Apie Didžiąją savaitę: liekame drauge su ukrainiečių tautos kančia
Paskelbta: 2022-04-08 09:29:54

Kristaus Kančios (Verbų) sekmadienį pradėjome Didžiąją savaitę. Jos dienomis ir ypač Didžiuoju tridieniu per Jėzaus kančios ir mirties slėpinių išgyvenimą artėsime į jos kulminaciją – šventąsias Velykas – Kristaus Prisikėlimo džiaugsmą.

Šiemet Didžiąją savaitę ir Velykas švęsime jausdamiesi laisvesni po dvejų metų pandemijos išbandymų ir karantino suvaržymų. Tačiau šiandien esame karo akivaizdoje, laisvę per kraują siekiama išplėšti iš mūsų brolių ir sesių Ukrainoje. Dėl to ir visą balandį, ir ypač Didžiąją savaitę liekame maldos solidarume su ukrainiečių tautos kančia, meldžiamės, kad Prisikėlęs Kristus dovanotų taiką, viltį, ramybę šiai šaliai ir visam pasauliui.

Carito organizacija Didžiąją savaitę balandžio 11–13 d. kviečia į antrąją humanitarinės paramos akciją Ukrainai. Kauno arkivyskupas Kęstutis Kėvalas nuoširdžiai dėkoja visiems, kurie nepailstamai padeda karo pabėgėliams Lietuvoje, taip pat rūpinasi paramos rinkimu, gabenimu į Ukrainą, atsiliepia į  Bažnyčios organizuotą finansinės paramos rinkimo akciją Ukrainos Caritui.

Dalijamės džiugia žinia, skirta ypač Ukrainos karo pabėgėliams, apsigyvenusiems Kaune (o galbūt ir kituose aplinkiniuose rajonuose), ar juos priglaudusiems žmonėms. Ukrainiečiai taip pat turės galimybę švęsti Viešpaties Velykas savo gimtąja kalba – balandžio 17 d. 14 val. graikų apeigų liturgijoje Kauno Šv. Jurgio (pranciškonų) bažnyčioje, kur šios pamaldos kiekvieną sekmadienį rengiamos nuo kovo antrosios pusės.

Kitose Kauno bažnyčiose velykinių pamaldų (viso didžiojo Tridienio ir Velykų sekmadienio bei antrosios Velykų dienos) laiką kviečiame žr. šiuose tvarkaraščiuose >> Negalintiems atvykti į pamaldas bažnyčiose dėl ligos ar kitų negalių, dėl amžiaus, dėl atliekamų profesinių darbų ar būsiantiems kelyje rengiamos transliacijos arkivyskupijos bei Delfi kanalais.

Jau minėtą Verbų sekmadienį, balandžio 10 d., šventėme Jėzaus šlovingą žengimą į Jeruzalę ir minėjome netrukus prasidėjusią Jo kančios istoriją.

Didįjį trečiadienį, balandžio 13 d., galime praleisti Šiluvos piligriminėje šventovėje. Čia bus rengiama Marijos dienos malda su piligrimais ir Dievo Motina, kitados lydėjusia Sūnų kančios keliu.

Didįjį ketvirtadienį, balandžio 14 d., 10 val. Kauno arkikatedroje susirinks visi arkivyskupijos kunigai. Čia bus švenčiamos Kauno arkivyskupo metropolito Kęstučio Kėvalo vadovaujamos Krizmos Mišios.

Krizmos Mišiose drauge su ganytoju kunigai atnaujina kunigystės pažadus. Šiose Mišiose taip pat paruošiama ir palaiminama šventoji Krizma ir katechumenų bei ligonių patepimo aliejai, kurie vėliau naudojami sakramentams teikti.

Didžiojo ketvirtadienio vakarą, balandžio 14 d., 18 val. arkikatedroje bus švenčiamos Paskutinės vakarienės Mišios.

Didįjį penktadienį, balandžio 15 d., po dvejų metų pertraukos vėl bus einamas Kryžiaus kelias miesto gatvėmis. Po Kristaus Kančios pamaldų (18 val.) nuo Kauno arkikatedros bazilikos 20 val. bus einama procesija su Kryžiumi link Santakos parko apmąstant 14 Kryžiaus kelio stočių.  Kviečiami visų parapijų tikintieji, miesto gyventojai ir svečiai. Prašoma turėti žvakes. Kryžiaus kelią organizuoja arkivyskupijos kurija.

Bažnyčia šiuo laiku ypač ragina į susitaikymą, privalomą katalikams atlikti velykinę išpažintį. Išpažinčių bus klausoma parapijų bažnyčiose per visą Didįjį penktadienį bei Didįjį šeštadienį.

Didįjį šeštadienį, balandžio 16 d., Velyknaktis Kauno arkikatedroje prasidės 20 val. Jo metu mūsų arkivyskupijos katechumenams bus teikiami Krikšto ir Sutvirtinimo sakramentai.

Viešpaties Prisikėlimą balandžio 17-osios sekmadienio rytmetį ženklins tris kartus aplink šventoves einamos procesijos su Velykų žvake. Velykų ryto pamaldos Kauno arkikatedroje 8 val.

Didžiąją savaitę visus norinčius (užsiregistravusius el. paštu) pasieks „Didžiosios savaitės laiškai“. Tai arkivyskupo Liongino Virbalo SJ parengti apmąstymai kiekvienai šios savaitės dienai drauge su Dievo žodžiu ir malda keliauti link Velykų.

Balandžio 18 d., antrąją Velykų dieną, 12 valandą šv. Mišiose Kauno arkikatedroje dėkosime Dievui už kardinolo Sigito Tamkevičiaus SJ kunigystės 60 metų jubiliejų. Kartu bus paminėtas „Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronikos“ 50-mečio jubiliejus. Prieš šias iškilmes 10.30 val. arkivyskupijos salėje rengiama konferencija. Plačiau >>

Šie metai – jubiliejiniai „Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronikai“, kurios pirmasis numeris prieš 50 metų buvo išleistas Simno klebonijoje 1972 m. kovo 19 d. Šiemet ypatingą jubiliejų mini ir „Kronikos“ pirmasis redaktorius kardinolas Sigitas Tamkevičius, kuris šį darbą, praėjus dešimt metų po kunigystės šventimų (1962 m. balandžio 18 d.), pradėjo tarnaudamas Simno parapijos vikaru ir pamažu sutelkdamas visą būrį savo pagalbininkų – seserų vienuolių ir pasauliečių.

Kauno arkikatedroje iki balandžio 24 d. eksponuojama paroda, skirta „Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronikos“ 50-mečiui. Ją parengė Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro Okupacijų ir laisvės kovų muziejus. 

 

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba

 

Ganytojo žodis

Jėzus aiškino mokiniams apie Dievo Karalystę (plg. Apd 1, 3), o tada prakalbo jiems apie Šventosios Dvasios atsiuntimą. Ta nuostabi dovana iš aukštybių, kuri apims mokinius, yra pats Dievas, ateinantis dvasiniu būdu į mokinių tarpą. Jis toliau mokys, viską primins ir toliau ves savo bičiulius į Dangaus Karalystės pažinimą. Jis, Viešpats guodėjas, užtarėjas ir ramintojas, jau dabar nauju būdu žengia į širdis tų, kurie atsiveria šiai dangiškajai dovanai.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune