Trečiajame parapijų pastoracinių tarybų susitikime – ir svečiai iš Krekenavos bei Klaipėdos parapijų (2018 05 25–26)
Paskelbta: 2018-06-02 14:23:19

Gegužės 25 ir 26 dieną į trečiąjį susitikimų savaitgalį Šiluvoje ir Kaune buvo susirinkę parapijų pastoracinių tarybų nariai drauge su savo bendruomenių vadovais kunigais. Tai buvo jau paskutinis susitikimas prieš artėjantį arkivyskupijos simpoziumą, kuris birželio 20 d. vyks Kaune ir bus skiriamas parapijų sielovados klausimams.

Parapijų pastoracinių tarybų nariams dėkojo Kauno arkivyskupas Lionginas Virbalas – už jų skiriamą savo laiką, už rūpestį dėl Bažnyčios, dėl savo bendruomenių, kad jos taptų dar gyvesnės, veiklesnės, priimančios ir reikalingos žmonėms.

Ankstesniuose susitikimuose pakviesti apžvelgti sielovados padėties savo parapijose pagal keturias – evangelizacijos, liturgijos, tarnysčių ir bendruomenės augimo – sritis, dalijęsi savo troškimais, gegužės 25–26 d. susitikimuose jų atstovai kalbėjo apie konkrečius žinginius, ką norėtų pakeisti bet vienoje iš tų sričių savo parapijoje, be to, klausėsi patirčių, kuriomis pasidalijo svečiai iš dviejų parapijų Panevėžio bei Telšių vyskupijose. „Mintis kilo iš noro padėti žmonėms suprasti, jog pasikviesti į aktyvų parapijų gyvenimą naujų narių galima ir visai paprastais būdais, per žmogiškus ryšius“, – sakė arkivyskupijos sielovados koordinatorė ir šios programos vadovė Vaida Spangelevičiūtė-Kneižienė.

Į susitikimą Šiluvoje atvyko Krekenavos parapijos (Panevėžio vyskupija) klebonas kun. Gediminas Jankūnas su 4 aktyviais parapijiečiais. Iš pasidalijimų paaiškėjo, jog „tinklus užmesti“ galima ir atėjus švęsti gimtadienio ar pakalbinus žmogų, dirbantį... savo laukuose. Taip vienas jų, sumažinęs 4 ha dirbamos žemės plotą, atėjo į parapiją jos bendruomenei tarnauti zakristijonu.

Kaune su parapijų pastoracinių tarybų nariais susitiko svečiai iš Klaipėdos – Švč. Mergelės Marijos Taikos Karalienės parapijos. Jie antrino krekenaviškiams, jog sutikti ir pakalbinti žmogų įsitraukti į parapijos gyvenimą galima ir... krepšinio aikštelėje, juolab kai paaiškėja, jog vienas iš žaidėjų yra kunigas. Parapijos klebonas kun. Vilius Viktoravičius džiaugėsi, jog iš 1000–1200 besilankančiųjų bažnyčioje trys šimtai žmonių aktyviai dalyvauja parapijos bendruomenės veikloje.

Birželio 20 d., prieš arkivyskupijos dieną, kai švenčiame savo dangiškojo globėjo Šv. Jono Krikštytojo Gimimo iškilmę, Kaune vyks antrasis arkivyskupijos simpoziumas. Jame bus įdomu aptarti, kokių pokyčių bendruomenėse įvyko per dvejus metus nuo 2016 simpoziumo, kokia yra jų šiandiena, kokias sielovados sritis svarbu tobulinti.

Prie pasirengimo šiam simpoziumui Kauno arkivyskupas nuoširdžiai kviečia prisidėti parapijų ir bendruomenių aktyvus, organizacijas ir pavienius katalikus  ir prašo atsakyti į pateikiamą klausimyną >>. Atsakymų laukiama iki birželio 12 d. el. p. pastoracija@kaunoarkivyskupija.lt.

 Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba 

Ganytojo žodis

Gyvename laiku, pilnu iššūkių šeimos, gyvybės ir laisvės vertybėms. Tačiau žvelkime į šį laiką kaip naują galimybę parodyti Viešpaties mokslo grožį ir gylį. Juk jis žmogų gelbėja iš ideologijų, mitų ir totalitarizmo. Dėkoju už Jūsų kantrią ir nuoširdžią tarnystę nešant savo broliams ir seserims Gerosios Naujienos džiaugsmą

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune