Miesto misijų renginys – Šlovinimo vakaras Šv. Jurgio Kankinio (pranciškonų) bažnyčioje (2014 09 25)
Paskelbta: 2014-09-26 10:52:13

Fotografijos Ievos Jokubaitienės

Fotografija Ievos Jokubaitienės

Rugsėjo 25 d. Kaune tęsėsi Miesto misijų renginiai. Šlovinimo vakarą tema „Likime Jo akivaizdoje“ Šv. Jurgio Kankinio (pranciškonų) bažnyčioje surengė katalikų bendruomenė „Naujoji Sandora“ ir arkivyskupijos kurija.

Kaip įprasta, vakaro dalyviai buvo kviečiami į Švč. Sakramento adoraciją, Viešpaties šlovinimą giesmėmis kartu su „Naujosios Sandoros“ giedotojais. Susirinkusieji klausėsi Dievo žodžio, homilijos, turėjo galimybę susitaikyti su Dievu išpažintimi ar tiesiog pasikalbėti su kunigu.

Fotografija Ievos Jokubaitienės

Vakare dalyvavo ir visa Kauno kunigų seminarijos bendruomenė. Jos vadovai – rektorius mons. Aurelijus Žukauskas, prefektas kun. Kęstutis Genys, dvasios tėvas kun. Severinas Holocheris OFM – patarnavo klausyklose.

Fotografija Ievos Jokubaitienės

Švč. Sakramentą išstatė, Dievo žodį skelbė, trumpą homiliją pasakė Kauno Šv. Jono Pauliaus II parapijos klebonas kun. Andrius Alminas. Jis atkreipė dėmesį į savo didybe spindintį Kristų ant Taboro kalno, kai su džiaugsmu mokiniai matė savo spindintį Mokytoją iš labai arti. Tačiau gyvenime dažnai tenka „nulipti“ nuo šio kalno, išgyventi liūdnas, sunkias patirtis. Vakaro dalyviai raginti ir tuomet ištikimai likti su Viešpačiu, jo artumoje.

Fotografijos Ievos Jokubaitienės

Rengėjai džiaugėsi šiuose vakaruose pastebėdami ir naujų veidų, be to, be studentų, moksleivių, ateina ir vyresnės kartos kauniečių. Šlovinimo vakarai įvairiomis intencijomis, sykiu meldžiantis už Kauno miestą bei jo gyventojus, ypač jaunus žmones, ir toliau bus rengiami paskutiniais mėnesių ketvirtadieniais. Kiti Miesto misijų renginiai – susitikimai su kunigais kavinėse – prasidės nuo gruodžio mėn.

Fotografija Ievos Jokubaitienės
 

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba

 

Ganytojo žodis

Mergelės Marijos kvietimas Šiluvoje garbinti Sūnų aktualiai skamba ir šiandien. Turime dovanoti laiką, pastangas, kitaip tariant, „arti“ dėl Jėzaus reikalų, kad pasaulis keistųsi į „geresnę savo versiją“, kad Dievas būtų mūsų pačių gyvenimo centras. Tik tuomet ateina Dievo dovanota tikroji ramybė.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune