis ir švęsti jie gali dar ir dėl to, kad konkretūs asmenys parėmė šią kelionę ir tai taip pat yra konkretaus gailestingumo darbo vaisius.

 Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba

 

 

Ganytojo žodis

Gyvename laiku, pilnu iššūkių šeimos, gyvybės ir laisvės vertybėms. Tačiau žvelkime į šį laiką kaip naują galimybę parodyti Viešpaties mokslo grožį ir gylį. Juk jis žmogų gelbėja iš ideologijų, mitų ir totalitarizmo. Dėkoju už Jūsų kantrią ir nuoširdžią tarnystę nešant savo broliams ir seserims Gerosios Naujienos džiaugsmą

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune