„BAŽNYČIOS KRONIKOS“ fondo 2011 m. apdovanojimai žurnalistams
Paskelbta: 2011-06-06 11:29:27

Šeštinių sekmadienį Katalikų Bažnyčiai švenčiant 45-ąją Pasaulinę visuomenės komunikavimo dieną (šiais metais – birželio 5 d.) arkivyskupas Sigitas TAMKEVIČIUS jau trylikti metai iš eilės paskelbia apie „Bažnyčios kronikos“ fondo apdovanojimus žiniasklaidininkams už sąžiningos, objektyvios ir principingos žurnalistikos bei krikščioniškųjų vertybių puoselėjimą viešumoje. Šiais metais apdovanojimai skirti:

Katarzynai KORZENIEWSKAI-WOŁEK (įvairių Lenkijos bei Lietuvos katalikų informacijos agentūrų ir leidyklų bendradarbei) už Lietuvos bažnytinio gyvenimo aktualijų nušvietimą Lenkijos žiniasklaidoje; už sovietmečiu persekiotos Lietuvos Katalikų Bažnyčios istorinius tyrimus bei jų publikavimą Lenkijoje; ir ypač už neformalų, bet veiksmingą lenkų ir lietuvių tarpusavio supratimo ir bendrystės puoselėjimą tiek savo gyvenime, tiek Lenkijos bei Lietuvos visuomenėse.

Bryanui BRADLEY’UI (atvykusiam iš JAV ir jau 17 metų Lietuvoje gyvenančiam nepriklausomam žurnalistui, įvairių tarptautinių naujienų agentūrų bei redakcijų bendradarbiui) už ilgametį žinių apie Lietuvos visuomenę, ekonomiką ir kultūrą skleidimą užsienio, tarptautinėje ir Lietuvos žiniasklaidoje, sąžininga žurnalistikos veikla ieškant tiesos ir liudijant Dievo darbuotę žmonių gyvenime.

Kastantui LUKĖNUI (ilgamečiam „Bažnyčios žinių“ ir „Katalikų pasaulio“ redaktoriui) už uolų tikėjimo liudijimą kelis dešimtmečius triūsiant Lietuvos ir užsienio katalikų žiniasklaidoje – pogrindžio sąlygomis, Atgimimo laikotarpiu ir dabarties dienomis; už vaisingą reporterio, korespondento, apžvalgininko ir redaktoriaus darbą ir už nenuilstamą katalikų bendruomeninių ryšių puoselėjimą Tėvynėje ir pasaulyje.

Apdovanojimus arkivyskupas S. Tamkevičius įteiks iškilmingai švenčiant Kauno arkivyskupijos globėjo Šv. Jono Krikštytojo šventę birželio 24 dieną.

Žr. ankstesniais 1999– 2010 metais apdovanotų asmenų sąrašą.

Ganytojo žodis

Dievas, kviečiantis dosniai atsiduoti ir viską jam atiduoti, teikia mums jėgų ir šviesos, kurių reikia norint žengti į priekį. Gyvybės Dievas, kuris mus taip myli, visada lieka šio pasaulio širdyje. Jis mūsų neapleidžia, nepalieka vienų, nes galutinai susijungė su mūsų žeme, o jo meilė visada mums padeda surasti naujų kelių. Tegu Jis bus pagarbintas!

Iš popiežiaus enciklikos LAUDATO SI’ (245)

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune