Padėkos Mišios arkikatedroje už popiežiaus Jono Pauliaus II paskelbimą palaimintuoju (2011 10 22)
Paskelbta: 2011-10-22 22:06:26

Spalio 22 d. Kauno arkikatedroje 12 val. buvo aukojamos Padėkos Mišios už popiežiaus Jono Pauliaus II paskelbimą palaimintuoju. Šiemet gegužės 1 d. palaimintuoju paskelbtas Jonas Paulius II popiežiumi buvo išrinktas 1978 m. spalio 16 d., o savo tarnystę pradėjo spalio 22 d.

Pal. Jono Pauliaus II, nepaprastai branginusio Eucharistiją, minėjime arkikatedroje drauge meldėsi per šimtą arkivyskupijos Švč. Sakramento adoruotojų, tądien dalyvavusių ir Susikaupimo dienoje „Gyvenimas – šv. Mišios“, kurią surengė arkikatedros nuolatinės Eucharistijos adoracijos koordinatoriai.

Visus susirinkusius į arkikatedrą baziliką, kurią Jonas Paulius II buvo aplankęs per savo ganytojišką vizitą Lietuvoje 1993 m., Eucharistijos liturgijai vadovavęs Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius kvietė dėkoti Dievui už dabar jau palaimintąjį Joną Paulių II ir visas dovanas, kurias jis davė Bažnyčiai.

„XX amžiaus Katalikų Bažnyčioje patys didžiausi buvo du įvykiai. Tai Vatikano II Susirinkimas (1962 m. spalio 11 d. – 1965 m. gruodžio 8 d.) ir Krokuvos arkivyskupo kard. Karolio Wojtyłos išrinkimas popiežiumi. Vatikano II Susirinkimas tapo galingu Šventosios Dvasios dvelkimu Bažnyčioje, keliaujančioje per pasaulį labai neramiais ir sudėtingais laikais“, – sakė arkivyskupas S. Tamkevičius. Ganytojas pavadino Jono Pauliaus II išrinkimą popiežiumi didele Dievo malone. Jis uoliai atliko savo pareigą rūpindamasis Vatikano II Susirinkimo įgyvendinimu, Kristaus tikėjimo išsaugojimu ir jo perdavimu dabarties žmonėms, stipriai veikiamiems sekuliarizmo dvasios.

Buvo prisiminta, kaip Jonas Paulius II 1991 m., dar negalėdamas atvykti į Lietuvą, pakvietė Lietuvos vyskupus ir visus, kurie galės, tikinčiuosius atvažiuoti į Lenkiją, kur tuomet svečiavosi. Lomžoje jis lietuviškai pasveikino ir linkėjo gerų permainų mūsų šalyje, o po dvejų metų, sovietų tankams išvažiavus, skubėjo aplankyti mūsų šalies.

Homilijoje pranešta, jog, be palaimintojo atminimo įamžinimo Kauno Santakoje, Šiluvoje, rengiamasi saugoti jo relikvijas Arkikatedroje, Gerojo Ganytojo bažnyčioje, o palaimintojo Jono Pauliaus II vardu ketinama pavadinti planuojamą steigti Šilainių parapiją.

„Tačiau pats svarbiausias Jono Pauliaus II atminimo įamžinimas tebūnie mūsų visų ištikimybė Jėzui Kristui, dėmesys ir meilė Eucharistijai bei didžiausia pagarba Švč. M. Marijai“, – sakė ganytojas, užbaigdamas homiliją.

Žr. Palaimintojo Jono Pauliaus II paminklo atidengimą, Padėkos už beatifikaciją šv. Mišių ir miuziklo „Karolis. Pašaukė mane...“ akimirkas Kauno Santakoje 2011 m. birželio 4 d.

 
Ganytojo žodis

Kaip svarbu vėl naujai išgirsti nuostabią Kristaus PRISIKĖLIMO žinią ir švęsti drauge Velykų džiaugsmą! Dievo gailestingumas buvo parodytas mums, žemės keleiviams, kad pradžiugtų mūsų širdys, kad sustiprėtų mūsų viltis, apie kurią Tikėjimo išpažinime sakoma: „laukiu mirusiųjų prisikėlimo ir būsimojo amžinojo gyvenimo.“

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune