Didžiojo penktadienio KRYŽIAUS KELIAS Kaune (2011 04 22)
Paskelbta: 2011-04-22 20:51:26

Fotografijos Artūro Kneižio

Artūro Kneižio fotografija

Balandžio 22-osios, Didžiojo penktadienio vakare, po Viešpaties Kančios pamaldų arkikatedroje ir kitose miesto bažnyčiose, devintą kartą Kaune surengta Kryžiaus kelio procesija.

Ji prasidėjo 20 val. nuo Šv. arkangelo Mykolo (Įgulos) bažnyčios, tęsėsi Laisvės alėja, Vilniaus gatve ir baigėsi senamiestyje, atėjus į arkikatedrą baziliką.

Artūro kneižio fotografija

Procesijai vadovavo ir kryžių nešė Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius. Ganytojas paragino šį Viešpaties kančios kelią eiti kaip atgailą už savo, savo artimųjų kaltes ir visos Lietuvos žmonių nuodėmes.

Artūro Kneižio fotografija

Kryžiaus kelio 14 stočių apmąstė, stabtelėdami vakarėjančiose gatvėse, procesiją ėję miesto parapijų kunigai, seminarijos klierikai, pašvęstojo gyvenimo nariai, bažnytinių institucijų, organizacijų darbuotojai, įvairių miesto parapijų tikintieji. Gausioje procesijoje dalyvavo daug jaunų žmonių, šeimų su vaikais, kai kurie mažyliai pavasario vakarą drauge su tėveliais šį kelią keliavo dar vaikiškuose vežimėliuose.

Šventąjį Raštą skaitė Kauno I dekanato dekanas, Kristaus Prisikėlimo parapijos klebonas mons. Vytautas Grigaravičius, mąstymus (spausdintus š. m. balandžio „Artumos“ žurnale ir parengtus Vandos Ibianskos) – diakonas Gytis Stumbras, maldą – trijų vaikų šeimos tėvas Darius Chmieliauskas, giedojimui vadovavo sesuo benediktinė Celina Galinytė. Dalyvavusieji eisenoje nešė degančias žvakes, giedojo ir meldėsi, mėgindami kuo jautriau įsimąstyti į Jėzaus kančią, patirtą Golgotos kelyje, jo paniekinimus ir mirtį ant kryžiaus – už kiekvieno žmogaus atpirkimą.

Fotografija Artūro Kneižio

Fotografija Artūro Kneižio

Kryžiaus kelio procesija baigėsi malda arkikatedroje. „Viešpaties kryžiaus kelias – tai meilės kelias, siekiantis pasiekti mūsų širdis“, – sakė arkivyskupas, kviesdamas dėkoti Viešpačiui ir prašyti, kad jis padėtų būti ištikimesniems Dievo valiai.

Procesijos dalyvius ganytojas palaimino šventojo Kryžiaus relikvijomis, padėkojo už dalyvavimą, pakvietė dar likti adoracijos valandėlei.

 

Ganytojo žodis

Jėzus aiškino mokiniams apie Dievo Karalystę (plg. Apd 1, 3), o tada prakalbo jiems apie Šventosios Dvasios atsiuntimą. Ta nuostabi dovana iš aukštybių, kuri apims mokinius, yra pats Dievas, ateinantis dvasiniu būdu į mokinių tarpą. Jis toliau mokys, viską primins ir toliau ves savo bičiulius į Dangaus Karalystės pažinimą. Jis, Viešpats guodėjas, užtarėjas ir ramintojas, jau dabar nauju būdu žengia į širdis tų, kurie atsiveria šiai dangiškajai dovanai.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune