Vieša akademinė diskusija Kaune apie mokslo ir religijos santykį „O kas yra tiesa?“ (2014 11 27)
Paskelbta: 2014-11-28 18:52:10

Fotografijos Marijos Stanulytės

Fotografija Marijos Stanulytės

Lapkričio 27 d. vakarą Kaune, pilnutėliame naujai atidarytame KTU Nacionalinio atviros prieigos MTEP centre, surengta gyvo susidomėjimo, ypač jaunų žmonių, sulaukusi vieša akademinė diskusija tema „Mokslinės ir religinės tikrovės pažinimo prieigos“. Diskusiją organizavo Kauno akademinės sielovados bendradarbiai. Diskusijos dalyvius pasveikino vyskupas Kęstutis Kėvalas, dalyvavo doc. dr. Naglis Kardelis ir kalbėjo tema „Ar tikėjimas varžo mąstymo laisvę?“), prof. habil. dr. Egidijus Aleksandravičius, jo tema buvo „Humanitarika ir tikėjimas“, VDU KTF kapaleionas kun. Algirdas Akelaitis ir kt.

Fotografija Marijos Stanulytės

Fotografija Marijos Stanulytės

Fotografija Marijos Stanulytės

Fotografija marijos Stanulytės

Fotografija Marijos Stanulytės

Fotografija Marijos Stanulytės

Fotografija Marijos Stanulytės

Fotografija Marijos Stanulytės

 Fotografija Marijos Stanulytės

Fotografija Marijos Stanulytės

Fotografija Marijos Stanulytės

Renginyje buvo galima įsigyti naują žvilgsnį į mokslo ir tikėjimo santykį atveriančių „Vox altera“ leidyklos knygų.

Fotografija Marijos Stanulytės

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba

 

Ganytojo žodis

Prašau Švč. Mergelės Marijos maldos užtarimo, kad per šią Gavėnią priimtume Dievo kvietimą susitaikinti su juo, sutelktume širdies žvilgsnį į Velykų slėpinį ir atsiverstume – atsivertume atviram ir nuoširdžiam dialogui su Dievu. Taip tapsime tuo, kuo Kristus kviečia būti savo mokinius: žemės druska ir pasaulio šviesa (plg. Mt 5, 13–14).

Iš popiežiaus PRANCIŠKAUS žinios 2020 m. Gavėniai

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune