Dvasinės tėvystės, pašaukimo stiprinimo ir kunigiškojo celibato temos Kauno arkivyskupijos kunigų susirinkime (2023 01 18)
Paskelbta: 2023-01-20 08:15:18

Nuotraukos – KAIT ir Juozo Kamensko

Sausio 18 d. pirmąją 2023 metų nuolatinio ugdymo konferenciją Kauno arkivyskupijos dvasininkai kurijoje pradėjo Valandų liturgijos Dienine. Vėliau konferencijos svečias – Tiberiados bendruomenės brolis kunigas Mišelis (Michel de Meulenaer) pasidalijo mintimis apie kunigiškąjį pašaukimą, celibatą, dvasinę tėvystę bei palydėjimą. Susitikime buvo aptarti ir einamieji sielovados klausimai.

„Tai atokvėpio ir bendrystės valanda“, – apibūdino konferenciją jai vadovavęs arkivyskupas Kęstutis Kėvalas, pasidžiaugdamas ir įvertindamas šias konferencijas kaip gerą tradiciją ir galimybę broliams kunigams ir susitikti, pasikalbėti, ir aptarti sielovados aktualijas.

Palydėjimo tarnystė ir atpažinti žmonių poreikiai

„Kunigo tarnystės esmė – palydėti žmogų pas Kristų“, – sakė arkivyskupas pristatydamas svečio kunigo brolio Mišelio pokalbio tikslą bei Tiberiados brolių tarnystę Lietuvoje. Jų vienuolyne Baltriškėse ne tik jauni žmonės patiria dvasinę atgaivą, kartu broliai atlieka ir dvasinio palydėjimo tarnystę, kuri, ganytojo žodžiais, svarbi ne tik vienuoliams, bet ir kunigams.

„Nesame specialistai“, – kalbėjo kunigas brolis Mišelis, kukliai atsiliepdamas apie gerai žinomą ir gražių vaisių Lietuvai duodančią jų dvasinę tėvystę, ypač tarp jaunimo. Svečias papasakojo, jog visai netrukus, kai atvyko ir apsigyveno Lietuvoje (čia veikia nuo 1991 metų), Tiberiados broliai suprato žmonių poreikį atvažiuoti į atokią vietą Zarasų rajone. Per metus Baltriškėse priimama per 1000 žmonių. Svečias daug kalbėjo apie jaunimo palydėjimą ir pasidalijo apie patirtį, įgytą bendraujant su atvykstančiais, kartu su jais paprasčiausiai dirbant ir meldžiantis.

Brolių patirtimi, jauni žmonės labiausiai ieško trijų dalykų: 1) bendrystės, pasikalbėjimo, šeimyniškos aplinkos; 2) autoriteto, kuris parodytų gyvenimo kryptį, prasmę, nes daugelis išgyvena beprasmybę; jaunuoliams reikia suteikti vidinio tvirtumo, nes daug jų auga šeimose be tėvo. Tokiu autoritetu gali tapti kunigas, vienuolis, kuris pats yra tvirtas savo pašaukime (jaunimas nevengia „testuoti“, ar tikrai jie gyvena tiesoje, apie kurią kalba); 3) tikėjimo.

Kunigas Mišelis savo pasidalijime ir plačiau palietė vienuolių, kunigų pašaukimą būti žmonių palydėtojais. Brolio iš Belgijos nuomone, Bažnyčios Lietuvoje autoritetas kyla iš to, jog ji buvo su tauta, lydėjo ją išbandymų metais (tą ypač žinome iš Sausio 13-osios įvykių, tai pripažįstama ir visuomenėje).

„Mes esame Dievo, kuris myli savo tautą, yra kartu su jos žmonėmis, ženklai“, – pabrėžė br. Mišelis, atkreipdamas dėmesį, jog kunigai lydi bei stiprina žmones ir teikiamais sakramentais, ir homilijomis, tačiau ir patys turėtų rūpintis savo dvasiniu augimu, ugdytis atvirumą Dievo veikimui.

Pranešime pasidalyta, kaip palydėjimo tarnystėje jautriau atsižvelgti į žmogaus situaciją, atpažinti jo išgyvenimus ir atsiliepti tinkamu būdu. Žmogų palydėti jo kelyje galima: 1) einant priekyje (ar aukščiau) – kaip tėvui; 2) keliaujant kartu – kaip broliui ar pakeleiviui; 3) priimant kaip motinai – guodžiančiai ir suprantančiai. To geriausiai moko pats Jėzus, nes Jis geba priimti žmogų tokį, koks jis yra, ir leidžia jam keliauti toliau savo ritmu.

„Dvasinis palydėjimas yra pašaukimas (ne kiekvieno)“, – sakė Tiberiados brolis, atkreipdamas dėmesį, jog palydėtojas nėra šventasis, o tik maldos žmogus, padedantis kitam augti. Palydint žmogų svarbu duoti laisvę pačiam priimti sprendimus. „Norėdami būti tiesoje savo pašaukimu, norėdami palydėti kitus, reikalauti atvirumo, turime patys savimi tai išbandyti“, – sakė brolis Mišelis.

Pašaukimo stiprinimo priemonės

Konferencijoje dalyvavusiems kunigams svečias pristatė knygą jų pašaukimui stiprinti – „Apsčiai gyvenimo: skaistumo dorybė kunigams ir vienuoliams“ (2022, Magnificat leidiniai), kuri, jo mintimi, būtų pravarti ir jauniems, ir išgyvenantiems sunkumų, ir tiems, kurie mano, jog viską jau išsprendė. Knygos autorius Jean-Marie Gueullette OP yra brolis dominikonas, medicinos ir teologijos mokslų daktaras, dėstantis Liono katališkajame universitete.

Pasak brolio kunigo Mišelio, ši knyga inicijuoja reikalingą pokalbį Bažnyčioje apie kunigiškąjį celibatą, laužo tylos tabu, kartu duoda patarimų ir priemonių, kaip spręsti kylančius šios srities sunkumus, kad tai nevestų į nusivylimą, vienatvę, bet ugdytų tinkamą santykį tarp dvasininko pašaukimo ir vyriškumo, padėtų ugdyti skaistumą kaip dorybę.

Svečias pasidalijo mintimis bei atsakė į kunigų klausimus, o vėliau Kauno arkivyskupas pristatė einamuosius – parapijų vizitacijų, ataskaitų – klausimus bei pakvietė į šiemet numatomas dvasininkų rekolekcijas, kitus broliškus susitikimus.

Dėmesys Šventajam Raštui

Arkivyskupas Kęstutis Kėvalas atkreipė dėmesį į artėjantį Dievo Žodžio sekmadienį (sausio 22 dieną), kad jis, švenčiamas parapijų bažnyčiose, labiau atkreiptų tikinčiųjų dėmesį į Šventojo Rašto skaitymo svarbą mūsų krikščioniškam gyvenimui.

Tądien liturgijoje ganytojas pakvietė kunigus bažnyčiose iškilmingai ir puošniai padėti atverstą Evangelijų knygą, su Dievo tauta pasidalyti tai progai pritaikyta homilija, primenančia Biblijos reikšmę, ir suteikė kunigams leidimą palaiminant žmones Evangelijų knyga – tik šį sekmadienį atlikti tokį palaiminimą, kuris paprastai rezervuotas vyskupams.

Kitas kunigų susirinkimas kurijoje – trečią mėnesio trečiadienį – vasario 15 dieną.

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba

Ganytojo žodis

Kaip svarbu vėl naujai išgirsti nuostabią Kristaus PRISIKĖLIMO žinią ir švęsti drauge Velykų džiaugsmą! Dievo gailestingumas buvo parodytas mums, žemės keleiviams, kad pradžiugtų mūsų širdys, kad sustiprėtų mūsų viltis, apie kurią Tikėjimo išpažinime sakoma: „laukiu mirusiųjų prisikėlimo ir būsimojo amžinojo gyvenimo.“

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune