Birželio 18–24 d. MISIJŲ SAVAITĖ Kaune – su įdomių pokalbių, liudijimų, šlovinimo susitikimais ir vedusių diakonų šventimais
Paskelbta: 2017-06-16 14:30:07

Devintinių sekmadienį, birželio 18 d., su Jėzumi Eucharistijoje išeidami į pagrindines Kauno gatves – Vilniaus gatvę ir Laisvės alėją, tradicine Devintinių procesija paliudysime savo tikėjimą, nešime Dievo artumą visam miestui, kiekvienam jo gyventojui ir taip pradėsime Miesto misijų savaitę (visa jos programa skelbiama plakate >>).

Ji vyksta artėjant Kauno arkivyskupijos dienai – dangiškojo globėjo šv. Jono Krikštytojo Gimimui, kurį švęsime birželio 24-ąją. Šio šventojo pavyzdžiu norime tiesti kelius į žmonių širdis, liudyti joms Dievo meilę ir būti labiau tarnaujantys.

Darbus užbaigę ar jau atostogaujantys kauniečiai birželio 18–24 d. vakarais kviečiami į Miesto misijų renginius. Nuo pirmadienio 18 val. senamiesčio kavinėse galėsime padiskutuoti, pasidalyti aktualiomis – kaip iš pirmo žvilgsnio gali atrodyti, „nepatogiomis“ Bažnyčiai – temomis: apie kunigus ir pinigus, apie homoseksualumą, apie klysti galinčius šventuosius, be to, ir apie vedusius dvasininkus – diakonus bei jų tarnystę Bažnyčioje – Lietuvoje ji dar mažai žinoma, nors pasaulyje jų tarnauja apie 45 tūkstančius.

Susitikimuose kavinėse dalyvaus ne tik Kauno, bet ir kitų vyskupijų kunigai: Kęstutis Dvareckas, Gediminas Jankūnas, Mindaugas Sabonis, taip pat tėvas jėzuitas Aldonas Gudaitis. Penktadienio vakarą kavinėje bus proga susitikti su būsimais vedusiais nuolatiniais diakonais, kurie bus įšventinami birželio 24-ąją arkikatedroje. Susitikime dalyvaus ir svečias iš Toronto, lietuvių Prisikėlimo parapijos nuolatinis diakonas Kazimieras Ambrozaitis su žmona Angele.

Po susitikimų kavinėse kasdien 19.30 val. kviečiame į koncertus ir liudijimus arkivyskupijos kiemelyje (Papilio g. 3) su Arūnu Raudoniumi, pučiamųjų kvintetu „Brass band“, Benu Ulevičiumi, diak. Vincentu Lizdeniu ir kitais. 21 val. greta esančioje Šv. Jurgio (pranciškonų) bažnyčioje prasidės šlovinimo ir maldos už miestą bei pasaulį vakarai su šlovintojais iš įvairių Lietuvos parapijų ir bendruomenių. Visa Misijų savaitės programa norime pasidalyti vasariškos bendrystės ir džiaugsmo laiku, o už jo akimirkas kartu šlovinti gyvenimo Viešpatį!

Tam padės ir mūsų svečiai iš Slovakijos, evangelizuojančios bendruomenės „River of live“, („Gyvenimo upė“) nariai, kurie kartu su 16 savanorių (specialiai jau pusmetį besirengiančių evangelizacinei misijai) tą savaitę atliks savo misiją Kaune. Be šlovinimų, liudijimų, su Jėzaus Kristaus išgelbėjimo žinia jie lankysis Nepilnamečių kolonijoje, Mergaičių socializacijos centre, Slaugos ligoninėje, Pravieniškių pataisos namuose ir kitur.

Miesto misijas užbaigsime Šv. Jono Krikštytojo Gimimo iškilme arkikatedroje bazilikoje birželio 24 dieną. Jos metu Kauno arkivyskupas Lionginas Virbalas suteiks šventimus 5 nuolatiniams diakonams, kurie nuo 2012 metų tam rengėsi studijuodami Kauno arkivyskupijos Nuolatinių diakonų ugdymo centre. Nuolatinių diakonų šventimai – tai istorinis įvykis Katalikų Bažnyčiai Lietuvoje, nes šie šventimai vedusiems vyrams teikiami pirmą kartą.

Užbaigdami savaitę, sekmadienį, birželio 25 d., tikimės susitikti Vilniaus Katedros aikštėje, kitame istoriniame įvykyje, kai švęsime arkivyskupo Teofiliaus Matulionio beatifikaciją.

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba 

 

 

Ganytojo žodis

Kokia nuostabi ramybė apima žmogaus širdį, kai jis dovanoja sau maldos laiką ir patiria mylinčio Tėvo artumą. Visi esame Bažnyčia, pakviesta skelbti šią Gerąją Naujieną! Visi esame Mergelės Marijos bičiuliai, kviesdami savo brolius ir seseris garbinti jos Sūnų! Būkime ir mes Dievo meilės apaštalai, pasiruošę paliudyti „apie mumyse gyvenančią viltį“ (1 Pt 3, 15).

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune