ŠILINĖS: Jaunimo diena su katalikiškų mokyklų bendruomenėmis (2018 09 13)
Paskelbta: 2018-09-13 20:03:47

Nuotraukos – Marijos Stanulytės

Rugsėjo 13 d. Šiluvos aikštė drauge su vaiskia rudens saule švytėjo jaunais veidais, jaunatviškomis šypsenomis. Šią dieną į atlaidus susirinko Lietuvos katalikiškų gimnazijų, mokyklų bendruomenės – vadovai, mokytojai, moksleiviai, mokyklų kapelionai kunigai. 

Į atlaidus nemažai iš jų atkeliavo pagal senovinę piligrimų tradiciją – pėsčiomis per Šiluvos šilą ar iš dar toliau. Prieš vidudienį jų eisenos pasiekė Apsireiškimo koplyčią. Pasipuošę mokyklų atributika, vėliavomis bemaž 30-ies katalikiškų ar katalikiškos krypties ugdymo įstaigų bendruomenių iš Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Panevėžio, Alytaus, Marijampolės, Kretingos, Telšių, Šiaulių ir kitų Lietuvos miestų ir miestelių vėliau šventė Eucharistiją, meldėsi už save, savo bendraamžius, kad būtų Jėzaus ir Jo vilties liudytojai šių dienų visuomenėje. 

Katechezę aikštėje sakęs Kauno Jėzuitų gimnazijos kapelionas t. Aldonas Gudaitis SJ kalbėjo apie žmogaus jaunatviškumą. Jaunystei būdinga svajonės, užsidegimas, drąsa, meilė, smalsumas. Tėvas jėzuitas atkreipė dėmesį į popiežiaus Pranciškaus paraginimą ugdytis dvasinį gyvenimą, kuriame svarbi ir tyla, ir malda. „Jauskitės gyva Bažnyčios dalimi. Būkite Kristaus skelbėjais, Jo draugais“, – sakė tėvas jėzuitas.

Aikštėje priešais Baziliką vėliau liturgijai vadovavęs Kauno arkivyskupas Lionginas Virbalas SJ nuotaikingai ir atskirai kiekvieną bendruomenę, nuo pačių mažiausių pradinukų iki gimnazistų, pasveikino ir pakvietė Marijos pasirodymais garsioje Šiluvos žemėje pagarbinti jos Sūnų Jėzų. Eucharistiją koncelebravo arkivyskupas emeritas Sigitas Tamkevičius SJ, Telšių vyskupas Kęstutis Kėvalas, būrys kunigų. Patarnavo diakonai Benas Ulevičius ir Sigitas Jurkštas bei seminaristai. Giedojo jungtinis katalikiškų mokyklų choras.

Homiliją pasakęs arkivyskupas emeritas Sigitas Tamkevičius kvietė melstis už visos Lietuvos jaunimą, linkėjo jauniems žmonėms gerai išlaikyti ne tik mokyklinius, bet ir tikėjimo, pašaukimo, Tėvynės ir laisvės egzaminus – gyvenimo egzaminus. Jaunimui teks atsilaikyti nuolat patiriant priešišką tikėjimui aplinką, ne tik sukurti šeimą, bet ir ją išsaugoti per visą gyvenimą. Be Dievo pagalbos, pasak ganytojo, šiose srityje gauti dešimtuką nėra vilties. 

„Trečiasis egzaminas, kurį jūs laikysite, yra tėvynės egzaminas. Reikės atsakyti, kas jums gyvenime bus svarbiausia: ar rūpės tik asmeniniai interesai, ar rūpės ir tėvynė, kurią Dievas kiekvienam padovanoja su jos istorija, kultūra, gamta ir žmonėmis. Tiems, kurie rūpinasi tik savo interesais, tėvynė nieko nereiškia. Jie pirmai progai pasitaikius susikrauna lagaminus ir važiuoja laimės ieškoti, kur daugiau pinigų. Išvažiuodami dažnai pažada sugrįžti, kai Lietuvoje bus galima gyventi taip, kaip Anglijoje ar Švedijoje. Tačiau tėvynė yra per didelė vertybė, kad ją būtų galima taip lengvai palikti“, – sakė arkivyskupas Sigitas, pabrėždamas, jog tai nelengvas egzaminas, nuo kurio priklausys kiekvieno žmogiškoji vertė.

Kalbėdamas apie laisvę, jaunų žmonių dėmesį ganytojas atkreipė į tai, jog blogis žmogų, pavyzdžiui, interneto erdvėse labai greitai pavergia, ir linkėjo gerai išlaikyti šiuos gyvenimo egzaminus.

Daugybę jaunuolių, jau priėmusių įkrikščioninimo sakramentus, ir kitų Šiluvos piligrimų, susitaikiusių su Dievu, priėmė šv. Komuniją, išsirikiuodami aikštėje prie mėlynųjų ženklų, kaip ir kasdien atlaiduose, ilgomis eilėmis. Pačius mažiausius šv. Mišių dalyvius ganytojai laimino kryžiaus ženklu.

Po šv. Mišių katalikiškų mokyklų asociacija pakvietė į festivalį „Kur Viešpaties Dvasia, ten ir laisvė“ su užsiėmimais vaikams ir jaunuoliams įvairiose Šiluvos erdvėse.

Rugsėjo 13 d. Carito tema „Leiskite vaikams džiaugtis – sako popiežius Pranciškus.“ Carito susitikimų palapinėje buvo kalbėta apie Vaikų dienos centrus ir kaip jie tampa vieta, kurioje vaikai gali patirti džiaugsmą ir saugiai leisti laiką. Vaikai Šiluvoje dovanojo savo darbelius ir vaikiška energija pripildė kiemelį.

Arbata ir kava vaišino Ukmergės dekanato Carito savanorės, kurios dalijosi apie džiaugsmą tarnauti piligrimams.

Šią dieną piligrimų sielovadoje talkino Ukmergės dekanatas. Šv. Mišiose buvo meldžiamasi už Bažnyčią, svetingą kiekvienam, už gyvą ir perkeičiantį Evangelijos skelbimą, už jaunimą, katechetus, už pasauliečių misiją kūrybiškai atsiliepti į pasaulio iššūkius. Kunigai Nerijus Vyšniauskas, Gintas Rumševičius, Rimantas Laniauskas, Ramūnas Norkus, Kęstutis Smilgevičius aukojo šv. Mišias, sakė homilijas. Giedojo Raseinių, Mažeikių Šv. Pranciškaus Asyžiečio parapijų chorai, Ukmergės Švč. Trejybės parapijos mišrusis choras „Magnificat“.

 Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba 

Ganytojo žodis

Apaštalas Paulius mus ragina „Jeigu esate su Kristumi prikelti, siekite to, kas aukštybėse“ (Kol 3, 1), arba kaip Laiške žydams užrašyta: „Išlaikykime nepajudinamą vilties išpažinimą, nes patikimas tas, kuris yra davęs pažadus“ (Žyd 10, 23). Tai vis nuorodos, kviečiančios mus būti Prisikėlimo žmonėmis. Jos kalba, kaip turi gyventi Velykų žinią priėmęs žmogus, – liudydamas viltį, dovanodamas ramybę ir Kristaus prisikėlimo liudijimą.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune