2018 m. ŠILINĖS: švęskime Lietuvos laisvę ir renkimės priimti Šventojo Tėvo PRANCIŠKAUS palaiminimą mūsų kraštui
Paskelbta: 2018-08-24 13:03:15

Sulig artėjančiu rudeniu keliai vėl veda į Šiluvą, geriausiai mūsų laisvės viltis, dėl jos sudėtas aukas menančią piligriminę šventovę.

Sekmadienį, rugpjūčio 26 dieną, dvi piligrimų eisenos – nuo Dubysos slėnio ir Tytuvėnų, vadovaujamos Kauno bei Šiaulių ganytojų, ėjo pėsčiomis į Šiluvą, kur šventė Padėkos už laisvę dieną, meldė palaimintojo Teofiliaus užtarimo, kad mokėtume laisvę branginti, už ją dėkoti, o būdami laisvi – gerbtume kiekvieno žmogaus laisvę. Daugiau apie rugpjūčio 26-ąją Šiluvoje >> .

Melsimės už popiežių Pranciškų ir su juo

Padėkos diena su piligrimų eisenomis yra tarsi įžanga į didžiuosius Švč. Mergelės Marijos Gimimo atlaidus >>, kurie prasidės rugsėjo 6 d. vakaro šv. Mišiomis ir baigsis rugsėjo 16 d., likus vos savaitei iki Šventojo Tėvo apsilankymo Lietuvoje. Atlaidų šv. Mišiose melsimės intencijomis, ypač svarbiomis šiandien, žvelgdami į popiežiaus Pranciškaus tekstus – homilijas, katechezes, enciklikas, ir į tai, dėl ko jis labiausiai šiandien ragina mus rūpintis pasaulyje, visuomenėje, Bažnyčioje, šeimose, dėl ko nuolankiai turime prašyti Viešpaties pagalbos ir dėkoti, šlovinti Jį už visa, ką Jis duoda reikalingiausio – savo Žodį mūsų gyvenimui.

Jubiliejiniais metais švęsime Lietuvos laisvės dieną

Trakų Dievo Motinos karūnavimo 300 metų jubiliejų švęsdami Šilinėse nesyk minėsime Lietuvos Globėją – Mergelė Marija, gerbiama Trakuose, Šiluvoje ir kitose Lietuvos šventovėse, jau nuo seno Ji yra maloningoji mūsų istorijos palydovė ir dalyvė.

Tad Lietuvos valstybingumo atkūrimo 100-metį kviečiame atšvęsti ir Šiluvoje – atvykti į Lietuvos laisvės dieną pagrindinį atlaidų sekmadienį, rugsėjo 9-ąją, šv. Mišiose su Lietuvos vyskupais malda apkabinti mūsų kraštą, jo žmones, kad priėmę laisvės dovaną gebėtume rinktis teisingus kelius.

 

Šiluvoje laukiame visų – čia jau 410 metų Marija rodo į savo Sūnų

Jau praėjo dešimtmetis, kai 2008-aisiais šventėme jubiliejines Šilines – Mergelės Marijos pasirodymų 400 metų jubiliejų su popiežiaus Benedikto XVI pasiuntiniu. Šiemet jau 410-ieji metai, kai Mergelė Marija Šiluvoje nenustoja rodžiusi į savo Sūnų – visiems be išlygų žmonėms. Tad visi laukiami Šiluvoje: atlaidų dienos skiriamos ligoniams, slaugytojams ir medikams, Carito darbuotojams, Lietuvos kariuomenei, valstybės ir visuomenės apsaugos pareigūnams, kunigams, vienuoliams, jaunimui, šeimoms, bendruomenėms ir kt. – kad visi su Dievo pagalba pagal savo pašaukimą, tarnystes, profesijas galėtų atlikti krikščionių pareigą skleisti viltį, liudyti tiesą, rodyti gailestingumą. Į Mergelės Marijos Gimimo šventę rugsėjo 8-ąją šiemet kviečiami kultūros ir žiniasklaidos darbuotojai, o rugsėjo 15 d. – Lietuvos šeimos.

Rugsėjo 8 ir 15 d. vakarais Šiluvą apjuos Žiburių procesija su Švenčiausiuoju Sakramentu – tai Kristaus šviesos ir vilties maldavimas pavargusiam pasauliui. Tokios procesijos yra žinoma piligriminių šventovių pasaulyje tradicija, besikurianti ir Šiluvoje.

Apie visas dienos pamaldas galima rasti čia >> . Darbo dienomis piligrimai, jų šeimos laukiami ir vakaro šv. Mišiose, kurios vyks daugelį metų buvusiu įprastiniu laiku – 18 val. Po šių šv. Mišių ganytojai Šiluvos aikštėje laimins vaikus.

Dovanokime džiaugsmą, atverkime širdis

Atvykdami į Šilines, gimtadienio proga dangiškajai Motinai dovanokime džiaugsmą, kad nenustojame glaustis prie jos, kad nepaliaujame garbinti ir šlovinti jos Sūnų Jėzų. Atlaiduose galime susitaikyti su Dievu (piligrimams patarnaus kunigai klausyklose, be to, jie bei diakonai ir seminaristai bus pasirengę pokalbiams palapinėje aikštės gale retu nūdien pavadinimu „Turiu Tau laiko“). Galime su tūkstančiais žmonių (per visas atlaidų dienas čia apsilanko 50–100 tūkst. piligrimų) švenčiant Eucharistiją vieni kitiems palinkėti Kristaus ramybės šiais neramiais laikais, Šiluvos aikštėje susikabinti rankomis „Tėve mūsų“ maldai ir maldai už artėjančią popiežiaus Pranciškaus apaštališkąją kelionę į Baltijos šalis >>, būsimą mūsų krašto palaiminimą, kurį rugsėjo 22 ir 23 d. Dangus ruošia mums kaip dovaną.

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba 

Ganytojo žodis

BROLIAI SESERYS, šiandien mūsų užduotis – nenusiminti, save dovanoti kitiems meilės būdu ir šitaip mūsų krašte įtvirtinti vienybę, solidarumą per save leidžiant Dievo Dvasiai įeiti į pasaulį, būti Jos kanalu. Dievas ieško tokių liudytojų, kurie gyventų tiesa ir dvasia ir Jo artumą dovanotų pasauliui.
Tegu ŠVENTOJI DVASIA kreipia, džiugina ir drąsina mūsų širdis skelbti Gerąją Naujieną.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune