Jaunųjų ministrantų vasaros stovykla „Vyras pagal Dievo širdį“
Paskelbta: 2014-07-18 16:02:39

Šiemetinę vasarą jau septintą kartą Kaulakiuose, D. ir A. Babilių sodyboje, vyko ministrantų stovykla. Joje poilsiavo, dalyvavo dvasinio ugdymo programose 70 vaikų ir jaunuolių iš Kauno arkivyskupijos (keli jų buvo atvykę iš Vilniaus arkivyskupijos bei Šiaulių vyskupijos). Šiemetinė stovykla, remiantis eilės metų patirtimi, irgi rengta dviem pamainomis pagal amžiaus grupes. Pirmojoje birželio 30–liepos 4 d. stovyklavo 13–19 metų jaunuoliai, antrojoje pamainoje liepos 7–11 d. – vaikai nuo 7 metų. Jaunieji ministrantai į stovyklą atvyko iš Kauno (arkikatedros, Pal. Jurgio Matulaičio, Šv. Jono Pauliaus II, Šventosios Dvasios, Šančių, Šv. Antano Paduviečio parapijų bei Jėzuitų, Įgulos ir Šv. Gertrūdos rektoratų), taip pat Kėdainių Šv. Juozapo, Ariogalos, Panevėžiuko, Dotnuvos, Upninkų, Bukonių, Lyduvėnų, Raseinių, Šiluvos, Girkalnio, Raudondvario parapijų.

Ministrantų stovyklai nuo pat jų organizavimo pradžios vadovaujanti arkivyskupijos sielovados programų koordinatorė Vaida Spangelevičiūtė-Kneižienė džiaugėsi smalsiais, kūrybingais jaunaisiais stovyklautojais, pastebėdama, jog tarp jų buvo nemažai tokių, kurie per vasaros atostogas šitaip stovyklauja septintą kartą. Kadangi dauguma atvykstančių vaikų ir jaunuolių patarnauja parapijose šv. Mišiose, stovykloje siekta mokyti ir ugdyti jaunuosius ministrantus. Nemažiau dėmesio skirta jų dvasiniam ugdymui, pabrėžiant vyriškumo ir tikėjimo santykį (tam pasitelkiant ir biblinę karaliaus Dovydo istoriją). Vaikai ir jaunuoliai stovyklaudami turėjo galimybę įgyti ir jiems svarbios bendruomeniškumo patirties – pasijausti tvirtesni, pabūdami tarp tikinčių bendraamžių, pasimokyti gražaus, šilto tarpusavio bendravimo, taip pat ugdytis maldos įpročius.

Stovykloje septintus metus dvasiniam ugdymui vadovaujantis Šiluvos parapijos klebonas kun. Erastas Murauskas kasdien su stovyklautojais šventė šv. Mišias, po ryto maldos mankštų, pusryčių vedė mokymus, kuriuose kvietė mąstyti, kaip gyventi, jei nori tapti vyru pagal Dievo širdį – o tai reiškia būti savimi, pasitikėti Dievu, nepamiršti Jo įsakymų, išpažinti savo kaltes ir jų gailėtis, melstis, šlovinti ir dėkoti Dievui. Jaunieji ministrantai po šių mokymų noriai dalyvaudavo kūrybiniuose užsiėmimuose, kuriuos jiems rengė Kauno kunigų seminarijos klierikai Emilis ir Vincentas bei Parengiamojo kurso auklėtiniai Vytautas ir Martynas. Stovykloje talkino ir arkivyskupijos Jaunimo centro darbuotojai, Petrašiūnų parapijos bei „Naujosios Sandoros“ bendruomenės narės.

Stovyklautojai šiltai sutiko juos aplankiusį (abiejose pamainose) vyskupą Kęstutį Kėvalą, drauge šventė ganytojo vadovaujamas šv. Mišias, o vėliau susitikimuose drąsiai uždavė įvairių klausimų, gyvai domėdamiesi jo pašaukimo keliu, tarnyste. Atvirumu alsavo vyresniųjų susitikimas su svečiais iš Slovakijos – Bohusho ir Alenos Živčekų šeima, kuri nuoširdžiai dalijosi su jaunais žmonėmis tikrojo vyriškumo, lytiškumo klausimais. Sutaikinimo pamaldų su stovyklautojais švęsti atvyko kunigai Ramutis Janšauskas, Algimantas Žibėnas ir Tomas Janavičius (pastarieji Šiaulių vyskupijos kunigai po Sutaikinimo pamaldų kartu su stovyklautojais pažaidė ir krepšinį).

Bene įspūdingiausi ministrantų stovyklose būna vaikams ir jaunimui rengiami piligriminiai žygiai pėsčiomis. Šiemet paskutinę vyresniųjų stovyklavimo naktį prasidėjo 16 km žygis (su fakelais) į Šiluvą apmąstant Šviesos kelią (jis užbaigtas ryte šv. Mišiomis Jono Pauliaus II dvasinio centro koplyčioje). Mažesnieji keliavo Dubysos slėniu apmąstydami 10 Dievo įsakymų.

Į ministrantų stovyklą ir šiemet, kaip sakė jos vadovė Vaida, nepavyko priimti visų norinčių, o joje pabuvusieji vaikai ir jaunuoliai Dievo malonės, draugiškos, ugdančios aplinkos ir nuoširdžių stovyklos talkininkų dėka grįžta pastebimai pasikeitę (kai kurių tėvų liudijimu, vaikai jų nuostabai, pavyzdžiui, netgi patys šeimoje dabar primena maldą prieš valgį). Organizatoriai  dėkingi ministrantų stovyklą parėmusiai Lietuvių katalikų religinei šalpai.

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba

 

Ganytojo žodis

BROLIAI SESERYS, šiandien mūsų užduotis – nenusiminti, save dovanoti kitiems meilės būdu ir šitaip mūsų krašte įtvirtinti vienybę, solidarumą per save leidžiant Dievo Dvasiai įeiti į pasaulį, būti Jos kanalu. Dievas ieško tokių liudytojų, kurie gyventų tiesa ir dvasia ir Jo artumą dovanotų pasauliui.
Tegu ŠVENTOJI DVASIA kreipia, džiugina ir drąsina mūsų širdis skelbti Gerąją Naujieną.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune