II advento sekmadienis arkikatedroje. Pašventinta miesto globėjo šv. Mikalojaus skulptūra (2011 12 04)
Paskelbta: 2011-12-05 13:43:51

Gruodžio 4 d. restauruojamoje Kauno arkikatedroje gausūs jos lankytojai šventė antrąjį advento sekmadienį. Sumos Mišioms vadovavęs arkivyskupas S. Tamkevičius ragino tinkamai, kaip tikriems Kristaus sekėjams, pasirengti Viešpaties Gimimo šventėms. Pamaldų pabaigoje buvo pašventinta šv. Mikalojaus skulptūra (autorius Adolfas Teresius). Ji paskui iškilmingai nunešta į Rotušę taip paskelbiant šventinio laikotarpio pradžią miesto gyventojams. Tądien aikštėje įžiebta Kalėdų eglė.

Kartu su šventėmis artėjant dovanų pirkimo karštligei, homilijoje ganytojas atkreipė tikinčiųjų dėmesį, jog krikščionims pati didžiausia dovana yra „Betliejaus Kūdikis, pats Dievas, norintis ateiti pas mus ir apdovanoti taip, kad to negali suvokti mūsų protas“ .

„Adventas kviečia taisyti ateinančiam Viešpačiui kelią. Kartais tą kelią iš nesusivokimo ar iš silpnumo sukreiviname. Todėl Dievo žodis kalba mums Jono Krikštytojo lūpomis: Taisykite Viešpačiui kelią! Ištiesinkite jam takus! (Mk1, 3). Labai aktualus šis Jono Krikštytojo skelbimas. Kas gi iš mūsų galėtume teigti, jog neturime nieko, ką reikėtų pataisyti, arba neturime nei vienos nuodėmės, kurią reikėtų apgailėti?“ – kalbėjo arkivyskupas savo homilijoje.

Joje, be kita ko, buvo priminta, jog Kauno arkikatedroje prieš 93 metus 1918 m. gruodžio 1 d. vyskupu buvo konsekruotas palaimintasis Jurgis Matulaitis, kurio metus minėti esame raginami Lietuvos vyskupų. „Palaimintojo Jurgio gyvenimas yra pavyzdys, kiek daug galima nuveikti, kai vaikščiojama ir dirbama Dievo šviesoje“, – sakė ganytojas.

Ganytojas

Prisikėlęs Viešpats su kančios ženklais savo kūne ateina pas mus kaip tik į šį gyvenimą, į šį netobulą pasaulį. Tik Jis gali suteikti prasmę sunkumams ir tamsai. <...> Velykų šventė mums primena, kad nors dar nesame išvaduoti iš kančios, prisikėlęs Kristus yra su mumis, ir Jis vienintelis gali atvesti į prisikėlimą.

 Arkivysk. L. Virbalo herbas+ Lionginas VIRBALAS SJ
(iš Velyknakčio homilijos)

Aktualu

Pamaldos

Šiluva

Jono Pauliaus II piligrimų kelias

Marijos radijas

Šv. Kazimiero knygynas Kaune

Svečių namai

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Parama