Šv. Valentino dienos KITAIP renginiui skirta spaudos konferencija kurijoje 2012 02 13)
Paskelbta: 2012-02-13 15:33:12

Vasario 14 d. jau tradicinis ir jaunimo pamėgtas renginys VALENTINO DIENA KITAIP šiemet keliasi į naują didelę erdvę – ŽALGIRIO areną! Šiemetės šventės tema: „MEILĖ KURIA ŠEIMĄ“. Renginio globėjai – Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius ir LR Seimo Pirmininkė Irena Degutienė. Organizuoja Kauno arkivyskupija, partneriai – Kauno arkivyskupijos Jaunimo centras, Kauno m. savivaldybė.

Vasario 13 d. rytmetį šia proga Kauno arkivyskupijos kurijoje surengta spaudos konferencija.  Ką norima jauniems žmonėms pasakyti, kokias svarbias žmogaus gyvenimui vertybes iškelti siekiama šiame renginyje, kuris pratęsia jau kelerius metus Kauno arkivyskupijoje organizuojamo, didelį jaunimo susidomėjimą keliančio Valentino dienos Kitaip renginio tradiciją, spaudos konferencijoje kalbėjo jo globėjas Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius, taip pat dr. Benas Ulevičius, renginio vedėjas ir VDU KTF dekanas, bei Vaida Spangelevičiūtė-Kneižienė, arkivyskupijos sielovados programų koordinatorė ir viena šio renginio sumanytojų bei organizatorių.

Pasak arkiv. S. Tamkevičiaus, Šv. Valentino diena yra skirta meilei pagerbti – meilei, kuri duodama žmogui kaip Dievo dovana. Gaila, kaip pabrėžta konferencijoje, kad ir gražiausius dalykus gyvenime žmonės sugeba iškreipti. Pasak ganytojo, organizuojant Šv. Valentino dieną kitaip ir siekiama padėti jaunimui suprasti, jog tikra meilė neatsiejama nuo troškimo padaryti laimingą kitą žmogų, neatsiejama savęs dovanojimo. Tikra meilė turi vesti į pastovų, ilgalaikį ryšį – santuokinę bendrystę, kuriamą šeimą.

„Šv. Valentino dienos renginys bus pasiekęs savo tikslą, jei nors dalis jaunuolių pradės labiau branginti meilę ir šeimą“, – sakė arkiv. S. Tamkevičius.

V. Spangelevičiūtė-Kneižienė atkreipė dėmesį, jog kelerius metus iš eilės jaunimo kasmet gausiau lankomas renginys ir šiemet sulaukė didžiulio išankstinio susidomėjimo iš būsimų jo dalyvių. Šiemetinio renginio idėja išlaikyta tokia pati, kokia ji buvo nuo pat pirmųjų Valentino dienos KITAIP švenčių Kauno arkivyskupijoje. Pirmiausia jauniems žmonėms, kurie trokšta kalbėtis apie meilę, norima pasakyti, jog jie yra mylimi Dievo vaikai. Antra, jaunimas kviečiamas susimąstyti, kokios didžiulės vertybės gyvenime yra meilė ir šeima. Ši šventė, pasak sielovados programų koordinatorės V. Spangelevičiūtės-Kneižienės, padės pasirengti Lietuvos jaunimo dienoms, kurios 2013 metais vyks Kaune.

Dr. B. Ulevičius sakė, jog jam asmeniškai nuo pat pradžių Šv. Valentino diena Kitaip yra gražus liudijimas, jog Bažnyčia ne grūmoja, baudžia ar neleidžia, bet kalba apie kitokią – dovanojančią meilę, kalba apie tai, kas žmogaus gyvenimą gali padaryti kuo žmoniškesnį. B. Ulevičius išsakė lūkestį, jog šis renginys galbūt pažadins alternatyvos norą prieš primityvią, įkyrią  malonumų „pramonės“ propagandą mūsų visuomenėje.

Renginį tiesiogiai transliuos Marijos radijas ir KTU internetinė televizija www.kobratv.lt, o rytoj, vasario 15 d., 21 val. 15 min., jis bus rodomas per LTV.

Ganytojo žodis

Kaip svarbu vėl naujai išgirsti nuostabią Kristaus PRISIKĖLIMO žinią ir švęsti drauge Velykų džiaugsmą! Dievo gailestingumas buvo parodytas mums, žemės keleiviams, kad pradžiugtų mūsų širdys, kad sustiprėtų mūsų viltis, apie kurią Tikėjimo išpažinime sakoma: „laukiu mirusiųjų prisikėlimo ir būsimojo amžinojo gyvenimo.“

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune