Seminaras apie komunikaciją ir informaciją Kaune (2017 11 09)
Paskelbta: 2017-11-09 21:19:31

Lapkričio 9 dieną į jau ne pirmą ugdymo seminarą arkivyskupijos kurijoje vėl susirinko parapijų referentės. Seminaro tema „Bendrystė ir pažanga. Apie Bažnyčios komunikaciją ir informaciją“ sudomino 12 parapijų referenčių iš Kauno, Raseinių, Kėdainių, turinčių labai skirtingą, tačiau tikrai ne vienų metų darbo Bažnyčioje patirtį, taip pat keletą Carito bei kurijos darbuotojų. Seminarą vedė arkivyskupijos atstovas spaudai, Informacijos tarnybos vadovas, „Artumos“ žurnalo vyriausiasis redaktorius diakonas Darius Chmieliauskas.

Seminare buvo trumpai apžvelgti naują erą Bažnyčios komunikavimo srityje pradėję ir ją plėtojantys dokumentai: Vatikano II Susirinkimo Dekretas dėl visuomenės komunikavimo priemonių Inter mirifica, pastoracinė instrukcija Communio et progressio ir pastoracinė instrukcija dėl visuomenės komunikavimo priemonių Aetatis novae.

Šiuose dokumentuose Bažnyčia, pasak Dariaus Chmieliausko, Vatikano II Susirinkimo metu, labai plačiame refleksijų lauke, pirmą kartą prakalbo apie komunikaciją kaip labai svarbią sritį, ją labai giliai svarstė, pabrėžė, jog technologijų pažanga ir Bažnyčiai gali būti svarbus komunikavimo įrankis. Jau tuomet pasakyta, kad Bažnyčia turi būti komunikavimo erdvėje, skelbti Gerąją Dievo karalystės naujieną, tačiau komunikavimo priemonės ir galimybės turi būti tinkamai naudojamos.

Bažnyčios mintimi, visų komunikavimo priemonių pirmutinis tikslas – taip naudoti komunikavimo priemones, kad jos vestų į bendrystę ir pažangą, ne skaldytų, bet vienytų, augintų žmonių tarpusavio bendrumą. Krikščioniškosios komunikacijos pirmavaizdis yra Švč. Trejybės Asmenų bendrystė, o tobuliausias komunikavimo pavyzdys – Jėzus Kristus. Jėzus savo pavyzdžiu parodė, kad galima ir įmanoma komunikuoti žmogui suprantama kalba.

Komunikacijos kalbai, santykiui tarp komunikuotojo ir adresato, žiniai ir perteikimo būdui kaip tik ir buvo skirta antroji seminaro dalis, joje pasidalijant praktiniais patarimais, kaip parengti iš tiesų komunikuojantį pranešimą.

Seminare, be to, buvo aptarti arkivyskupijos II Sinode priimti nutarimai apie informaciją ir komunikaciją Kauno arkivyskupijoje bei šiandienė juos atliepianti situacija. Buvo aptarti informacijos apie parapijų gyvenimą sklaidos klausimai arkivyskupijos bei parapijų mastu (taip pat ir pasaulietinėje žiniasklaidoje) pastebint, jog dar stokojama dėmesio parapijų reprezentacijai viešojoje erdvėje (pvz., savose interneto svetainėse, socialiniuose tinkluose ir kt.).

Informacijos tarnybos darbuotojai supažindino su atnaujinta arkivyskupijos svetaine, atsakė į referentėms rūpimus klausimus, pakviesdami toliau gražiai bendradarbiauti. Susitikimas pasižymėjo geranoriškumu, parodė daug svarbių darbų parapijose atliekančių referenčių norą daugiau sužinoti ir prisidėti prie tinkamos komunikacijos parapijoje, kokios reikia Bažnyčiai šiandien einant arčiau prie žmonių, atliepiant jų lūkesčius ir paveikiu komunikavimu.

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba 

Ganytojo žodis

Leidžiamės į misiją, leidžiamės į pokalbį. Popiežius Pranciškus kviečia mus kreiptis į Šventąją Dvasią, kad Ji dovanotų mums įžvalgą ir išmintį, ką turėtume daryti, tai yra pasikalbėti tarpusavyje, šeimose, parapijose, bendruomenėse, organizacijose, darbovietėse, vyskupijose, visoje Bažnyčioje pasaulyje apie Viešpaties valią mūsų laikų žmonėms, Evangelijos džiaugsmo skelbimo būdus šiandienos pasauliui.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune