Minint Pasaulinę ligonių dieną – malda LSMU Kauno klinikose. Naujos koplyčios pašventinimas Kauno klinikinėje ligoninėje (2016 02 11)
Paskelbta: 2016-02-11 15:49:59

Fotografijos Raimondos Janušauskaitės ir Karmelitų parapijos

Minint Lurdo Švč. M. Mariją ir Pasaulinę ligonių dieną, vasario 11 d. vidudienį LSMU ligoninės Kauno klinikų Šventojo Luko koplyčioje už ligonius ir medikus buvo meldžiamasi šv. Mišiose. Joms vadovavo Kauno arkivyskupas Lionginas Virbalas, koncelebravo kunigai – klinikų vyr. kapelionas mons. Artūras Jagelavičius, kapelionas kun. Nerijus Pipiras. Pamaldose dalyvavo Kauno klinikų vadovai, gydytojai, slaugytojai, pacientai. Giedojo klinikų moterų ansamblis „Kolegės“, vad. Antano Kelmelio. Šiose šv. Mišiose melstasi ir onkologinių ligonių intencijomis, kurias surinko juos lankydami studentai iš ateitininkų medikų korporacijos „Gaja“. Studentai medikai šiose Mišiose patarnavo ir skaitė skaitinius.

Prieš šv. Mišias arkivyskupas L. Virbalas kartu su LSMU ligoninės Kauno klinikų generaliniu direktoriumi prof. habil. dr. Renaldu Jurkevičiumi, LSMU kancleriu prof. habil. dr. Vilium Grabausku ir vyr. kapelionu mons. A. Jagelavičiumi lankė ligonius Onkologijos ir Hematologijos klinikoje, taip pat apsilankė Traumų ir skubos pagalbos centre. Arkivyskupas drąsino ligonius ir laimino juos. Po šv. Mišių apsilankė Detoksikacijos skyriaus hemodializės poskyryje, padovanojo dvasinės literatūros.

 „Nešdami ligos, kančios, vienatvės kryžių, kartais galime pasijusti Viešpaties apleisti. Tačiau taip nėra. Kai meldžiamės, ypač nusilpus kūnui ir dvasiai, Jėzus yra kartu“, – Mišių homilijoje sakė arkivysk. L. Virbalas, atkreipdamas dėmesį, jog Dievas visada yra labai arti kenčiančio žmogaus. Ganytojas priminė nuo persekiojimų kentėjusį apaštalą Paulių, sakiusį: „Džiaugiuosi tad silpnumu, paniekinimais, bėdomis, persekiojimais ir priespauda dėl Kristaus, nes, būdamas silpnas, esu galingas“ (2 Kor 12, 10). Tik artuma su Viešpačiu teikia stiprybę, kai savo gyvenime baiminamės ligų, kančių, mirties, kai sunku mums patiems ar mūsų artimiesiems: „Ištiko ką iš jūsų nelaimė? Tesimeldžia. Kas nors džiaugiasi? Tegul gieda. Kas nors pas jus serga? Tepasikviečia bažnyčios vyresniuosius, ir jie tesimeldžia už jį, patepdami aliejumi Viešpaties vardu“ (Jok 5, 13–14).

Homilijoje, be kita, minėta, apie gydytojo ir ligonio susitikimą, kai žmogus serga ir laukia paguodos. Kaip svarbu užtikrinti žmogiškumą rūpinantis sergančiu žmogumi, jame atpažinti kenčiantį Kristų, ir sykiu matyti Dievo pagalbą per tuos, kurie gydo ar slaugo.

Visuotinėje maldoje prašyta stiprinti ligonius, paguosti nuliūdusius ir kenčiančius, suteikti drąsos aukotis, duoti išminties studentus mokantiems medicinos dėstytojams, suteikti ramybę jau iškeliavusiems pas Viešpatį medicinos darbuotojams.

Šv. Mišių pabaigoje, prieš palaimindamas,  arkivyskupas dėkojo medikams, ligoninių kapelionams, paragino nebijoti ir laiku pakviesti kunigą sergančiam žmogui.

Tą dieną Kaune, VšĮ Kauno klinikinėje ligoninėje (Laisvės alėjoje), buvo pašventinta naujoji koplyčia. Pamaldoms vadovavo vyskupas Kęstutis Kėvalas, padovanojęs koplyčiai Šiluvos Dievo Motinos paveikslą ir pasiūlęs koplyčią pavadinti Šiluvos Dievo Motinos Ligonių Sveikatos vardu. Dalyvavo ligoninės vadovai, Šv. Elžbietos kongregacijos seserys, giedojo Vita Tamulionytė (daugiau apie tai žr. Karmelitų parapijos puslapyje >>).

Arkivyskupijos bažnyčiose, kitų ligoninių koplyčiose Pasaulinę ligonių dieną taip pat  meldžiamasi už ligonius, jų artimuosius, medikus. Ganytojai lanko ligonius ligoninių palatose, slaugos namuose, teikia asmenišką ligonių palaiminimą, susitinka su medikų bendruomenėmis, dėkoja joms ir laimina jų sunkų darbą.

Raimonda Janušauskaitė,
LSMU akademinės sielovados koordinatorė

ir Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba

 

 

Ganytojo žodis

DIEVAS nori, kad būtume laimingi, kad gyvenimas būtų ramybės ir džiaugsmo patirtis. Tačiau išbandymų niekada nepritrūksime. Kaip juos sutiksime, priklauso nuo mūsų nusiteikimo, nuo santykio, kurį Dievas dovanoja per savo Dvasios veikimą mūsų širdyse. Būkime Viešpaties mokiniai, kurie džiugiai atsilieptų: „Kalbėk, Viešpatie, tavo tarnas klauso“ (plg. 1 Sam 3).

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune