Jaunimo malda Kauno arkikatedroje už savo bendraamžių tikėjimo kelionę (2023 06 07)
Paskelbta: 2023-06-08 22:29:11

Šį trečiadienį, birželio 7 d., arkivyskupas Kęstutis Kėvalas šventė Eucharistiją su jaunimu – arkivyskupijos Jaunimo centro komanda, savanoriais, jaunimo grupių lyderiais parapijose. Giedojo Lietuvos jaunimo dienų choro dalyviai.

Ganytojas tos dienos Dievo žodžio kontekste atkreipė jaunų žmonių dėmesį į amžinąjį gyvenimą, nes Dievas jį yra mums pažadėjęs

„Jis yra gyvųjų Dievas. Jis tas, kuris mato mane šiandien. Tas, kuris sukūrė mane, padarė mane amžiną. Šis Dievas nori matyti mane dangaus karalystėje“, – kalbėjo ganytojas jauniems žmonėms, patikindamas Šventojo Rašto pavyzdžiais, jog esame Dievo mylimi taip, kad Jis nori matyti mus, būti su mumis amžinai.

Visuotinę maldą parengęs jaunimas šį kartą kvietė melstis ir už savo bendraamžius, kad Viešpats sustiprintų tuos jaunuolius, kurie atsilieps į kunigystės pašaukimą, taip pat drąsintų Sutvirtinimą priėmusį jaunimą, kad jis leistųsi į tikėjimo kelionę.

Po šv. Mišių jaunimas prie arkikatedros rinkosi į sezono uždarymo šventę.

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba

Ganytojo žodis

BROLIAI SESERYS, šiandien mūsų užduotis – nenusiminti, save dovanoti kitiems meilės būdu ir šitaip mūsų krašte įtvirtinti vienybę, solidarumą per save leidžiant Dievo Dvasiai įeiti į pasaulį, būti Jos kanalu. Dievas ieško tokių liudytojų, kurie gyventų tiesa ir dvasia ir Jo artumą dovanotų pasauliui.
Tegu ŠVENTOJI DVASIA kreipia, džiugina ir drąsina mūsų širdis skelbti Gerąją Naujieną.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune