Šventų Velykų ryto pamaldos arkikatedroje (2011 04 24)
Paskelbta: 2011-04-26 15:30:22

Fotografijos Silvijos Knezekytės

Silvijos Knezekytės nuotrauka

Silvijos Knezekytės fotografija

Balandžio 24-ąją, šventų Velykų rytą, gausiai į arkikatedrą baziliką ir jos šventorių susirinkusiems kauniečiams bei miesto svečiams džiaugsmingoji Viešpaties Prisikėlimo žinia pranešta skambančiais varpais ir triskart aplink šventovę eita Eucharistine procesija.

Silvijos Knezekytės fotografija

Šiai procesijai ir vėliau iškilmingai Eucharistijos liturgijai vadovavo Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius. Koncelebravo arkivyskupijos augziliaras vyskupas Jonas Ivanauskas, prel. Vytautas Steponas Vaičiūnas OFS, mons. Adolfas Grušas, mons. Artūras Jagelavičius, mons. Aurelijus Žukauskas.

Silvijos Knezekytės fotografija

Silvijos Knezekytės fotografija

Silvijos Knezekytės fotografija

Arkivyskupas savo pamoksle nuoširdžiai sveikino visus su brangiausia krikščionims ir didžiausia Bažnyčios liturginių metų švente ir ypač pasidžiaugė tais žmonėmis, kurie Lietuvoje drąsiai kovoja už tautos prisikėlimą.

„Tie žmonės, kurie drįsta neplaukti pasroviui, nesiekia populiarumo, nevaidina pažangių europiečių, bet turi krikščioniškus principus ir yra pasiryžę jų laikytis net ir nepalankiausiomis aplinkybėmis, yra prisikėlimo vaikai. Prisikėlęs Kristus yra jų vėliava, todėl jie gali ramiai stovėti ir atlaikyti visas Kristaus duobkasių atakas“, – sakė ganytojas. – Kristus darė gera, bet buvo pažemintas ir nukryžiuotas. Tačiau nei meilės, nei gerų darbų neįmanoma nukryžiuoti, jie keliasi, kaip prisikėlė ir Kristus.“

„Sveikindamas jus šv. Velykų proga, linkiu būti Prisikėlimo vaikais, planuojančiais ir dirbančiais ne mirčiai, bet prisikėlimui“, – sakė ganytojas (žr. visą tekstą).

Silvijos Knezekytės fotografija

Ganytojo žodis

Leidžiamės į misiją, leidžiamės į pokalbį. Popiežius Pranciškus kviečia mus kreiptis į Šventąją Dvasią, kad Ji dovanotų mums įžvalgą ir išmintį, ką turėtume daryti, tai yra pasikalbėti tarpusavyje, šeimose, parapijose, bendruomenėse, organizacijose, darbovietėse, vyskupijose, visoje Bažnyčioje pasaulyje apie Viešpaties valią mūsų laikų žmonėms, Evangelijos džiaugsmo skelbimo būdus šiandienos pasauliui.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune