Kauno arkivyskupo L. VIRBALO laiške – kvietimas padėti kiekvienam rasti kelią pas Kristų ir į bendruomenę
Paskelbta: 2016-12-14 17:25:49

Gruodžio 14-ąją, Bažnyčiai minint Šv. Kryžiaus Joną, paskelbtas Kauno arkivyskupo metropolito Liongino Virbalo laiškas „ŠTAI AŠ, SIŲSK MANE“ (Iz 6, 8) >>, skirtas Kauno arkivyskupijos tikintiesiems po 2016-ųjų arkivyskupijos sielovados simpoziumo ir užbaigiant Gailestingumo jubiliejų. Šis laiškas pirmiausia buvo pristatytas kunigams tą pačią dieną Kauno kurijoje vykusioje arkivyskupijos kunigų nuolatinio ugdymo konferencijoje, kurioje dalyvavo ir apaštališkasis nuncijus Lietuvoje arkivyskupas Pedro López Quintana.

Ganytojiškąjį laišką Kauno arkivyskupas parašė pasibaigus ryškiausiai arkivyskupijos gyvenimą ženklinusiems įvykiams 2016-aisiais. Per juos kartu su Visuotine Bažnyčia šventėme Ypatingąjį Gailestingumo jubiliejų; be to, minėjome Lietuvos bažnytinės provincijos, o sykiu ir Kauno arkivyskupijos įkūrimo 90-metį; minint šią sukaktį birželį Kaune buvo surengtas arkivyskupijos sielovados simpoziumas „Taisykite Viešpačiui kelią!“, kuriame daugiau kaip šimtas kunigų, vienuolių ir pasauliečių, atstovaujančių visai arkivyskupijos bendruomenei, apžvelgė, kaip įgyvendinami arkivyskupijos II sinodo nutarimai, kokia dabartinė padėtis ir patirtis naujomis visuomenės ir Bažnyčios gyvavimo aplinkybėmis.

Pristatytasis laiškas – tai tikinčiųjų apklausos prieš Simpoziumą ir jo darbe pristatytų siūlymų bei spręstinų klausimų apibendrinimas, kuris atliktas su ganytojo mintimi, kad tai suteiktų arkivyskupijos bendruomenei impulsą atsinaujinti – juk Bažnyčia, kaip rašoma laiške, „turi vis iš naujo išgirsti Jėzaus kvietimą atsiversti ir tikėti Evangelija bei į jį atsiliepti“. 

Nepretenduojant teikti atsakymų į visus kylančius sielovados iššūkius, laiške, be kita, su rūpesčiu minima, jog „negalime užmerkti akių prieš tai, kad dalis mūsų šalies gyventojų jau nepažįsta Kristaus ir Jo Evangelijos. Esame kviečiami eiti pas juos. Nėra „vieno recepto“, kaip skelbti Evangeliją, – tam reikia pastoracinio veiklumo ir sumanumo“.

Kaip vienas svarbiausių uždavinių, iškeltų simpoziumo darbe bei jo apibendrinime, laiške ganytojas pabrėžia siekį nebeleisti Bažnyčioje plisti sovietmečiu susiformavusiam „aptarnavimo“ mentalitetui, o padėti žmonėms suprasti, jog tikėjimas – tai ne kultūros ir papročių dalis, bet apsisprendimas rinktis Kristų ir gyvenimą Evangelijos dvasia.

Laiške apibendrinti Simpoziumo dalyvių siūlymai, kaip, be kita ko, pagyvinti esminę krikščioniškojo gyvenimo aplinką – parapijų bendruomenes, kad jos būtų svetingos, atviros, kad kiekvienas į parapijos gyvenimą įsitraukęs žmogus jaustųsi reikalingas. Apibendrinami simpoziumo siūlymai kunigų tarnystei, su kuria ir mūsų laikais žmonės sieja daug lūkesčių, dalijamasi apie šeimų, jaunimo sielovados naujas galimybes bei akcentus.

„Šiuo laišku pateikiama ne kokia nors programa“, – rašo Kauno arkivyskupas, drąsindamas toliau keliauti tikėjimo kelionę kaip Jėzaus mokiniams, išsakydamas savo troškimą bei visos tikinčiųjų bendruomenės uždavinį – atsiliepti į tą tikrovę, kurioje šiandien gyvename, ir stengtis padėti kiekvienam žmogui rasti kelią pas Kristų ir į Bažnyčios bendruomenę.

 Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba

 

<

Ganytojo žodis

Žmogus, kuris savo gyvenimo kelionėje sutinka KRISTŲ, įgauna jėgos ne iš šio pasaulio ir suspindi dieviškumu.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune